7 โรคหรืออาการต้องห้ามขับรถ เคลมประกันไม่ได้ มีอะไรบ้าง?

หากผู้ขับขี่มีโรคหรืออาการต้องห้ามเหล่านี้ อาจทำให้เป็นอันตรายต่อตนเองและผู้อื่นได้ ดังนั้น ควรหลีกเลี่ยงการขับรถหรือควรปรึกษาแพทย์ก่อนขับรถ หากแพทย์พิจารณาแล้วว่าสามารถขับรถได้ ควรปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัด

โรคหรืออาการต้องห้ามขับรถ เคลมประกันไม่ได้ แต่ละโรคมีรายละเอียดดังนี้

7 โรคหรืออาการต้องห้ามขับรถ เคลมประกันไม่ได้ มีอะไรบ้าง 03

โรคทางตา เช่น ต้อหิน ต้อกระจก จอประสาทตาเสื่อม เป็นต้น โรคเหล่านี้อาจทำให้มองเห็นไม่ชัด มุมมองแคบลง หรือทัศนวิสัยแย่จนเป็นอุปสรรคในการขับขี่ เช่น

 • ต้อหิน เป็นโรคที่เกิดจากความดันในลูกตาสูง ทำให้เส้นประสาทตาถูกทำลาย ส่งผลให้สูญเสียการมองเห็น
 • ต้อกระจก เป็นโรคที่เลนส์ตาขุ่นมัว ทำให้มองเห็นไม่ชัด
 • จอประสาทตาเสื่อม เป็นโรคที่จอประสาทตาเสื่อม ทำให้มองเห็นไม่ชัดหรือสูญเสียการมองเห็น

โรคทางสมองและระบบประสาท เช่น โรคลมชัก โรคหลอดเลือดสมอง โรคพาร์กินสัน เป็นต้น โรคเหล่านี้อาจทำให้มีอาการหลง ๆ ลืม ๆ ทำให้การตัดสินใจช้า ขาดสมาธิ จนส่งผลต่อประสิทธิภาพในการขับขี่ เช่น

 • โรคลมชัก เป็นโรคที่สมองเกิดอาการชักกระตุก อาจทำให้หมดสติ หรือสูญเสียการควบคุมร่างกาย
 • โรคหลอดเลือดสมอง เป็นโรคที่เลือดไปเลี้ยงสมองไม่เพียงพอ ทำให้สมองได้รับความเสียหาย อาจทำให้อ่อนแรง อัมพาต หรือสูญเสียการมองเห็น
 • โรคพาร์กินสัน เป็นโรคที่สมองผลิตสารโดปามีนไม่เพียงพอ ทำให้มีอาการสั่น กล้ามเนื้อแข็งเกร็ง เคลื่อนไหวช้าลง

โรคทางหัวใจและหลอดเลือด เช่น โรคหัวใจขาดเลือด โรคหัวใจวาย โรคความดันโลหิตสูง เป็นต้น โรคเหล่านี้อาจทำให้มีอาการหน้ามืด เหนื่อยง่าย เวียนศีรษะ จนอาจเกิดอุบัติเหตุได้ เช่น

 • โรคหัวใจขาดเลือด เป็นโรคที่เลือดไปเลี้ยงหัวใจไม่เพียงพอ ทำให้หัวใจทำงานได้ไม่เต็มที่
 • โรคหัวใจวาย เป็นโรคที่หัวใจหยุดเต้นกะทันหัน
 • โรคความดันโลหิตสูง เป็นโรคที่ความดันเลือดสูง อาจทำให้เลือดไปเลี้ยงสมองไม่เพียงพอ ทำให้หมดสติ

โรคทางระบบทางเดินหายใจ เช่น โรคหอบหืด โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง เป็นต้น โรคเหล่านี้อาจทำให้หายใจไม่สะดวก เหนื่อยง่าย จนอาจเกิดอุบัติเหตุได้ เช่น

 • โรคหอบหืด เป็นโรคที่หลอดลีดบีบตัว ทำให้หายใจไม่สะดวก
 • โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง เป็นโรคที่ปอดทำงานได้น้อยลง ทำให้หายใจไม่สะดวก
7 โรคหรืออาการต้องห้ามขับรถ เคลมประกันไม่ได้ มีอะไรบ้าง 02

โรคทางระบบกล้ามเนื้อและกระดูก เช่น โรคอัมพาต โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง เป็นต้น โรคเหล่านี้อาจทำให้ควบคุมร่างกายได้ไม่เต็มที่ จนอาจเกิดอุบัติเหตุได้ เช่น

 • โรคอัมพาต เป็นโรคที่กล้ามเนื้ออ่อนแรงหรือสูญเสียการควบคุมการเคลื่อนไหว
 • โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง เป็นโรคที่กล้ามเนื้ออ่อนแรง

โรคทางจิตเวช เช่น โรคซึมเศร้า โรควิตกกังวล โรคจิตเภท เป็นต้น โรคเหล่านี้อาจทำให้ขาดสติ ควบคุมอารมณ์ไม่ได้ จนอาจเกิดอุบัติเหตุได้ เช่น

 • โรคซึมเศร้า เป็นโรคที่ผู้ป่วยมีอารมณ์เศร้า เบื่อหน่าย หมดหวัง
 • โรควิตกกังวล เป็นโรคที่ผู้ป่วยรู้สึกกังวล กลัว กังวลมากเกินไป
 • โรคจิตเภท เป็นโรคที่ผู้ป่วยมีความคิดและพฤติกรรมที่ผิดปกติ

โรคติดยาเสพติดให้โทษ เช่น ยาบ้า ยาไอซ์ เป็นต้น โรคเหล่านี้อาจทำให้การตัดสินใจช้า ขาดสมาธิ จนส่งผลต่อประสิทธิภาพในการขับขี่

นอกจากโรคหรืออาการต้องห้ามเหล่านี้แล้ว ผู้ขับขี่ที่มีภาวะต่อไปนี้ก็ควรหลีกเลี่ยงการขับรถเช่นกัน เช่น

 • ผู้ที่มีอาการมึนงง เวียนศีรษะ มองเห็นภาพซ้อน
 • ผู้ที่มีอาการอ่อนเพลีย เหนื่อยล้า
 • ผู้ที่มีอาการปวดหัวรุนแรง
 • ผู้ที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือเสพยาเสพติด

หากผู้ขับขี่มีโรคหรืออาการต้องห้ามเหล่านี้หรือมีภาวะอื่นๆ ที่อาจส่งผลต่อการขับขี่ ควรปรึกษาแพทย์เพื่อขอคำแนะนำ

Articles You Might Like

Share This Article

Get Your Weekly Sport Dose

Subscribe to TheWhistle and recieve notifications on new sports posts