5 ประเทศ ที่มีเงินเฟ้อมากที่สุดในโลก

5 ประเทศ ที่มีเงินเฟ้อมากที่สุดในโลก 02

5 ประเทศที่มีเงินเฟ้อที่สุดในโลก ประจำปี 2566 มีดังนี้

อันดับประเทศอัตราเงินเฟ้อ (%)
1เวเนซุเอลา404%
2เลบานอน254%
3อาร์เจนตินา116%
4เซียร์ราลีโอน44.81%
5อิหร่าน42.6%

drive_spreadsheetส่งออกไปยังชีต

เวเนซุเอลา เป็นประเทศที่มีอัตราเงินเฟ้อสูงสุดในโลกมาอย่างต่อเนื่องหลายปี สาเหตุหลักของเงินเฟ้อในเวเนซุเอลามาจากนโยบายเศรษฐกิจที่ผิดพลาดของรัฐบาล เช่น พิมพ์เงินจำนวนมากเพื่อใช้จ่ายในโครงการสาธารณะ การควบคุมราคาสินค้าและบริการ และการขาดแคลนสินค้าอุปโภคบริโภค เงินเฟ้อที่รุนแรงในเวเนซุเอลาส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนอย่างหนัก ค่าครองชีพสูงขึ้น รายได้ลดลง และเศรษฐกิจของประเทศเสียหายอย่างหนัก

เลบานอน เป็นประเทศที่เพิ่งประสบปัญหาเงินเฟ้อรุนแรงในปี 2565 สาเหตุหลักของเงินเฟ้อในเลบานอนมาจากวิกฤตเศรษฐกิจของประเทศ เช่น การขาดแคลนเงินตราต่างประเทศ การอ่อนค่าของค่าเงินเลบานอน และวิกฤตการเมือง เงินเฟ้อที่รุนแรงในเลบานอนส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนอย่างหนัก ค่าครองชีพสูงขึ้น รายได้ลดลง และเศรษฐกิจของประเทศเสียหายอย่างหนัก

อาร์เจนตินา เป็นประเทศที่ประสบปัญหาเงินเฟ้อมาอย่างต่อเนื่องหลายปี สาเหตุหลักของเงินเฟ้อในอาร์เจนตินามาจากนโยบายเศรษฐกิจที่ผิดพลาดของรัฐบาล เช่น พิมพ์เงินจำนวนมากเพื่อใช้จ่ายในโครงการสาธารณะ การควบคุมราคาสินค้าและบริการ และการขาดแคลนสินค้าอุปโภคบริโภค เงินเฟ้อที่รุนแรงในอาร์เจนตินาส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนอย่างหนัก ค่าครองชีพสูงขึ้น รายได้ลดลง และเศรษฐกิจของประเทศเสียหายอย่างหนัก

เซียร์ราลีโอน เป็นประเทศที่เพิ่งประสบปัญหาเงินเฟ้อรุนแรงในปี 2566 สาเหตุหลักของเงินเฟ้อในเซียร์ราลีโอนมาจากวิกฤตเศรษฐกิจของประเทศ เช่น การขาดแคลนเงินตราต่างประเทศ การอ่อนค่าของค่าเงินเซียร์ราลีโอน และวิกฤตการเมือง เงินเฟ้อที่รุนแรงในเซียร์ราลีโอนส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนอย่างหนัก ค่าครองชีพสูงขึ้น รายได้ลดลง และเศรษฐกิจของประเทศเสียหายอย่างหนัก

อิหร่าน เป็นประเทศที่ประสบปัญหาเงินเฟ้อมาอย่างต่อเนื่องหลายปี สาเหตุหลักของเงินเฟ้อในอิหร่านมาจากมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกา มาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจทำให้อิหร่านไม่สามารถเข้าถึงเงินตราต่างประเทศได้ ส่งผลให้อิหร่านต้องพิมพ์เงินจำนวนมากเพื่อใช้จ่ายในโครงการสาธารณะ เงินเฟ้อที่รุนแรงในอิหร่านส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนอย่างหนัก ค่าครองชีพสูงขึ้น รายได้ลดลง และเศรษฐกิจของประเทศเสียหายอย่างหนัก

นอกจาก 5 ประเทศข้างต้นแล้ว ยังมีประเทศอื่นๆ ที่ประสบปัญหาเงินเฟ้อรุนแรงเช่นกัน เช่น ตุรกี ซูดาน ซิมบับเว และไนจีเรีย เงินเฟ้อที่รุนแรงส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและประชาชนของประเทศเหล่านี้อย่างหนัก

Articles You Might Like

Share This Article

Get Your Weekly Sport Dose

Subscribe to TheWhistle and recieve notifications on new sports posts