วิธีบูชาท้าวเวสสุวรรณเข้าบ้าน

วิธีบูชาท้าวเวสสุวรรณเข้าบ้าน 01 (1)

วิธีการบูชาท้าวเวสสุวรรณเข้าบ้านมีขั้นตอนดังนี้

 1. เตรียมเครื่องสักการะ

เครื่องสักการะท้าวเวสสุวรรณ ได้แก่

 • ธูป 9 ดอก
 • ดอกกุหลาบ 9 ดอก
 • น้ำเปล่า 1 แก้ว
 • ผลไม้มงคล 5 อย่าง เช่น ส้ม กล้วย สับปะรด องุ่น แอปเปิลแดง
 • ผ้ายันต์ท้าวเวสสุวรรณ (ถ้ามี)
 1. หาสถานที่ประดิษฐาน

ควรประดิษฐานท้าวเวสสุวรรณไว้ในที่สูง หันหน้าออกหน้าบ้านหรือร้านค้า ไม่ควรหันหน้าเข้าบ้านหรือร้านค้า

 1. จุดธูป 9 ดอก ตั้งนะโม 3 จบ
 2. สวดคาถาบูชาท้าวเวสสุวรรณ

“อิติปิ โส ภะคะวา ยมมะราชาโน ท้าวเวสสุวรรณโณ มะระณัง สุขัง อะหัง สุคะโต นะโมพุทธายะ ท้าวเวสสุวรรณโณ จตุมหาราชิกา ยักขะพันตาภัทภูริโต เวสสะพุสะ พุทธัง อะระหัง พุทโธ ท้าวเวสสุวรรณโณ นะโมพุทธายะ” 9 จบ

 1. อธิษฐานขอพร

อธิษฐานขอพรจากท้าวเวสสุวรรณตามที่ต้องการ เช่น ขอความเจริญรุ่งเรือง โชคลาภ เงินทอง อำนาจวาสนา เป็นต้น

 1. ถวายเครื่องสักการะ

นำเครื่องสักการะมาถวายต่อหน้าองค์ท้าวเวสสุวรรณ

 1. แผ่เมตตาและอุทิศบุญกุศล

แผ่เมตตาให้สรรพสัตว์ทั้งหลาย และอุทิศบุญกุศลที่ได้จากการบูชาท้าวเวสสุวรรณให้กับตนเองและครอบครัว

ข้อควรปฏิบัติในการบูชาท้าวเวสสุวรรณ

 • ควรบูชาด้วยความศรัทธาและเคารพ
 • ควรบูชาอย่างสม่ำเสมอ
 • ควรทำความสะอาดองค์ท้าวเวสสุวรรณอยู่เสมอ

ความเชื่อในการบูชาท้าวเวสสุวรรณ

ท้าวเวสสุวรรณเป็นเทพเจ้าแห่งโชคลาภ ความร่ำรวย และความมั่งคั่ง เชื่อกันว่าหากบูชาท้าวเวสสุวรรณอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ จะช่วยดลบันดาลให้เกิดความเจริญรุ่งเรือง โชคลาภ เงินทอง อำนาจวาสนา และช่วยปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายให้พ้นไป

Articles You Might Like

Share This Article

Get Your Weekly Sport Dose

Subscribe to TheWhistle and recieve notifications on new sports posts