ปีใหม่นี้ จองตั๋วรถไฟออนไลน์ ง่ายๆใน 3 นาที

ปีใหม่นี้ จองตั๋วรถไฟออนไลน์ ง่ายๆใน 3 นาที 02 (1)

ขั้นตอนการจองตั๋วรถไฟออนไลน์

 1. เข้าไปที่เว็บไซต์ www.dticket.railway.co.th
 2. คลิกที่ปุ่ม “จองตั๋วโดยสาร”
 3. เลือกสถานีต้นทางและสถานีปลายทาง
 4. เลือกวันเดินทางและเวลาเดินทาง
 5. เลือกชั้นโดยสารและประเภทที่นั่ง
 6. กรอกข้อมูลส่วนตัวของผู้เดินทาง
 7. เลือกวิธีการชำระเงิน
 8. กดปุ่ม “ชำระเงิน”

รายละเอียดเพิ่มเติม

 • สถานีต้นทางและสถานีปลายทาง สามารถค้นหาได้จากช่องค้นหา หรือเลือกจากรายการที่แสดง
 • วันเดินทางและเวลาเดินทาง สามารถเลือกจากรายการที่แสดง
 • ชั้นโดยสารและประเภทที่นั่ง สามารถเลือกได้ตามความต้องการ
 • ข้อมูลส่วนตัวของผู้เดินทาง ได้แก่ ชื่อ-นามสกุล เลขบัตรประจำตัวประชาชน วันเกิด เพศ และเบอร์โทรศัพท์
 • วิธีการชำระเงิน ได้แก่ บัตรเครดิต บัตรเดบิต และชำระเงินที่สถานีรถไฟ

ตัวอย่างการจองตั๋วรถไฟออนไลน์

สมมติว่าคุณต้องการจองตั๋วรถไฟจากสถานีอุดรธานีไปสถานีกรุงเทพ ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2566 เวลา 07:00 น. ชั้นโดยสารชั้น 3 ประเภทที่นั่งพัดลม คุณสามารถดำเนินการจองตั๋วรถไฟออนไลน์ดังนี้

ปีใหม่นี้ จองตั๋วรถไฟออนไลน์ ง่ายๆใน 3 นาที 03
 1. เข้าไปที่เว็บไซต์ www.dticket.railway.co.th
 2. คลิกที่ปุ่ม “จองตั๋วโดยสาร”
 3. ในช่อง “สถานีต้นทาง” เลือก “อุดรธานี”
 4. ในช่อง “สถานีปลายทาง” เลือก “กรุงเทพ”
 5. ในช่อง “วันที่เดินทาง” เลือก “25 พฤศจิกายน 2566”
 6. ในช่อง “เวลาเดินทาง” เลือก “07:00 น.”
 7. ในช่อง “ชั้นโดยสาร” เลือก “ชั้น 3”
 8. ในช่อง “ประเภทที่นั่ง” เลือก “พัดลม”
 9. กรอกข้อมูลส่วนตัวของคุณในช่อง “ชื่อ-นามสกุล”, “เลขบัตรประจำตัวประชาชน”, “วันเกิด”, “เพศ”, และ “เบอร์โทรศัพท์”
 10. ในช่อง “วิธีการชำระเงิน” เลือก “บัตรเครดิต”
 11. กดปุ่ม “ชำระเงิน”

ระบบจะแสดงรายละเอียดการจองตั๋วรถไฟให้คุณตรวจสอบ จากนั้นคุณสามารถดำเนินการชำระเงินได้

คำแนะนำ

 • ก่อนทำการจองตั๋วรถไฟออนไลน์ โปรดตรวจสอบข้อมูลการเดินทางให้ถูกต้อง
 • คุณสามารถตรวจสอบที่นั่งว่างและราคาตั๋วรถไฟได้ก่อนทำการจอง
 • หากคุณต้องการยกเลิกหรือคืนตั๋วรถไฟ โปรดติดต่อการรถไฟแห่งประเทศไทย

ข้อมูลเพิ่มเติม

 • เว็บไซต์การรถไฟแห่งประเทศไทย: www.railway.co.th
 • หมายเลขโทรศัพท์ของการรถไฟแห่งประเทศไทย: 1690

Articles You Might Like

Share This Article

Get Your Weekly Sport Dose

Subscribe to TheWhistle and recieve notifications on new sports posts