‘หลังค่อม’ ภัยเงียบกระดูกสันหลัง สังเกตอย่างไร แค่ไหนถึงเรียกว่า ‘ค่อม’

หลังค่อม (Kyphosis) คือ อาการที่กระดูกสันหลังส่วนหลังโค้งนูนมากผิดปกติ ในบางรายอาจสังเกตเห็นได้ด้วยตาเปล่า โดยอาจมีอาการอื่น ๆ ร่วมด้วย เช่น รู้สึกปวดหรือตึงบริเวณหลัง

สังเกตอย่างไร

'หลังค่อม' ภัยเงียบกระดูกสันหลัง สังเกตอย่างไร แค่ไหนถึงเรียกว่า 'ค่อม' 02

หลังค่อมสามารถสังเกตได้ง่ายจากลักษณะของหลัง โดยปกติกระดูกสันหลังส่วนหลังจะมีโค้งตามธรรมชาติประมาณ 20-45 องศา หากกระดูกสันหลังส่วนหลังโค้งมากกว่า 50 องศาขึ้นไป แสดงว่ามีความผิดปกติ ซึ่งจะมีลักษณะหลังโค้งนูนมากกว่าปกติ หรือมีลักษณะที่แปลกไป เช่น

 • รูหูอยู่ด้านหน้าเส้นตรงที่ลากจากศีรษะจรดพื้น
 • ไหล่ห่อ
 • คอยื่น

แค่ไหนถึงเรียกว่า ‘ค่อม’

โดยปกติกระดูกสันหลังส่วนหลังจะมีโค้งตามธรรมชาติประมาณ 20-45 องศา หากกระดูกสันหลังส่วนหลังโค้งมากกว่า 50 องศาขึ้นไป แสดงว่ามีความผิดปกติ ซึ่งจะเรียกว่า ‘หลังค่อม’

สาเหตุ

'หลังค่อม' ภัยเงียบกระดูกสันหลัง สังเกตอย่างไร แค่ไหนถึงเรียกว่า 'ค่อม' 03

สาเหตุของหลังค่อมสามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภทหลัก ๆ คือ

 • สาเหตุที่เกิดจากโครงสร้างกระดูกสันหลัง เช่น โรคกระดูกสันหลังคด (Spinal deformity) โรคกระดูกสันหลังอักเสบ (Ankylosing spondylitis) โรคกระดูกสันหลังอักเสบรูมาตอยด์ (Rheumatoid arthritis)
 • สาเหตุที่เกิดจากพฤติกรรม เช่น การนั่งหลังค่อมเป็นเวลานาน การยกของหนักโดยไม่ใช้ท่าทางที่ถูกต้อง

อาการ

นอกจากลักษณะหลังที่ผิดปกติแล้ว ผู้ที่มีอาการหลังค่อมอาจมีอาการอื่น ๆ ร่วมด้วย เช่น

 • ปวดหรือตึงบริเวณหลัง
 • ปวดคอ
 • ปวดไหล่
 • ปวดศีรษะ
 • เหนื่อยง่าย
 • หายใจลำบาก

การรักษา

การรักษาหลังค่อมขึ้นอยู่กับสาเหตุและความรุนแรงของอาการ โดยอาจใช้วิธีการรักษาดังต่อไปนี้

 • การรักษาด้วยยา เช่น ยาแก้ปวด ยาแก้อักเสบ
 • การรักษาด้วยกายภาพบำบัด เช่น การยืดกล้ามเนื้อ การเสริมสร้างกล้ามเนื้อ
 • การผ่าตัด ในกรณีที่หลังค่อมรุนแรงมาก

การป้องกัน

สามารถป้องกันหลังค่อมได้โดย

 • นั่งหลังตรง หลีกเลี่ยงการนั่งหลังค่อมเป็นเวลานาน
 • ยกของหนักโดยใช้ท่าทางที่ถูกต้อง
 • ออกกำลังกายเป็นประจำ เพื่อเสริมสร้างกล้ามเนื้อ

หลังค่อมเป็นภาวะที่อาจส่งผลเสียต่อสุขภาพได้หลายประการ เช่น ปวดหลัง ปวดคอ ปวดไหล่ เหนื่อยง่าย หายใจลำบาก ดังนั้น หากสังเกตว่าตนเองหรือคนรอบข้างมีท่าทางหลังค่อม ควรรีบไปพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยและรับการรักษาอย่างเหมาะสม

Articles You Might Like

Share This Article

Get Your Weekly Sport Dose

Subscribe to TheWhistle and recieve notifications on new sports posts