รู้ทันประเภทของโรคหัวใจ อาการแบบนี้เสี่ยงชนิดไหน?

รู้ทันประเภทของโรคหัวใจ อาการแบบนี้เสี่ยงชนิดไหน 03 (1)

อาการเสี่ยงต่อโรคหัวใจสามารถแบ่งได้เป็น 3 ประเภทหลัก ๆ ได้แก่

 • อาการของโรคหัวใจขาดเลือด
 • อาการของโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ
 • อาการของภาวะหัวใจล้มเหลว


อาการของโรคหัวใจขาดเลือด

อาการเจ็บหน้าอกจากโรคหัวใจขาดเลือดมักมีอาการแน่น อึดอัด เหมือนมีสิ่งกดทับกลางอก อาจมีอาการปวดร้าวไปกราม ไหล่ หรือแขนซ้าย มักเป็นมากขึ้นเมื่อออกกำลังหรือออกแรงมาก ๆ หรืออาจเกิดขึ้นเฉียบพลันโดยไม่มีอาการเตือนมาก่อนก็ได้ ความรุนแรงของอาการเจ็บหน้าอกอาจแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล บางคนอาจมีอาการเจ็บเพียงเล็กน้อย ในขณะที่บางคนอาจมีอาการเจ็บรุนแรงจนไม่สามารถทนได้

อาการอื่น ๆ ที่อาจพบร่วมกับอาการเจ็บหน้าอกจากโรคหัวใจขาดเลือด ได้แก่

 • หายใจไม่ออก
 • เหงื่อออก
 • ใจสั่น
 • คลื่นไส้อาเจียน
 • หน้ามืด เป็นลมหมดสติ

อาการของโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ

อาการของโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะอาจแตกต่างกันไปตามลักษณะการเต้นของหัวใจ อาการที่พบได้บ่อย ได้แก่

 • ใจสั่น
 • เหนื่อยง่าย
 • เวียนศีรษะ
 • หน้ามืด เป็นลมหมดสติ

อาการใจสั่นจากโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะอาจมีลักษณะแตกต่างกันไป เช่น ใจเต้นเร็วผิดปกติ ใจเต้นช้าผิดปกติ หรือใจเต้นไม่เป็นจังหวะ อาการเหล่านี้อาจเกิดขึ้นเป็นครั้งคราว หรืออาจเกิดขึ้นบ่อยครั้งจนรบกวนการใช้ชีวิตประจำวัน

อาการของภาวะหัวใจล้มเหลว

อาการของภาวะหัวใจล้มเหลวมักค่อย ๆ เกิดขึ้นและอาจรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ อาการที่พบได้บ่อย ได้แก่

 • เหนื่อยง่าย อ่อนเพลีย
 • หายใจลำบาก
 • บวมตามแขนขา ขาบวม
 • นอนราบไม่ได้

อาการเหนื่อยง่ายจากภาวะหัวใจล้มเหลวอาจเกิดขึ้นแม้ขณะพัก หรืออาจมีอาการเหนื่อยง่ายมากขึ้นเมื่อออกแรง อาการหายใจลำบากอาจมีอาการหอบเหนื่อย เหนื่อยหอบ หรือหายใจไม่ทัน อาการบวมตามแขนขาอาจมีอาการเท้าบวม ขาบวม หรือบวมตามแขน

หากมีอาการเหล่านี้ ควรรีบไปพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยและรักษาอย่างทันท่วงที

Articles You Might Like

Share This Article

Get Your Weekly Sport Dose

Subscribe to TheWhistle and recieve notifications on new sports posts