10 โรคที่จิตเวชพบบ่อย

10 โรคที่จิตเวชพบบ่อย 02

โรคจิตเวชที่พบบ่อย 10 อันดับ ได้แก่

  1. โรคซึมเศร้า เป็นความผิดปกติทางอารมณ์ที่ส่งผลต่ออารมณ์ ความคิด และพฤติกรรม ผู้ป่วยโรคซึมเศร้าจะมีอาการเศร้า หดหู่ เบื่อหน่าย หมดหวัง รู้สึกตัวเองไร้ค่า หรือมีความคิดฆ่าตัวตาย
  2. โรควิตกกังวล เป็นความผิดปกติทางอารมณ์ที่ส่งผลต่อความวิตกกังวลและความกลัว ผู้ป่วยโรควิตกกังวลจะมีอาการวิตกกังวล กลัวมากเกินไป ตื่นตระหนก หายใจไม่ออก ใจสั่น เหงื่อออก เป็นต้น
  3. โรคจิตเภท เป็นความผิดปกติทางจิตที่ส่งผลต่อความคิด อารมณ์ และพฤติกรรม ผู้ป่วยโรคจิตเภทจะมีอาการหลงผิด หูแว่ว เห็นภาพหลอน พูดจาวกวน ขาดความคิดสร้างสรรค์ และขาดความสนใจในกิจกรรมที่เคยชอบ
  4. โรคไบโพลาร์ เป็นความผิดปกติทางอารมณ์ที่ส่งผลต่ออารมณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วระหว่างซึมเศร้าและอารมณ์ดีเกินปกติหรือแมเนีย ผู้ป่วยโรคไบโพลาร์จะมีอาการซึมเศร้าและแมเนียสลับกันไปมา
  5. โรคย้ำคิดย้ำทำ เป็นความผิดปกติทางความคิดที่ส่งผลต่อความคิดที่ซ้ำซาก ผู้ป่วยโรคย้ำคิดย้ำทำจะมีอาการคิดถึงเรื่องเดิม ๆ ซ้ำ ๆ หรือทำพฤติกรรมเดิม ๆ ซ้ำ ๆ โดยไม่จำเป็น
  6. โรคสมาธิสั้น เป็นความผิดปกติทางพฤติกรรมที่ส่งผลต่อสมาธิและความสนใจ ผู้ป่วยโรคสมาธิสั้นจะมีอาการสมาธิสั้น ความสนใจสั้น อยู่ไม่นิ่ง พูดมาก และไม่สามารถควบคุมอารมณ์ได้
  7. โรคออทิสติก เป็นความผิดปกติทางพัฒนาการที่ส่งผลต่อการสื่อสาร ปฏิสัมพันธ์ทางสังคม และพฤติกรรม ผู้ป่วยโรคออทิสติกจะมีพัฒนาการล่าช้า มีปัญหาในการเข้าสังคม และแสดงพฤติกรรมซ้ำ ๆ
  8. โรคนอนไม่หลับ เป็นความผิดปกติในการนอนที่ส่งผลต่อคุณภาพการนอน ผู้ป่วยโรคนอนไม่หลับจะมีอาการนอนหลับยาก นอนไม่หลับ หรือตื่นกลางดึก
  9. โรคเครียดหลังเหตุการณ์รุนแรง เป็นความผิดปกติทางอารมณ์ที่ส่งผลต่ออาการวิตกกังวล ฝันร้าย และหลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้นที่เกี่ยวกับเหตุการณ์รุนแรง ผู้ป่วยโรคเครียดหลังเหตุการณ์รุนแรงจะมีอาการวิตกกังวล ฝันร้าย และหลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้นที่เกี่ยวกับเหตุการณ์รุนแรง
  10. โรคติดสารเสพติด เป็นความผิดปกติทางพฤติกรรมที่ส่งผลต่อการใช้สารเสพติด ผู้ป่วยโรคติดสารเสพติดจะมีอาการเสพสารเสพติดอย่างหนัก และไม่สามารถควบคุมการใช้สารเสพติดได้

โรคจิตเวชเหล่านี้สามารถรักษาให้หายได้ด้วยการบำบัดทางจิตเวชและยารักษาโรค โดยผู้ป่วยควรได้รับการวินิจฉัยและรักษาจากจิตแพทย์อย่างเหมาะสม

Articles You Might Like

Share This Article

Get Your Weekly Sport Dose

Subscribe to TheWhistle and recieve notifications on new sports posts