โรคใหม่ที่เกี่ยวข้องกับโรคหัวใจ โรคเมตาบอลิซึม และโรคไต

โรคใหม่ที่เกี่ยวข้องกับโรคหัวใจ โรคเมตาบอลิซึม และโรคไต 01

ระบุกลุ่มอาการใหม่เชื่อมโยงโรคหัวใจ โรคเมตาบอลิซึม และโรคไต

นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย ซานฟรานซิสโก (UCSF) ได้ระบุกลุ่มอาการใหม่ที่เรียกว่า “โรคไตอักเสบเรื้อรัง-หัวใจและหลอดเลือด-เมตาบอลิซึม” (CKD-CVD-MetS) กลุ่มอาการนี้เชื่อมโยงกับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นของโรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง และโรคไตเรื้อรัง

การศึกษาที่ตีพิมพ์ในวารสาร Nature Medicine พบว่าผู้ป่วยที่มี CKD-CVD-MetS มีความเสี่ยงที่จะเสียชีวิตก่อนวัยอันควรมากกว่า 2 เท่าเมื่อเทียบกับผู้ที่ไม่มีกลุ่มอาการนี้

CKD-CVD-MetS มีลักษณะดังนี้:

  • โรคไตเรื้อรังขั้นที่ 3 หรือสูงกว่า
  • โรคหัวใจและหลอดเลือด เช่น โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ โรคหลอดเลือดสมอง หรือโรคหลอดเลือดแดงส่วนปลายตีบ
  • โรคเมตาบอลิซึม เช่น โรคอ้วน โรคเบาหวาน หรือภาวะไขมันในเลือดสูง

นักวิจัยเชื่อว่า CKD-CVD-MetS เกิดจากกระบวนการอักเสบที่เชื่อมโยงกับทั้งโรคไตและโรคหัวใจและหลอดเลือด

การอักเสบอาจทำให้หลอดเลือดแดงแข็งและตีบ ซึ่งอาจนำไปสู่โรคหัวใจและหลอดเลือดได้ นอกจากนี้ยังอาจทำให้ไตทำงานผิดปกติ ซึ่งอาจนำไปสู่โรคไตเรื้อรังได้

การศึกษานี้พบว่า ผู้ป่วยที่มี CKD-CVD-MetS มีความเสี่ยงที่จะเสียชีวิตก่อนวัยอันควรมากกว่า 2 เท่าเมื่อเทียบกับผู้ที่ไม่มีกลุ่มอาการนี้ ความเสี่ยงเพิ่มขึ้นถึง 4 เท่าในผู้ป่วยที่มีโรคไตเรื้อรังขั้นรุนแรง

นักวิจัยกล่าวว่า การระบุ CKD-CVD-MetS เป็นสิ่งสำคัญ เพราะจะช่วยปรับปรุงการวินิจฉัยและการรักษาสำหรับผู้ป่วยกลุ่มนี้

การรักษา CKD-CVD-MetS มุ่งเน้นไปที่การจัดการปัจจัยเสี่ยงสำหรับโรคทั้งสามอย่าง ได้แก่ โรคไต โรคหัวใจและหลอดเลือด และโรคเมตาบอลิซึม

การรักษาโรคไตอาจรวมถึงยารักษาโรคไต การกรองเลือด หรือการปลูกถ่ายไต

การรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือดอาจรวมถึงยาลดไขมัน ยาลดความดันโลหิต หรือยาต้านเกล็ดเลือด

การรักษาโรคเมตาบอลิซึมอาจรวมถึงการควบคุมอาหาร การออกกำลังกาย และยา

นักวิจัยกล่าวว่า การป้องกัน CKD-CVD-MetS สามารถทำได้โดยการลดปัจจัยเสี่ยงสำหรับโรคทั้งสามอย่าง ได้แก่

  • ควบคุมความดันโลหิต
  • ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด
  • ควบคุมระดับคอเลสเตอรอล
  • ควบคุมน้ำหนัก
  • ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ
  • ไม่สูบบุหรี่
  • รับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ

Articles You Might Like

Share This Article

Get Your Weekly Sport Dose

Subscribe to TheWhistle and recieve notifications on new sports posts