โรคที่พบบ่อยจากการสูบบุหรี่

โรคที่พบบ่อยจากการสูบบุหรี่ 02

การสูบบุหรี่เป็นสาเหตุสำคัญของโรคร้ายมากมาย โดยบุหรี่มีสารเคมีและสารพิษรวมกันมากกว่า 4,000 ชนิด รวมถึงมีสารก่อมะเร็งอีกมากกว่า 60 ชนิด ยิ่งสูบบุหรี่ในปริมาณมากและสูบติดต่อกันเป็นเวลานาน ย่อมเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคร้ายมากมาย ทั้งมะเร็ง ถุงลมโป่งพอง ปอดบวม โรคหัวใจและหลอดเลือด รวมถึงโรคเบาหวาน

โรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่

  • โรคมะเร็ง การสูบบุหรี่เป็นสาเหตุสำคัญของโรคมะเร็งหลายชนิด ได้แก่ มะเร็งปอด มะเร็งหลอดอาหาร มะเร็งกระเพาะอาหาร มะเร็งลำไส้ใหญ่ มะเร็งปากมดลูก มะเร็งตับ มะเร็งไต มะเร็งต่อมลูกหมาก และมะเร็งเม็ดเลือดขาว
  • โรคหัวใจและหลอดเลือด การสูบบุหรี่ทำให้หลอดเลือดแดงแข็งและตีบแคบลง ส่งผลให้หัวใจต้องทำงานหนักขึ้นและเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด เช่น โรคหัวใจวาย โรคหลอดเลือดสมองตีบ และโรคหลอดเลือดสมองแตก
  • โรคปอด การสูบบุหรี่ทำให้ปอดเกิดการอักเสบและทำลายเนื้อเยื่อปอด ส่งผลให้เกิดโรคถุงลมโป่งพอง ปอดบวม และโรคหอบหืด
  • โรคอื่นๆ การสูบบุหรี่ยังเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคอื่นๆ เช่น โรคเบาหวาน โรคหูอื้อ โรคเหงือกอักเสบ โรคกระดูกพรุน โรคจอประสาทตาเสื่อม และโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์

ความเสี่ยงต่อโรคจากการสูบบุหรี่

ความเสี่ยงต่อโรคจากการสูบบุหรี่จะเพิ่มขึ้นตามปริมาณการสูบบุหรี่และความถี่ในการสูบบุหรี่ โดยผู้ที่สูบบุหรี่วันละ 20 มวนขึ้นไปจะมีความเสี่ยงต่อโรคต่างๆ มากกว่าผู้ที่สูบบุหรี่วันละ 10 มวนขึ้นไป นอกจากนี้ ผู้ที่สูบบุหรี่มานานหลายปีจะมีความเสี่ยงต่อโรคต่างๆ มากกว่าผู้ที่สูบบุหรี่ไม่นาน

วิธีลดความเสี่ยงในการเกิดโรคจากการสูบบุหรี่

วิธีที่ดีที่สุดในการลดความเสี่ยงในการเกิดโรคจากการสูบบุหรี่คือการเลิกสูบบุหรี่โดยสิ้นเชิง หากเลิกสูบบุหรี่ได้ภายใน 20 นาที ความดันโลหิตจะลดลง ภายใน 12 ชั่วโมง คาร์บอนมอนนอกไซด์ในเลือดจะลดลง ภายใน 2-12 สัปดาห์ การทำงานของปอดจะดีขึ้น และภายใน 10 ปี ความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดจะลดลงครึ่งหนึ่ง

หากไม่สามารถเลิกสูบบุหรี่ได้ทั้งหมด ควรลดปริมาณการสูบบุหรี่ลงให้มากที่สุด และควรหลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่ในที่แออัดหรือในที่ที่มีคนสูบบุหรี่ร่วมกัน

Articles You Might Like

Share This Article

Get Your Weekly Sport Dose

Subscribe to TheWhistle and recieve notifications on new sports posts