อาการหิวบ่อย หิวจุกจิก หิวตลอด กินไม่รู้จักอิ่ม สัญญาณเตือนโรคที่คาดไม่ถึง

อาการหิวบ่อย หิวจุกจิก หิวตลอด กินไม่รู้จักอิ่ม สัญญาณเตือนโรคที่คาดไม่ถึง 02 (1)

อาการหิวบ่อย หิวตลอด กินไม่รู้จักอิ่ม อาจเป็นสัญญาณเตือนของโรคบางชนิดได้ สาเหตุที่ทำให้เกิดอาการหิวบ่อย อาจเกิดจากปัจจัยหลายอย่าง เช่น
ระดับน้ำตาลในเลือดลดลง

ระดับน้ำตาลในเลือดที่ลดลง อาจเกิดจากสาเหตุต่างๆ เช่น

 • ภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ (Hypoglycemia) ภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ คือ ภาวะที่ระดับน้ำตาลในเลือดต่ำกว่าปกติ โดยปกติระดับน้ำตาลในเลือดจะอยู่ที่ประมาณ 70-100 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร หากระดับน้ำตาลในเลือดลดลงต่ำกว่า 70 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร อาจทำให้เกิดอาการต่างๆ เช่น เหงื่อออก ใจสั่น อ่อนเพลีย เวียนศีรษะ หน้ามืด มือสั่น พูดไม่ชัด ชัก เป็นต้น
 • โรคเบาหวาน ผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดไม่ดี อาจมีอาการหิวบ่อย เนื่องจากระดับน้ำตาลในเลือดต่ำลง
 • โรคไทรอยด์ทำงานเกิน ผู้ป่วยโรคไทรอยด์ทำงานเกิน อาจมีอาการหิวบ่อย เนื่องจากร่างกายเผาผลาญพลังงานมากขึ้น
 • การรับประทานอาหารที่ย่อยเร็ว การรับประทานอาหารที่ย่อยเร็ว เช่น อาหารประเภทแป้งและน้ำตาล อาจทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และลดลงอย่างรวดเร็วเช่นกัน ส่งผลให้มีอาการหิวบ่อยตามมา

ฮอร์โมนเลปติน (Leptin) ไม่สมดุล

ฮอร์โมนเลปติน เป็นฮอร์โมนที่ผลิตจากเซลล์ไขมัน เมื่อร่างกายได้รับสารอาหารเพียงพอ ฮอร์โมนเลปตินจะส่งสัญญาณไปยังสมองว่าร่างกายอิ่มแล้ว ในทางกลับกัน หากระดับฮอร์โมนเลปตินลดลง จะทำให้ร่างกายไม่รู้สึกอิ่มง่าย

ความเครียด

ความเครียด อาจกระตุ้นให้ร่างกายหลั่งฮอร์โมนคอร์ติซอล ซึ่งอาจเพิ่มความรู้สึกหิว

การรับประทานอาหารที่ไม่ถูกต้อง

อาการหิวบ่อย หิวจุกจิก หิวตลอด กินไม่รู้จักอิ่ม สัญญาณเตือนโรคที่คาดไม่ถึง 03 (1)

การรับประทานอาหารที่ย่อยเร็ว เช่น อาหารประเภทแป้งและน้ำตาล อาจทำให้รู้สึกหิวเร็วขึ้น เนื่องจากร่างกายดูดซึมน้ำตาลเข้าสู่กระแสเลือดได้อย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ระดับน้ำตาลในเลือดเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และลดลงอย่างรวดเร็วเช่นกัน ส่งผลให้มีอาการหิวบ่อยตามมา

ปัญหาสุขภาพบางอย่าง

อาการหิวบ่อย อาจเกิดจากปัญหาสุขภาพบางอย่าง เช่น ภาวะก่อนมีประจำเดือน (PMS) การตั้งครรภ์ โรคกระเพาะอาหารอักเสบ โรคลำไส้อักเสบ เป็นต้น

โรคบางชนิด

นอกจากนี้ อาการหิวบ่อย อาจเกิดจากโรคบางชนิดได้เช่นกัน เช่น

 • โรคเบาหวาน ผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดไม่ดี อาจมีอาการหิวบ่อย เนื่องจากระดับน้ำตาลในเลือดต่ำ
 • โรคไทรอยด์ทำงานเกิน ผู้ป่วยโรคไทรอยด์ทำงานเกิน อาจมีอาการหิวบ่อย เนื่องจากร่างกายเผาผลาญพลังงานมากขึ้น
 • โรคคุชชิง โรคคุชชิง เป็นภาวะที่ร่างกายผลิตฮอร์โมนคอร์ติซอลมากเกินไป อาจมีอาการหิวบ่อย เนื่องจากฮอร์โมนคอร์ติซอลกระตุ้นให้ร่างกายอยากอาหารมากขึ้น
 • โรคมะเร็ง ผู้ป่วยมะเร็งบางราย อาจมีอาการหิวบ่อย เนื่องจากเซลล์มะเร็งใช้พลังงานมากขึ้น

วิธีป้องกันอาการหิวบ่อย

สามารถทำได้ดังนี้

 • รับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ เน้นผักและผลไม้
 • เลือกรับประทานอาหารที่ย่อยช้า เช่น ข้าวกล้อง ผัก ผลไม้
 • หลีกเลี่ยงอาหารประเภทแป้งและน้ำตาล
 • ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ
 • ควบคุมความเครียด

หากมีอาการหิวบ่อย หิวตลอด กินไม่รู้จักอิ่ม

ควรสังเกตอาการอื่นๆ ร่วมด้วย เช่น น้ำหนักขึ้น อ่อนเพลีย เหนื่อยง่าย เวียนศีรษะ ใจสั่น ท้องผูก หรือท้องเสีย หากมีอาการอื่นๆ ร่วมด้วย ควรไปพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยหาสาเหตุที่แท้จริง และรับการรักษาที่เหมาะสม

หากมีอาการหิวบ่อย หิวตลอด กินไม่รู้จักอิ่ม ควรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานอาหารและออกกำลังกายอย่างเหมาะสม หากอาการไม่ดีขึ้น ควรไปพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยหาสาเหตุที่แท้จริง และรับการรักษาที่เหมาะสม

Articles You Might Like

Share This Article

Get Your Weekly Sport Dose

Subscribe to TheWhistle and recieve notifications on new sports posts