ลงทุนในกองทุน SSF และ RMF อย่างชาญฉลาด

กองทุน SSF (Super Savings Fund) และ กองทุน RMF (Retirement Mutual Fund) เปรียบเสมือนเครื่องมือสำคัญสำหรับการออมเงินระยะยาวของคนไทย โดยเสนอสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ดึงดูดใจ

ลงทุนในกองทุน SSF และ RMF อย่างชาญฉลาด 02

1. ลดหย่อนภาษี:

 • SSF: ช่วยให้คุณลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 30% ของรายได้พึงประเมิน แต่ไม่เกิน 200,000 บาท
 • RMF: เพิ่มโอกาสลดหย่อนภาษี 15% ของเงินได้สุทธิ สูงสุดถึง 500,000 บาท

2. ผลตอบแทนปลอดภาษี:

เงินที่ลงทุนใน SSF และ RMF จะงอกเงยโดยไม่ต้องเสียภาษีเงินได้ระหว่างการลงทุน

3. จ่ายภาษีเมื่อขายหน่วยลงทุน:

 • SSF: ขายได้ทุกเมื่อหลัง 10 ปี โดยเสียภาษีเงินได้
 • RMF: ขายได้หลัง 5 ปี หรือเมื่ออายุ 55 ปี บริบูรณ์ โดยไม่ต้องเสียภาษี

SSF เหมาะกับใคร?

 • ผู้ต้องการออมเงินระยะยาว
 • ต้องการลดหย่อนภาษี
 • ต้องการความยืดหยุ่นในการขาย

ตัวอย่าง: คุณมีรายได้พึงประเมิน 500,000 บาท

 • ลงทุน SSF 200,000 บาท
 • เงินที่ต้องเสียภาษีจะเหลือ 300,000 บาท

RMF เหมาะกับใคร?

 • ผู้ต้องการออมเงินเพื่อเกษียณ
 • ต้องการลดหย่อนภาษี
 • รับความเสี่ยงได้

ตัวอย่าง: คุณมีเงินได้สุทธิ 800,000 บาท

 • ลงทุน RMF 500,000 บาท
 • เงินที่ต้องเสียภาษีจะเหลือ 300,000 บาท

ข้อควรคำนึงก่อนตัดสินใจลงทุน:

 • ศึกษาข้อมูลกองทุน SSF และ RMF แต่ละกองอย่างละเอียด
 • เลือกกองทุนให้เหมาะกับเป้าหมายและความเสี่ยงที่รับได้
 • ลงทุนอย่างสม่ำเสมอ
 • กระจายความเสี่ยงด้วยการลงทุนในหลายกองทุน

แหล่งข้อมูล:

ลงทุนในกองทุน SSF และ RMF อย่างชาญฉลาด 01

คำศัพท์:

 • เงินได้สุทธิ: เงินได้หลังหักค่าใช้จ่ายในการประกอบอาชีพ และค่าลดหย่อนภาษีอื่นๆ
 • หน่วยลงทุน: หน่วยที่ใช้ในการซื้อขายกองทุนรวม
 • ผลตอบแทน: เงินที่ได้รับจากการลงทุน

หมายเหตุ: ข้อมูลนี้จัดทำเพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น ไม่ได้เป็นคำแนะนำการลงทุน โปรดศึกษาข้อมูลและตัดสินใจลงทุนด้วยความรอบคอบ

เพิ่มเติม

 • SSF และ RMF เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ แต่ไม่ใช่ทางลัดสู่ความร่ำรวย
 • การลงทุนมีความเสี่ยง
 • ศึกษาและทำความเข้าใจก่อนตัดสินใจลงทุน

คำแนะนำ

 • ปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญทางการเงิน
 • เริ่มต้นลงทุนตั้งแต่วันนี้
 • อดทนและมุ่งมั่น

ลงทุน SSF และ RMF อย่างชาญฉลาด มุ่งสู่เป้าหมายทางการเงินของคุณ

กองทุน SSF (Super Savings Fund) และ กองทุน RMF (Retirement Mutual Fund) เปรียบเสมือนเครื่องมือสำคัญสำหรับการออมเงินระยะยาวของคนไทย โดยเสนอสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ดึงดูดใจ

