“ยาดม” ดมเยอะ! เสี่ยงเป็นปอดอักเสบ

ยาดม ดมเยอะ เสี่ยงเป็นปอดอักเสบ 02 (1)

ยาดมเป็นยาสามัญประจำบ้านที่หลายคนนิยมใช้เพื่อบรรเทาอาการคัดจมูก วิงเวียนศีรษะ หรืออาการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบทางเดินหายใจ อย่างไรก็ตาม การใช้ยาดมมากเกินไปอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกายได้ โดยเฉพาะการเสี่ยงเป็นปอดอักเสบ

การสูดดมยาดมมากเกินไปอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกายได้หลายประการ ดังนี้

 • ระคายเคืองระบบทางเดินหายใจ สารเคมีในยาดมจะเข้าไประคายเคืองเยื่อบุทางเดินหายใจ ทำให้มีอาการต่างๆ เช่น คัดจมูก น้ำมูกไหล ไอ ระคายเคืองคอ
 • หลอดลมหดตัว เมนทอลเป็นสารเคมีที่มีฤทธิ์ในการหดตัวของหลอดลม เมื่อสูดดมเมนทอลเข้าไปมากๆ อาจทำให้หลอดลมหดตัว ส่งผลให้หายใจลำบาก หายใจไม่ออก
 • ปอดอักเสบ การสูดดมยาดมมากเกินไป โดยเฉพาะยาดมที่มีส่วนผสมของเมนทอลในปริมาณสูง อาจทำให้เยื่อบุหลอดลมอักเสบ ส่งผลให้เกิดการติดเชื้อในปอดหรือปอดอักเสบได้

อาการของปอดอักเสบที่อาจเกิดขึ้นจากการสูดดมยาดม ได้แก่

 • ไอแห้งๆ
 • หายใจลำบาก
 • เจ็บหน้าอก
 • มีไข้
 • เหงื่อออก
 • อ่อนเพลีย

หากมีอาการเหล่านี้ ควรรีบไปพบแพทย์โดยเร็ว

นอกจากนี้ การสูดดมยาดมร่วมกับผู้อื่นยังอาจเสี่ยงต่อการติดเชื้ออีกด้วย เนื่องจากยาดมอาจมีเชื้อโรคปนเปื้อนอยู่

ดังนั้น จึงควรใช้ยาดมอย่างระมัดระวัง ไม่ควรดมบ่อยๆ หรือดมในปริมาณที่มากเกินไป โดยควรใช้เฉพาะเมื่อมีอาการเท่านั้น และควรปฏิบัติตามคำแนะนำในฉลากยาอย่างเคร่งครัด

นอกจากนี้ ควรหลีกเลี่ยงการใช้ยาดมในผู้ที่มีอาการดังต่อไปนี้

 • ผู้ที่มีอาการหอบหืดหรือโรคทางเดินหายใจอื่นๆ
 • ผู้ที่มีอาการความดันโลหิตสูงหรือโรคหัวใจ
 • ผู้ที่มีอาการแพ้สารเคมี
 • เด็กเล็ก

หากมีอาการผิดปกติใดๆ หลังใช้ยาดม ควรหยุดใช้และรีบไปพบแพทย์ทันที

Articles You Might Like

Share This Article

Get Your Weekly Sport Dose

Subscribe to TheWhistle and recieve notifications on new sports posts