10 วิธีง่ายๆ ดูแลสุขภาพช่องปากอย่างมีประสิทธิภาพ

1. แปรงฟันช่องปากอย่างถูกวิธี:

10 วิธีง่ายๆ ดูแลสุขภาพช่องปากอย่างมีประสิทธิภาพ 01
 • แปรงฟันอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง (เช้าและก่อนนอน) เป็นเวลา 2 นาที
 • ใช้แปรงสีฟันขนนุ่มและยาสีฟันที่มีฟลูออไรด์
 • เน้นทำความสะอาดทุกซี่ ทุกด้าน รวมถึงลิ้น โดยใช้เทคนิคการแปรงที่ถูกต้อง เช่น แปรงแนวตั้ง แปรงวงกลม แปรงด้านบดเคี้ยว
 • เปลี่ยนแปรงสีฟันทุก 3 เดือน หรือเมื่อขนแปรงเริ่มบาน

2. ใช้ไหมขัดฟัน:

 • ใช้ไหมขัดฟันทำความสะอาดซอกฟันอย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง
 • เน้นซอกฟันที่แปรงสีฟันเข้าไม่ถึง
 • เลือกใช้ไหมขัดฟันที่มีคุณภาพ เหมาะกับขนาดซอกฟัน

3. เลือกอาหาร:

 • เลือกทานอาหารที่มีประโยชน์ เน้นผักผลไม้ ธัญพืช
 • หลีกเลี่ยงอาหารและเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลสูง กรดสูง และอาหารเหนียวเหนอะหนะ
 • ทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ เน้นผักผลไม้ที่มีกากใยสูง ช่วยกระตุ้นการหลั่งน้ำลาย ชะล้างคราบอาหาร
 • ดื่มน้ำเปล่าให้เพียงพอ ช่วยล้างคราบอาหารและรักษาสมดุลในช่องปาก

4. งดสูบบุหรี่:

 • การสูบบุหรี่เป็นสาเหตุหลักของโรคเหงือกอักเสบและมะเร็งช่องปาก
 • ควรงดสูบบุหรี่เพื่อสุขภาพช่องปากที่ดี
 • การเลิกสูบบุหรี่ ส่งผลดีต่อสุขภาพโดยรวม ช่วยลดความเสี่ยงต่อโรคต่างๆ

5. ตรวจสุขภาพช่องปาก:

 • พบทันตแพทย์เพื่อตรวจสุขภาพช่องปากและทำความสะอาดฟันอย่างมืออาชีพอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
 • ทันตแพทย์สามารถตรวจวินิจฉัยและรักษาปัญหาสุขภาพช่องปากได้อย่างทันท่วงที
 • การตรวจสุขภาพช่องปากเป็นประจำ ช่วยป้องกันปัญหาต่างๆ เช่น ฟันผุ โรคเหงือก

6. สังเกตความผิดปกติ:

 • สังเกตความผิดปกติในช่องปาก เช่น เหงือกบวมแดง ฟันผุ กลิ่นปาก ปวดฟัน
 • รีบไปพบทันตแพทย์เพื่อรักษา
 • การรักษาปัญหาสุขภาพช่องปากในระยะเริ่มต้น ช่วยลดความรุนแรงและค่าใช้จ่ายในการรักษา

7. เลือกแปรงสีฟัน:

 • เลือกแปรงสีฟันที่มีขนนุ่ม ขนาดเหมาะกับช่องปาก
 • เปลี่ยนแปรงสีฟันทุก 3 เดือน หรือเมื่อขนแปรงเริ่มบาน
 • แปรงสีฟันที่มีขนแปรงนุ่ม ช่วยลดการระคายเคืองต่อเหงือก

8. ใช้ยาสีฟัน:

10 วิธีง่ายๆ ดูแลสุขภาพช่องปากอย่างมีประสิทธิภาพ 03
 • เลือกยาสีฟันที่มีฟลูออไรด์ ช่วยป้องกันฟันผุ
 • เลือกยาสีฟันที่เหมาะกับปัญหาสุขภาพช่องปาก เช่น ยาสีฟันสำหรับฟันผุ ยาสีฟันสำหรับเหงือกอักเสบ
 • ใช้ยาสีฟันในปริมาณที่เหมาะสม ประมาณเท่าเมล็ดถั่ว

9. ทำความสะอาดเครื่องมือ:

 • ทำความสะอาดแปรงสีฟัน ไหมขัดฟัน และเครื่องมือที่ใช้ในช่องปากอย่างสม่ำเสมอ
 • ล้างแปรงสีฟันให้สะอาดหลังใช้งาน เก็บในที่แห้งและอากาศถ่ายเทสะดวก
 • เปลี่ยนไหมขัดฟันทุกครั้งหลังใช้งาน

10. ฝึกเด็กให้แปรงฟันและดูแลสุขภาพช่องปากตั้งแต่เนิ่นๆ:

 • สอนให้เด็กแปรงฟันอย่างถูกวิธี
 • เลือกแปรงสีฟันและยาสีฟันที่เหมาะกับเด็ก
 • พาเด็กไปพบทันตแพทย์เพื่อตรวจสุขภาพช่องปากเป็นประจำ

**การดูแลสุขภาพช่องปากเป็นสิ่งสำคัญ ช่วยให้มีรอยยิ้มที่สดใส

ยาสีฟันสูตรเข้มข้น ผสมเกลือและฟลูออไรด์ ลดกลิ่นปาก ป้องกันฟันผุ

Articles You Might Like

Share This Article

Get Your Weekly Sport Dose

Subscribe to TheWhistle and recieve notifications on new sports posts