1. ลดหย่อนภาษี:

 • SSF: ช่วยให้คุณลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 30% ของรายได้พึงประเมิน แต่ไม่เกิน 200,000 บาท
 • RMF: เพิ่มโอกาสลดหย่อนภาษี 15% ของเงินได้สุทธิ สูงสุดถึง 500,000 บาท

2. ผลตอบแทนปลอดภาษี:

เงินที่ลงทุนใน SSF และ RMF จะงอกเงยโดยไม่ต้องเสียภาษีเงินได้ระหว่างการลงทุน

3. จ่ายภาษีเมื่อขายหน่วยลงทุน:

 • SSF: ขายได้ทุกเมื่อหลัง 10 ปี โดยเสียภาษีเงินได้
 • RMF: ขายได้หลัง 5 ปี หรือเมื่ออายุ 55 ปี บริบูรณ์ โดยไม่ต้องเสียภาษี

SSF เหมาะกับใคร?

 • ผู้ต้องการออมเงินระยะยาว
 • ต้องการลดหย่อนภาษี
 • ต้องการความยืดหยุ่นในการขาย

ตัวอย่าง: คุณมีรายได้พึงประเมิน 500,000 บาท

 • ลงทุน SSF 200,000 บาท
 • เงินที่ต้องเสียภาษีจะเหลือ 300,000 บาท

RMF เหมาะกับใคร?

 • ผู้ต้องการออมเงินเพื่อเกษียณ
 • ต้องการลดหย่อนภาษี
 • รับความเสี่ยงได้

ตัวอย่าง: คุณมีเงินได้สุทธิ 800,000 บาท

 • ลงทุน RMF 500,000 บาท
 • เงินที่ต้องเสียภาษีจะเหลือ 300,000 บาท

ข้อควรคำนึงก่อนตัดสินใจลงทุน:

 • ศึกษาข้อมูลกองทุน SSF และ RMF แต่ละกองอย่างละเอียด
 • เลือกกองทุนให้เหมาะกับเป้าหมายและความเสี่ยงที่รับได้
 • ลงทุนอย่างสม่ำเสมอ
 • กระจายความเสี่ยงด้วยการลงทุนในหลายกองทุน

แหล่งข้อมูล:

 • กลต. กองทุนรวมเพื่อการออมระยะยาว (SSF) และ กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF): https://www.sec.or.th/TH/Pages/Home.aspx
 • ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย – SSF & RMF คู่หูกองทุนประหยัดภาษี: https://www.setinvestnow.com/th/mutualfund/ssf-rmf-tax-saving-investments
 • Morningstar – เปรียบเทียบกองทุน SSF และ RMF: [URL ที่ไม่ถูกต้องถูกนำออกแล้ว]

คำศัพท์:

 • เงินได้สุทธิ: เงินได้หลังหักค่าใช้จ่ายในการประกอบอาชีพ และค่าลดหย่อนภาษีอื่นๆ
 • หน่วยลงทุน: หน่วยที่ใช้ในการซื้อขายกองทุนรวม
 • ผลตอบแทน: เงินที่ได้รับจากการลงทุน

หมายเหตุ: ข้อมูลนี้จัดทำเพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น ไม่ได้เป็นคำแนะนำการลงทุน โปรดศึกษาข้อมูลและตัดสินใจลงทุนด้วยความรอบคอบ

เพิ่มเติม

 • SSF และ RMF เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ แต่ไม่ใช่ทางลัดสู่ความร่ำรวย
 • การลงทุนมีความเสี่ยง
 • ศึกษาและทำความเข้าใจก่อนตัดสินใจลงทุน

คำแนะนำ

 • ปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญทางการเงิน
 • เริ่มต้นลงทุนตั้งแต่วันนี้
 • อดทนและมุ่งมั่น

Articles You Might Like

Share This Article

Get Your Weekly Sport Dose

Subscribe to TheWhistle and recieve notifications on new sports posts