ป้องกันโรคสมองเสื่อม ก่อนที่จะสายเกินแก้!

ป้องกันโรคสมองเสื่อม ก่อนที่จะสายเกินแก้! 02

โรคสมองเสื่อมเป็นโรคที่เกิดจากการทำงานของสมองเสื่อมลง ส่งผลให้เกิดอาการความจำเสื่อม มีปัญหาในการใช้ภาษา การตัดสินใจ และการเคลื่อนไหว โรคสมองเสื่อมมีหลายประเภท สาเหตุที่ชัดเจนยังไม่ทราบ แต่ปัจจัยเสี่ยงที่อาจทำให้เกิดโรคสมองเสื่อม ได้แก่

 • อายุที่มากขึ้น
 • ประวัติครอบครัว
 • โรคประจำตัว เช่น เบาหวาน โรคหัวใจ โรคความดันโลหิตสูง
 • ภาวะโภชนาการไม่ดี
 • การสูบบุหรี่
 • การดื่มแอลกอฮอล์
 • การบาดเจ็บที่ศีรษะ

วิธีป้องกันโรคสมองเสื่อมสามารถทำได้โดยลดปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ดังนี้

 • ควบคุมโรคประจำตัวให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ
 • รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ครบ 5 หมู่
 • ออกกำลังกายสม่ำเสมอ
 • หลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่และดื่มแอลกอฮอล์
 • ป้องกันอุบัติเหตุที่ศีรษะ
 • ฝึกสมองให้ทำงานอย่างสม่ำเสมอ เช่น อ่านหนังสือ เขียนหนังสือ คิดเลข เล่นเกม
 • พบแพทย์เพื่อตรวจสุขภาพสมองเป็นประจำ

แนวทางการป้องกันโรคสมองเสื่อมที่มีประสิทธิภาพที่สุดคือการป้องกันปัจจัยเสี่ยงที่แก้ไขได้ เช่น การควบคุมโรคประจำตัว รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ออกกำลังกายสม่ำเสมอ และหลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่และดื่มแอลกอฮอล์ นอกจากนี้ การส่งเสริมให้สมองทำงานอย่างสม่ำเสมอก็อาจช่วยชะลอความเสื่อมของสมองได้

ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างกิจกรรมที่จะช่วยฝึกสมองให้ทำงานอย่างสม่ำเสมอ

 • อ่านหนังสือหรือบทความใหม่ๆ
 • เขียนไดอารี่หรือจดบันทึก
 • เล่นเกมฝึกสมอง เช่น เกมปริศนา เกมจับคู่ภาพ เป็นต้น
 • เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เช่น ภาษาใหม่ ทักษะใหม่ๆ เป็นต้น
 • เข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม เช่น การเข้าชมรม การทำงานอาสาสมัคร เป็นต้น

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและการดำเนินชีวิตเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงของโรคสมองเสื่อมสามารถทำได้อย่างง่ายดาย ผู้ที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไปควรเริ่มดูแลสุขภาพสมองตั้งแต่เนิ่นๆ เพื่อให้สมองทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและลดความเสี่ยงในการเกิดโรคสมองเสื่อมในอนาคต

Articles You Might Like

Share This Article

Get Your Weekly Sport Dose

Subscribe to TheWhistle and recieve notifications on new sports posts