3 โรคยอดฮิตที่ระบาดหนักช่วงหน้าหนาว

3 โรคยอดฮิตที่ระบาดหนักช่วงหน้าหนาว 03


ไข้หวัดใหญ่

ไข้หวัดใหญ่เป็นโรคติดต่อระบบทางเดินหายใจที่เกิดจากเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ เชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่แบ่งออกเป็น 3 สายพันธุ์หลัก ได้แก่ A, B และ C ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงสายพันธุ์ได้ จึงทำให้ไข้หวัดใหญ่กลับมาระบาดได้บ่อยครั้ง

ไข้หวัดใหญ่สามารถติดต่อกันได้ผ่านการหายใจ ไอ จาม หรือสัมผัสสิ่งของที่มีเชื้อโรคปนเปื้อน อาการที่พบได้บ่อย ได้แก่ ไข้ ไอ เจ็บคอ น้ำมูกไหล ปวดศีรษะ ปวดกล้ามเนื้อ อ่อนเพลีย หายใจลำบาก ในบางรายอาจมีอาการรุนแรง เช่น หายใจหอบเหนื่อย หายใจลำบาก ซึม ช็อก หรือเสียชีวิตได้

การป้องกันไข้หวัดใหญ่

 • ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ทุกปี
 • สวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในพื้นที่สาธารณะ
 • หมั่นล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่และน้ำอย่างน้อย 20 วินาที
 • หลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ที่มีอาการป่วย
 • รับประทานอาหารที่สะอาด ปรุงสุกใหม่
 • ดื่มน้ำสะอาด
 • พักผ่อนให้เพียงพอ

โรคปอดอักเสบ

3 โรคยอดฮิตที่ระบาดหนักช่วงหน้าหนาว 02

โรคปอดอักเสบเป็นโรคติดเชื้อที่ถุงลมฝอยภายในเนื้อเยื่อปอด เชื้อก่อโรคที่พบบ่อย ได้แก่ เชื้อแบคทีเรีย เชื้อไวรัส และเชื้อราบางชนิด โรคปอดอักเสบสามารถติดต่อกันได้ผ่านการหายใจหรือสัมผัสละอองฝอยจากน้ำมูก น้ำลายที่ปนเปื้อนเชื้อ

โรคปอดอักเสบสามารถพบได้ในทุกกลุ่มอายุ แต่ผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องและผู้ที่มีประวัติโรคเรื้อรัง เช่น โรคเบาหวาน โรคหัวใจ มักมีอาการรุนแรง

อาการที่พบได้บ่อย ได้แก่ ไข้ ไอ หายใจหอบเหนื่อย ผู้ที่มีอาการรุนแรงจะมีภาวะหายใจล้มเหลว และมีโอกาสเสียชีวิต

การป้องกันโรคปอดอักเสบ

 • ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ทุกปี
 • สวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในพื้นที่สาธารณะ
 • หมั่นล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่และน้ำอย่างน้อย 20 วินาที
 • หลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ที่มีอาการป่วย
 • รับประทานอาหารที่สะอาด ปรุงสุกใหม่
 • ดื่มน้ำสะอาด
 • พักผ่อนให้เพียงพอ

โรคอุจจาระร่วง

โรคอุจจาระร่วงเป็นโรคติดต่อทางเดินอาหารที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย ไวรัส หรือพยาธิ เชื้อก่อโรคที่พบบ่อย ได้แก่ เชื้อโรต้าไวรัส เชื้ออีโคไล เชื้อซัลโมเนลลา เชื้อแอสคาริดา เชื้อจิงเจอร์ และเชื้อบิด

โรคอุจจาระร่วงสามารถติดต่อกันได้ผ่านการรับประทานอาหารหรือน้ำที่ปนเปื้อนเชื้อ อาการที่พบได้บ่อย ได้แก่ ท้องเสีย ปวดท้อง อาเจียน อ่อนเพลีย ขาดน้ำ ในบางรายอาจมีอาการรุนแรง เช่น ช็อก หมดสติ หรือเสียชีวิตได้

การป้องกันโรคอุจจาระร่วง

 • รับประทานอาหารที่สะอาด ปรุงสุกใหม่
 • ดื่มน้ำสะอาด
 • ล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่และน้ำอย่างน้อย 20 วินาที ก่อนรับประทานอาหาร หลังใช้ห้องน้ำ หลังสัมผัสสิ่งของที่มีเชื้อโรคปนเปื้อน
 • หลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ที่มีอาการป่วย
 • พักผ่อนให้เพียงพอ

นอกจากนี้ ยังมีโรคอื่นๆ ที่อาจพบได้ในช่วงหน้าหนาว เช่น โรคไข้หวัดนก โรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 (H1N1) โรคโควิด-19 เป็นต้น การป้องกันโรคเหล่านี้สามารถทำได้โดยปฏิบัติตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

Articles You Might Like

Share This Article

Get Your Weekly Sport Dose

Subscribe to TheWhistle and recieve notifications on new sports posts