เต้าหู้ขน

เต้าหู้ขน 02

เต้าหู้ขนเป็นเต้าหู้ชนิดหนึ่งที่มีลักษณะแตกต่างจากเต้าหู้ชนิดอื่น ๆ อย่างเห็นได้ชัด เพราะมีเส้นใยสีขาวคล้ายปุยนุ่นปกคลุมอยู่ทั่วทั้งชิ้น เส้นใยสีขาวเหล่านี้เกิดจากเชื้อราเทมเป้ (Tempeh) ซึ่งเป็นเชื้อราชนิดหนึ่งที่นำมาใช้หมักเต้าหู้

เชื้อราเทมเป้เป็นเชื้อราชั้นต่ำที่สามารถย่อยโปรตีนให้เป็นกรดอะมิโนขนาดเล็กได้ จึงทำให้เต้าหู้ขนมีรสชาติเข้มข้นกว่าเต้าหู้ทั่วไป นอกจากนี้ เชื้อราเทมเป้ยังมีจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ เช่น โปรไบโอติกส์ ซึ่งเป็นจุลินทรีย์ที่มีชีวิตดีที่มีประโยชน์ต่อระบบทางเดินอาหาร ช่วยในการย่อยอาหาร เสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกัน และลดความเสี่ยงในการเกิดโรคบางชนิด

กรรมวิธีการทำเต้าหู้ขน เริ่มต้นจากการทำเต้าหู้ทั่วไป จากนั้นนำเต้าหู้มาหมักกับเชื้อราเทมเป้ เชื้อราเทมเป้จะเจริญและสร้างเส้นใยสีขาวปกคลุมทั่วทั้งชิ้นเต้าหู้ ระยะเวลาในการหมักประมาณ 2-3 วัน ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิและความชื้น

อุณหภูมิที่เหมาะสมในการหมักเต้าหู้ขนคือ 25-30 องศาเซลเซียส หากอุณหภูมิสูงกว่านี้จะส่งผลให้เชื้อราเทมเป้เจริญเร็วเกินไปและอาจทำให้เต้าหู้ขนมีรสชาติขมได้ หากอุณหภูมิต่ำกว่านี้จะส่งผลให้เชื้อราเทมเป้เจริญช้าเกินไปและอาจทำให้เต้าหู้ขนมีรสชาติจืดได้

ความชื้นที่เหมาะสมในการหมักเต้าหู้ขนคือ 60-70% หากความชื้นสูงกว่านี้จะส่งผลให้เต้าหู้ขนมีเส้นใยสีขาวมากเกินไปและอาจทำให้เต้าหู้ขนมีรสชาติฝาดได้ หากความชื้นต่ำกว่านี้จะส่งผลให้เต้าหู้ขนมีเส้นใยสีขาวน้อยเกินไปและอาจทำให้เต้าหู้ขนมีรสชาติไม่เข้มข้น

เต้าหู้ขนนิยมนำไปทอดหรือย่าง รับประทานกับซอสพริก ซอสจิ้มแจ่ว หรือน้ำจิ้มสุกี้ นอกจากนี้ยังนิยมนำไปทำเต้าหู้ยี้อีกด้วย

อย่างไรก็ตาม เต้าหู้ขนอาจมีอันตรายสำหรับผู้ที่มีภูมิคุ้มกันต่ำหรือแพ้เชื้อรา ควรรับประทานในปริมาณที่พอเหมาะ

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประโยชน์และข้อควรระวังในการรับประทานเต้าหู้ขน ดังนี้

ประโยชน์ของเต้าหู้ขน

  • เป็นแหล่งโปรตีนที่ดี มีแคลเซียมสูง

เต้าหู้ขนเป็นแหล่งโปรตีนที่ดี เนื่องจากมีโปรตีนประมาณ 20-25 กรัมต่อ 100 กรัม นอกจากนี้ เต้าหู้ขนยังมีแคลเซียมสูงอีกด้วย โดยเต้าหู้ขน 100 กรัม ให้แคลเซียมประมาณ 200 มิลลิกรัม

  • มีจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ เช่น โปรไบโอติกส์

เชื้อราเทมเป้มีจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ เช่น โปรไบโอติกส์ ซึ่งเป็นจุลินทรีย์ที่มีชีวิตดีที่มีประโยชน์ต่อระบบทางเดินอาหาร ช่วยในการย่อยอาหาร เสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกัน และลดความเสี่ยงในการเกิดโรคบางชนิด

  • มีรสชาติเข้มข้นกว่าเต้าหู้ทั่วไป

เต้าหู้ขนมีรสชาติเข้มข้นกว่าเต้าหู้ทั่วไป เนื่องจากเชื้อราเทมเป้มีเอนไซม์ที่ช่วยย่อยโปรตีนให้เป็นกรดอะมิโนขนาดเล็ก ทำให้เต้าหู้มีรสชาติกลมกล่อมและหอมมัน

ข้อควรระวังในการรับประทานเต้าหู้ขน

  • ผู้ที่มีภูมิคุ้มกันต่ำหรือแพ้เชื้อรา ควรรับประทานในปริมาณที่พอเหมาะ

เต้าหู้ขนผลิตจากเชื้อราเทมเป้ ซึ่งเป็นเชื้อราที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ที่แพ้เชื้อราหรือมีภูมิคุ้มกันต่ำได้ ดังนั้น ผู้ที่มีภูมิคุ้มกันต่ำหรือแพ้เชื้อรา ควรรับประทานเต้าหู้ขนในปริมาณที่พอเหมาะ

  • เต้าหู้ขนอาจเกิดเชื้อราขึ้นได้ หากหมักไว้นานเกินไปหรือเก็บรักษาไม่ดี

เต้าหู้ขนควรรับประทานภายใน 1 สัปดาห์หลังจากหมักเสร็จ หากหมักไว้นานเกินไปหรือเก็บรักษาไม่ดี อาจทำให้เต้าหู้ขนเกิดเชื้อราขึ้นได้

Articles You Might Like

Share This Article

Get Your Weekly Sport Dose

Subscribe to TheWhistle and recieve notifications on new sports posts