เที่ยว ลาว ที่ไหนดี

สถานที่ท่องเที่ยว ลาว มีที่ไหนน่าไปบ้าง

ลาวเป็นประเทศเพื่อนบ้านของประเทศไทย ตั้งอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามและน่าสนใจมากมาย ต่อไปนี้เป็นรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในลาว

หลวงพระบาง

สถานที่ท่องเที่ยวลาว 01

หลวงพระบางเป็นเมืองหลวงเก่าของลาว ตั้งอยู่ทางเหนือของประเทศ ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก เมืองหลวงพระบางมีบรรยากาศที่เงียบสงบ เต็มไปด้วยวัดวาอารามและสถาปัตยกรรมโบราณที่สวยงาม

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในหลวงพระบาง ได้แก่

 • พระธาตุหลวง ศาสนสถานสำคัญที่สุดของลาว ตั้งอยู่ใจกลางเมืองหลวงพระบาง
 • วัดเชียงทอง วัดเก่าแก่ที่สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช
 • ประตูชัย ประตูชัยที่สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองชัยชนะของลาวในการต่อสู้เพื่อเอกราชจากฝรั่งเศส
 • วัดพระแก้วหลวง วัดที่ประดิษฐานพระแก้วมรกตจำลอง
 • วัดสีสะเกด วัดเก่าแก่ที่มีสถาปัตยกรรมที่สวยงาม

เชียงรุ่ง

สถานที่ท่องเที่ยวลาว 02

เชียงรุ่งเป็นเมืองหลวงของแขวงหลวงน้ำทา ตั้งอยู่ทางเหนือของลาว เมืองเชียงรุ่งมีสถาปัตยกรรมแบบล้านนาผสมผสานกับศิลปะจีน เมืองเชียงรุ่งยังเป็นที่ตั้งของพระราชวังหลวงน้ำทา ซึ่งเป็นพระราชวังเก่าแก่ของราชวงศ์ล้านช้าง

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในเชียงรุ่ง ได้แก่

 • พระราชวังหลวงน้ำทา พระราชวังเก่าแก่ของราชวงศ์ล้านช้าง
 • วัดหลวง วัดเก่าแก่ที่มีสถาปัตยกรรมแบบล้านนา
 • วัดภูมินทร์ วัดที่มีภาพจิตรกรรมฝาผนังที่สวยงาม
 • ตลาดเช้าเชียงรุ่ง ตลาดสดขนาดใหญ่ของเมืองเชียงรุ่ง
 • น้ำตกตาดฟาน น้ำตกขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ห่างจากเมืองเชียงรุ่งประมาณ 100 กิโลเมตร

วังเวียง

สถานที่ท่องเที่ยวลาว 03

วังเวียงเป็นเมืองท่องเที่ยวยอดนิยมในลาว ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของลาว วังเวียงมีธรรมชาติที่สวยงาม อากาศบริสุทธิ์ เหมาะสำหรับการพักผ่อนและกิจกรรมกลางแจ้ง เช่น ล่องแพ พายเรือคายัค ปีนเขา เป็นต้น

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในวังเวียง ได้แก่

 • ถ้ำภูผาเงิน ถ้ำหินปูนขนาดใหญ่ที่มีหินงอกหินย้อยที่สวยงาม
 • ถ้ำผาช้างสี ถ้ำหินปูนขนาดใหญ่ที่มีหินงอกหินย้อยที่สวยงาม
 • ถ้ำจัง ถ้ำหินปูนที่มีหินงอกหินย้อยที่สวยงาม
 • น้ำตกตาดฟาน น้ำตกขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ห่างจากเมืองวังเวียงประมาณ 20 กิโลเมตร
 • ล่องแพแม่น้ำโขง กิจกรรมยอดนิยมในวังเวียง

สะหวันนะเขต

สถานที่ท่องเที่ยวลาว 04

สะหวันนะเขตเป็นเมืองชายแดนของลาว ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของลาว สะหวันนะเขตมีธรรมชาติที่สวยงาม มีชายหาดที่สวยงาม และแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติต่างๆ เช่น น้ำตก ถ้ำ เป็นต้น

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในสะหวันนะเขต ได้แก่

 • หาดปากเซ ชายหาดที่สวยงามของเมืองสะหวันนะเขต
 • น้ำตกหลี่ผี น้ำตกขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ห่างจากเมืองสะหวันนะเขตประมาณ 30 กิโลเมตร
 • ถ้ำภูควายเงิน ถ้ำหินปูนขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ห่างจากเมืองสะหวันนะเขตประมาณ 40 กิโลเมตร
 • หุบเขาไซเสด หุบเขาที่เต็มไปด้วยดอกไม้ป่านานาพันธุ์

ปากเซ

สถานที่ท่องเที่ยวลาว 05

ปากเซเป็นเมืองท่องเที่ยวยอดนิยมในลาว ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของลาว ปากเซมีธรรมชาติที่สวยงาม มีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติต่างๆ เช่น น้ำตก ภูเขา ถ้ำ เป็นต้น

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในปากเซ ได้แก่

 • น้ำตกตาดเยือง น้ำตกขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ห่างจากเมืองปากเซประมาณ 20 กิโลเมตร
 • น้ำตกตาดเสี้ยว น้ำตกขนาดเล็กที่ตั้งอยู่ห่างจากเมืองปากเซประมาณ 30 กิโลเมตร
 • น้ำตกตาดคอนพะเพ็ง น้ำตกขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ห่างจากเมืองปากเซประมาณ 40 กิโลเมตร
 • ภูควายเงิน ถ้ำหินปูนขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ห่างจากเมืองปากเซประมาณ 40 กิโลเมตร

ลาวเป็นประเทศที่มีสถานที่ท่องเที่ยวที่หลากหลาย ทั้งวัฒนธรรม ธรรมชาติ และวิถีชีวิต เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการสัมผัสประสบการณ์ใหม่ๆ

Articles You Might Like

Share This Article

Get Your Weekly Sport Dose

Subscribe to TheWhistle and recieve notifications on new sports posts