5 เทคนิคการฝึกสมาธิ

1. การกำหนดรู้ลมหายใจฝึกสมาธิ

5 เทคนิคการฝึกสมาธิ 01
 • เป็นเทคนิคพื้นฐานที่ง่ายและสะดวกที่สุด
 • เพียงนั่งในท่าที่สบาย หลับตา จดจ่อกับลมหายใจเข้า-ออก
 • สังเกตการเคลื่อนไหวของหน้าอกและท้อง โดยไม่ต้องพยายามควบคุมลมหายใจ
 • เพียงแค่รับรู้ถึงธรรมชาติของการหายใจ
 • เทคนิคนี้ช่วยให้จิตใจสงบ ผ่อนคลาย และจดจ่อกับปัจจุบัน

ตัวอย่าง:

 • ลองนั่งบนเก้าอี้ หลับตา วางมือบนตัก
 • หายใจเข้าลึกๆ ช้าๆ รู้สึกถึงหน้าอกและท้องที่ขยายออก
 • หายใจออกช้าๆ รู้สึกถึงหน้าอกและท้องที่ยุบลง
 • จดจ่อกับลมหายใจเข้า-ออก โดยไม่ต้องพยายามควบคุม
 • หากความคิดฟุ้งซ่าน ให้ดึงความสนใจกลับมาที่ลมหายใจ

2. การสวดมนต์:

 • เป็นการฝึกสมาธิอีกรูปแบบหนึ่ง
 • โดยการท่องคาถาหรือบทสวดมนต์
 • ช่วยให้จิตใจจดจ่อ สงบ และเกิดสมาธิ

ตัวอย่าง:

 • สวดมนต์บทพุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ
 • สวดมนต์บทอิติปิโส
 • สวดมนต์บทชัยมงคลคาถา

3. การเดินจงกรม:

5 เทคนิคการฝึกสมาธิ 02
 • เป็นการฝึกสมาธิแบบเคลื่อนไหว
 • โดยการเดินไปมาอย่างช้าๆ
 • จดจ่อกับการเคลื่อนไหวของร่างกาย
 • และรับรู้ถึงลมหายใจ

ตัวอย่าง:

 • หาพื้นที่ว่าง เดินไปมาช้าๆ
 • จดจ่อกับการยกเท้า วางเท้า
 • รับรู้ถึงลมหายใจเข้า-ออก
 • หากความคิดฟุ้งซ่าน ให้ดึงความสนใจกลับมาที่การเดิน

4. การฝึกโยคะ:

 • ท่าโยคะหลายท่าช่วยให้ร่างกายผ่อนคลาย
 • ยืดหยุ่น
 • เพิ่มความตระหนักรู้

ตัวอย่าง:

 • ฝึกท่าโยคะง่ายๆ เช่น ท่าแมว-วัว ท่าดาวน์วอร์ด-เฟซซิ่งด็อก
 • ฝึกท่ายืดกล้ามเนื้อ เช่น ท่าผีเสื้อ ท่าก้มตัวแตะปลายเท้า
 • ฝึกท่าสมดุล เช่น ท่าต้นไม้ ท่ายืนขาเดียว

5. การใช้เทคโนโลยี:

 • ปัจจุบันมีแอปพลิเคชันมากมาย
 • ที่ช่วยฝึกสมาธิ
 • โดยมีเสียงดนตรี เสียงธรรมชาติ หรือคำแนะนำ

ตัวอย่าง:

 • ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันฝึกสมาธิ เช่น Headspace, Calm, Insight Timer
 • เลือกโปรแกรมฝึกสมาธิที่เหมาะกับความต้องการ
 • ฟังเสียงดนตรี เสียงธรรมชาติ หรือคำแนะนำ
 • ฝึกสมาธิตามคำแนะนำในแอปพลิเคชัน

เทคนิคเพิ่มเติม:

 • เลือกสถานที่ฝึกสมาธิที่เงียบสงบ ปราศจากสิ่งรบกวน
 • ฝึกสมาธิเป็นประจำ เช่น เช้า เย็น หรือก่อนนอน
 • เริ่มต้นฝึกสมาธิจากช่วงเวลาสั้นๆ เช่น 5 นาที แล้วค่อยๆ เพิ่มระยะเวลาขึ้น
 • ไม่ท้อแท้ หากรู้สึกไม่สบายใจ หรือคิดฟุ้งซ่าน ให้เริ่มต้นใหม่

ผลลัพธ์:

 • จิตใจสงบ ผ่อนคลาย
 • ลดความเครียด วิตกกังวล
 • เพิ่มความตระหนักรู้
 • เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
 • พัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น

**การฝึกสมาธิเป็นวิธีง่ายๆ ที่สามารถทำได้ทุกที่ ทุกเวลา โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย เพียงเริ่มต้นฝึก

Articles You Might Like

Share This Article

Get Your Weekly Sport Dose

Subscribe to TheWhistle and recieve notifications on new sports posts