“ภูมิแพ้ขึ้นตา” ภาวะเล็ก ๆ แต่ก็อันตรายได้เช่นกัน

“ภูมิแพ้ขึ้นตา” ภาวะเล็ก ๆ แต่ก็อันตรายได้เช่นกัน 01

สาเหตุ ภูมิแพ้ขึ้นตา

สาเหตุของภูมิแพ้ขึ้นตาคือร่างกายมีปฏิกิริยาตอบสนองต่อสิ่งกระตุ้นภายนอกที่เรียกว่าสารก่อภูมิแพ้ (Allergen) เมื่อร่างกายสัมผัสกับสารก่อภูมิแพ้ เซลล์เม็ดเลือดขาวในเยื่อบุตาจะหลั่งสารฮิสตามีน (Histamine) ออกมา ซึ่งสารฮิสตามีนจะทำให้เกิดการอักเสบของเยื่อบุตา ส่งผลให้เกิดอาการคันตา แสบตา น้ำตาไหล เยื่อบุตาแดง ไวต่อการรับแสง และขี้ตาเหนียว

สารก่อภูมิแพ้ที่พบบ่อยที่ทำให้เกิดภูมิแพ้ขึ้นตา ได้แก่

 • ไรฝุ่น
 • เกสรดอกไม้
 • ขนสัตว์
 • ละอองเกสร
 • สารเคมี

อาการ

อาการของภูมิแพ้ขึ้นตามักเกิดขึ้นทั้งสองข้างของตา และมักมีอาการแย่ลงในช่วงที่มีสารก่อภูมิแพ้ในอากาศสูง เช่น ช่วงฤดูฝนหรือฤดูหนาว

อาการของภูมิแพ้ขึ้นตา ได้แก่

 • คันตา
 • แสบตา
 • น้ำตาไหล
 • เยื่อบุตาแดง
 • ไวต่อการรับแสง
 • ขี้ตาเหนียว

การรักษา

การรักษาภูมิแพ้ขึ้นตาขึ้นอยู่กับความรุนแรงของอาการและประเภทของภูมิแพ้ขึ้นตา หากอาการไม่รุนแรง อาจใช้ยาหยอดตาหรือยาทาตาที่มีฤทธิ์ต้านการอักเสบหรือลดอาการคัน เช่น

 • ยาหยอดตากลุ่ม antihistamine
 • ยาหยอดตากลุ่ม mast cell stabilizer
 • ยาหยอดตากลุ่ม corticosteroid

หากอาการรุนแรง อาจต้องรับประทานยาแก้แพ้ชนิดรับประทานหรือฉีดยาสเตียรอยด์

นอกจากการรักษาด้วยยาแล้ว การป้องกันไม่ให้สัมผัสกับสารก่อภูมิแพ้ก็เป็นสิ่งสำคัญ เช่น

 • หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับสารก่อภูมิแพ้ เช่น ปิดหน้าต่างเมื่อฝุ่นละอองหรือเกสรดอกไม้ฟุ้งกระจาย
 • ทำความสะอาดบ้านอย่างสม่ำเสมอ
 • เลี่ยงการเลี้ยงสัตว์
ภาวะแทรกซ้อน

ภูมิแพ้ขึ้นตาอาจไม่รุนแรง แต่หากไม่ได้รับการรักษาหรืออาการรุนแรงขึ้น อาจทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อน เช่น

 • การติดเชื้อในตา
 • จอประสาทตาอักเสบ
 • กระจกตาอักเสบ
 • ต้อหิน
 • ต้อกระจก
การป้องกัน

การป้องกันภูมิแพ้ขึ้นตาสามารถทำได้ด้วยวิธีต่อไปนี้

 • หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับสารก่อภูมิแพ้
 • ทำความสะอาดบ้านอย่างสม่ำเสมอ
 • เลี่ยงการเลี้ยงสัตว์
 • สวมแว่นตากันแดดเพื่อป้องกันแสง
 • รักษาโรคภูมิแพ้อื่นๆ เช่น โรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ โรคหอบหืด เป็นต้น

หากมีอาการของภูมิแพ้ขึ้นตา ควรรีบไปพบแพทย์เพื่อรับการรักษาที่เหมาะสม

Articles You Might Like

Share This Article

Get Your Weekly Sport Dose

Subscribe to TheWhistle and recieve notifications on new sports posts