กินดิบไม่ได้ !! 5 ผักยอดฮิตที่ไม่ควรทาน

ผักเป็นอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง อุดมไปด้วยวิตามิน แร่ธาตุ และใยอาหารที่จำเป็นต่อร่างกาย อย่างไรก็ตาม ยังมีผักบางชนิดที่ไม่ควรรับประทานดิบ เนื่องจากอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพได้ ผักยอดฮิตที่ไม่ควรรับประทานดิบ ได้แก่

มันฝรั่ง

5 ผักยอดฮิตไม่ควรทานดิบ 01

มันฝรั่งดิบมีสารโซลานิน (Solanine) ซึ่งเป็นสารพิษที่อาจก่อให้เกิดอาการคลื่นไส้ อาเจียน ปวดศีรษะ และท้องร่วงได้ สารโซลานินจะเพิ่มขึ้นเมื่อมันฝรั่งสัมผัสกับแสงแดดเป็นเวลานาน ดังนั้นจึงควรเก็บมันฝรั่งไว้ในที่ร่ม และควรรับประทานมันฝรั่งที่มีอายุไม่เกิน 2-3 สัปดาห์

วิธีปรุงมันฝรั่งให้ปลอดภัยคือ ต้มหรือนึ่งจนสุกทั่วถึง ไม่ควรรับประทานมันฝรั่งดิบ ทอดสุก หรืออบจนเป็นสีน้ำตาลเข้ม เนื่องจากสารโซลานินจะยังคงอยู่

มันสำปะหลัง

5 ผักยอดฮิตที่ไม่ควรทานดิบ 02

มันสำปะหลังดิบมีสารไซยาไนด์ (Cyanide) ซึ่งเป็นสารพิษที่อาจก่อให้เกิดอาการปวดศีรษะ คลื่นไส้ อาเจียน หายใจลำบาก และเสียชีวิตได้ สารไซยาไนด์จะสลายตัวเมื่อมันสำปะหลังสุก ดังนั้นจึงควรรับประทานมันสำปะหลังสุกเท่านั้น

วิธีปรุงมันสำปะหลังให้ปลอดภัยคือ ต้มจนสุกทั่วถึง โดยใช้เวลาอย่างน้อย 30 นาที ไม่ควรรับประทานมันสำปะหลังดิบ ทอดสุก หรืออบจนเป็นสีน้ำตาลเข้ม เนื่องจากสารไซยาไนด์จะยังคงอยู่

หน่อไม้

5 ผักยอดฮิตไม่ควรทานดิบ 03

หน่อไม้ดิบมีสารกรดฟอสฟอริก (Phosphoric Acid) ซึ่งเป็นสารที่อาจก่อให้เกิดอาการท้องเสีย ปวดท้อง และคลื่นไส้ได้ สารกรดฟอสฟอริกจะลดลงเมื่อหน่อไม้สุก ดังนั้นจึงควรรับประทานหน่อไม้สุกเท่านั้น

วิธีปรุงหน่อไม้ให้ปลอดภัยคือ ต้มจนสุกทั่วถึง โดยใช้เวลาอย่างน้อย 30 นาที ไม่ควรรับประทานหน่อไม้ดิบ ทอดสุก หรืออบจนเป็นสีน้ำตาลเข้ม เนื่องจากสารกรดฟอสฟอริกจะยังคงอยู่

แครอท

5 ผักยอดฮิตไม่ควรทานดิบ 04

แครอทดิบมีสารแทนนิน (Tannin) ซึ่งเป็นสารที่อาจก่อให้เกิดอาการท้องอืด ท้องเฟ้อ และปวดท้องได้ สารแทนนินจะลดลงเมื่อแครอทสุก ดังนั้นจึงควรรับประทานแครอทสุกเท่านั้น

วิธีปรุงแครอทให้ปลอดภัยคือ ต้ม อบ หรือย่างจนสุกทั่วถึง ไม่ควรรับประทานแครอทดิบ

ผักโขม

5 ผักยอดฮิตที่ไม่ควรทานดิบ 05 (1)

ผักโขมดิบมีกรดออกซาลิก (Oxalic Acid) ซึ่งเป็นสารที่อาจขัดขวางการดูดซึมแคลเซียมและธาตุเหล็กได้ ผักโขมสุกจะมีกรดออกซาลิกลดลง ดังนั้นจึงควรรับประทานผักโขมสุกเท่านั้น

วิธีปรุงผักโขมให้ปลอดภัยคือ ต้ม อบ หรือย่างจนสุกทั่วถึง ไม่ควรรับประทานผักโขมดิบ

นอกจากวิธีปรุงสุกแล้ว ยังมีวิธีอื่น ๆ ที่สามารถช่วยลดสารพิษในผักเหล่านี้ได้ เช่น การแช่น้ำ การต้มน้ำทิ้ง การลอกเปลือก เป็นต้น อย่างไรก็ตาม วิธีที่ได้ผลดีที่สุดคือ การปรุงสุก เนื่องจากความร้อนจะช่วยทำลายสารพิษเหล่านี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Articles You Might Like

Share This Article

Get Your Weekly Sport Dose

Subscribe to TheWhistle and recieve notifications on new sports posts