ลงทุนในหุ้น คู่มือสำหรับมือใหม่

ลงทุนในหุ้น คู่มือสำหรับมือใหม่ 01

การลงทุนในหุ้นเป็นวิธีการหนึ่งที่ได้รับความนิยมในการสร้างความมั่งคั่งในระยะยาว แต่ก็แฝงไปด้วยความเสี่ยง

ก่อนตัดสินใจลงทุน

 1. ศึกษาข้อมูล:
  • กลไกการซื้อขาย: เข้าใจวิธีการซื้อขายหุ้น ประเภทของคำสั่งซื้อ เวลาทำการ เงื่อนไขต่างๆ
  • ประเภทของหุ้น: เรียนรู้ประเภทของหุ้น เช่น หุ้นสามัญ หุ้นกู้ยืม ใบสำคัญแสดงสิทธิ์
  • วิธีการวิเคราะห์หุ้น: ศึกษาการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน การวิเคราะห์ทางเทคนิค
  • ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง: เข้าใจความเสี่ยงต่างๆ เช่น ความเสี่ยงจากราคาหุ้น ความเสี่ยงจากธุรกิจ ความเสี่ยงจากสภาพคล่อง
  แหล่งข้อมูลดีๆ เช่น
 2. ประเมินความเสี่ยง:
  • วิเคราะห์สถานะการเงินส่วนตัว
  • พิจารณาเป้าหมายการลงทุน
  • กำหนดเงินลงทุนที่เหมาะสม
 3. กำหนดเป้าหมาย:
  • ต้องการสร้างรายได้ระยะยาว
  • ต้องการเก็งกำไรระยะสั้น
  • ต้องการกระจายความเสี่ยง
 4. เลือก บริษัทหลักทรัพย์:
  • เปรียบเทียบค่าธรรมเนียม
  • พิจารณาบริการเสริม
  • เลือกบริษัทที่มีชื่อเสียง
 5. เปิดบัญชีซื้อขาย:
  • เตรียมเอกสาร
  • กรอกใบสมัคร
  • รออนุมัติ

กลยุทธ์การลงทุน

ลงทุนในหุ้น คู่มือสำหรับมือใหม่ 02
 1. ลงทุนระยะยาว:
  • เลือกหุ้นที่มีพื้นฐานดี
  • เน้นบริษัทที่มีผลการดำเนินงานดี เติบโตสม่ำเสมอ
  • ถือหุ้นในระยะยาว
 2. กระจายความเสี่ยง:
  • ลงทุนในหุ้นหลายประเภท หลายอุตสาหกรรม
  • ไม่ลงทุนในหุ้นตัวเดียว
 3. ลงทุนอย่างสม่ำเสมอ:
  • ลงทุนเป็นประจำ ไม่ไล่ราคา ไม่恐慌ขาย
  • ใช้กลยุทธ์ DCA (Dollar-cost Averaging)
 4. ติดตามข่าวสาร:
  • ติดตามข่าวสารเศรษฐกิจ ธุรกิจ และตลาดหุ้น
  • วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจ

ตัวอย่าง

 • การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน: พิจารณาปัจจัยต่างๆ เช่น งบการเงิน ผลประกอบการ โครงสร้างธุรกิจ แผนงานในอนาคต
 • การวิเคราะห์ทางเทคนิค: ศึกษาแนวโน้มราคาหุ้น รูปแบบกราฟ ตัวชี้วัดทางเทคนิค
 • กลยุทธ์การลงทุน:
  • VI (Value Investing): เน้นลงทุนในหุ้นที่มีราคาต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริง
  • Growth Investing: เน้นลงทุนในหุ้นที่มีศักยภาพการเติบโตสูง
  • Dividend Investing: เน้นลงทุนในหุ้นที่มีนโยบายจ่ายเงินปันผลสม่ำเสมอ

ข้อควรระวัง

 • อย่าลงทุนเงินที่จำเป็นต้องใช้:
  • เงินลงทุนในหุ้นมีความเสี่ยง
  • เตรียมเงินสำรองไว้สำหรับค่าใช้จ่ายฉุกเฉิน
 • อย่าลงทุนด้วยอารมณ์:
  • ควบคุมอารมณ์ ใจเย็น วิเคราะห์ข้อมูลอย่างรอบคอบ
  • ไม่ตัดสินใจลงทุนด้วยความโลภหรือความกลัว
 • อย่าเชื่อคำแนะนำจากคนอื่น:
  • ตัดสินใจด้วยตัวเอง ศึกษาข้อมูล วิเคราะห์ความเสี่ยง
  • ไม่ลงทุนตามกระแสหรือคำล่อลวง
 • อย่าพยายามเก็งกำไร:
  • การเก็งกำไรมีความเสี่ยงสูง
  • เน้นลงทุนระยะยาว มุ่งเน้นการเติบโต

แหล่งข้อมูล

สรุป

การลงทุนในหุ้นเป็นวิธีการสร้างความมั่งคั่งในระยะยาว แต่ต้องศึกษาข้อมูล เรียนรู้กลยุทธ์ และลงทุนอย่างมีสติ

คำสำคัญ:

 • หุ้น
 • ตลาดหลักทรัพย์
 • บริษัทหลักทรัพย์
 • การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน
 • การวิเคราะห์ทางเทคนิค
 • กลยุทธ์การลงทุน
 • ความเสี่ยง

คำศัพท์:

 • ลงทุน: การใช้เงินเพื่อหวังผลตอบแทนในอนาคต
 • หุ้น: ใบแสดงสิทธิ์ในการเป็นเจ้าของส่วนหนึ่งของบริษัท
 • ตลาดหลักทรัพย์: สถานที่ซื้อขายหลักทรัพย์ เช่น หุ้น ตราสารหนี้
 • บริษัทหลักทรัพย์: ผู้ประกอบธุรกิจเป็นสื่อกลางในการซื้อขายหลักทรัพย์
 • การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน: การศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท เช่น งบการเงิน ผลประกอบการ
 • การวิเคราะห์ทางเทคนิค: การศึกษาแนวโน้มราคาหุ้น รูปแบบกราฟ ตัวชี้วัดทางเทคนิค
 • กลยุทธ์การลงทุน: แนวทางการลงทุน เช่น VI, Growth Investing, Dividend Investing
 • ความเสี่ยง: โอกาสที่จะสูญเสียเงินลงทุน

คำเตือน:

 • การลงทุนมีความเสี่ยง
 • ผลตอบแทนในอดีตไม่ได้รับประกันผลตอบแทนในอนาคต
 • ควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน

Articles You Might Like

Share This Article

Get Your Weekly Sport Dose

Subscribe to TheWhistle and recieve notifications on new sports posts