วิธีแก้ พัดลมส่ายมีเสียงดัง


พัดลมส่ายมีเสียงดัง เกิดจากสาเหตุหลายประการ เช่น

  • ใบพัดลมสึกหรอหรือเสียหาย ส่งผลให้ใบพัดเสียดสีกับตัวเรือนพัดลม ทำให้เกิดเสียงดัง
  • แกนหมุนของใบพัดฝืด ส่งผลให้ใบพัดหมุนไม่สม่ำเสมอ ทำให้เกิดเสียงดัง
  • ชุดเฟืองท้ายสึกหรอหรือเสียหาย ส่งผลให้ใบพัดลมหมุนได้ไม่สม่ำเสมอ ทำให้เกิดเสียงดัง
  • มอเตอร์พัดลมทำงานหนักเกินไป ส่งผลให้มอเตอร์พัดลมทำงานผิดปกติ ทำให้เกิดเสียงดัง

วิธีแก้เวลาพัดลมส่ายมีเสียงดัง มีดังนี้

  1. ตรวจสอบใบพัดลมสึกหรอหรือเสียหาย
วิธีแก้ พัดลมส่ายมีเสียงดัง 02

หากใบพัดสึกหรอหรือเสียหาย ควรเปลี่ยนใบพัดใหม่ โดยเลือกใบพัดที่มีขนาดและรูปร่างเหมาะสมกับพัดลม

  1. ตรวจสอบแกนหมุนของใบพัดฝืด
วิธีแก้ พัดลมส่ายมีเสียงดัง 04

หากแกนหมุนของใบพัดฝืด ควรทำความสะอาดหรือหล่อลื่นแกนหมุน โดยใช้น้ำยาหล่อลื่นชนิดไม่กัดกร่อน

  1. ตรวจสอบชุดเฟืองท้ายสึกหรอหรือเสียหาย
วิธีแก้ พัดลมส่ายมีเสียงดัง 03

หากชุดเฟืองท้ายสึกหรอหรือเสียหาย ควรเปลี่ยนชุดเฟืองท้ายใหม่

  1. ตรวจสอบมอเตอร์พัดลมทำงานหนักเกินไป
วิธีแก้ พัดลมส่ายมีเสียงดัง 05

หากมอเตอร์พัดลมทำงานหนักเกินไป ควรลดความเร็วพัดลมลง

หากทำตามวิธีข้างต้นแล้ว พัดลมยังคงมีเสียงดังอยู่ ควรติดต่อช่างผู้เชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบและซ่อมแซมต่อไป

นอกจากนี้ ยังสามารถลดเสียงดังของพัดลมส่ายได้ โดยตรวจสอบและทำความสะอาดตัวเรือนพัดลมให้สะอาดอยู่เสมอ เพื่อป้องกันไม่ให้มีสิ่งสกปรกหรือฝุ่นละอองเข้าไปอุดตันใบพัดหรือตัวเรือนพัดลม ซึ่งอาจทำให้เกิดเสียงดังได้

Articles You Might Like

Share This Article

Get Your Weekly Sport Dose

Subscribe to TheWhistle and recieve notifications on new sports posts