มะเร็งปากมดลูก ทำไมควรตรวจ? โรคร้าย ภัยเงียบ

ทำไมควรตรวจมะเร็งปากมดลูก 02

มะเร็งปากมดลูกเป็นมะเร็งที่เกิดจากเซลล์ที่ผิดปกติของปากมดลูก ซึ่งเป็นอวัยวะที่อยู่ส่วนล่างของมดลูก เชื่อมกับช่องคลอด เซลล์ที่ผิดปกติเหล่านี้อาจพัฒนาเป็นมะเร็งได้เมื่อเวลาผ่านไปสาเหตุหลักของมะเร็งปากมดลูกคือการติดเชื้อ Human papillomavirus (HPV) ซึ่งเป็นไวรัสที่ติดต่อทางเพศสัมพันธ์ HPV มีมากกว่า 100 สายพันธุ์ แต่มีเพียงบางสายพันธุ์เท่านั้นที่ทำให้เกิดมะเร็งปากมดลูกปัจจัยเสี่ยงอื่นๆ ที่อาจเพิ่มความเสี่ยงต่อมะเร็งปากมดลูก ได้แก่

  • มีเพศสัมพันธ์ตั้งแต่อายุยังน้อยมีคู่นอนหลายคนสูบบุหรี่มีประวัติครอบครัวเป็นมะเร็งปากมดลูก

อาการของมะเร็งปากมดลูกในระยะแรกมักไม่ปรากฏให้เห็น แต่ในระยะต่อมาอาจมีอาการดังนี้

  • เลือดออกผิดปกติจากช่องคลอด เช่น เลือดออกระหว่างมีประจำเดือน เลือดออกหลังมีเพศสัมพันธ์ เลือดออกหลังหมดประจำเดือนตกขาวมีเลือดปนหรือมีกลิ่นเหม็นปวดท้องน้อยปัสสาวะบ่อย

หากมีอาการเหล่านี้ควรรีบไปพบแพทย์เพื่อตรวจหาสาเหตุการตรวจมะเร็งปากมดลูกเป็นวิธีการตรวจคัดกรองที่สามารถช่วยตรวจหาความผิดปกติของเซลล์ปากมดลูกในระยะเริ่มต้นได้ ซึ่งหากตรวจพบความผิดปกติตั้งแต่เนิ่นๆ จะสามารถรักษาให้หายขาดได้วิธีตรวจมะเร็งปากมดลูกที่นิยมมากที่สุดคือวิธีตรวจแปปสเมียร์ (Pap Smear) โดยแพทย์จะใช้เครื่องมือสอดผ่านและถ่างช่องคลอด จากนั้นจะทำการป้ายเซลล์จากปากมดลูกส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการการตรวจแปปสเมียร์ใช้เวลาประมาณ 5-10 นาที โดยทั่วไปไม่ก่อให้เกิดอาการเจ็บปวดหรือมีภาวะแทรกซ้อนใดๆผลตรวจแปปสเมียร์มี 3 ระดับ ดังนี้

  • ปกติ (Normal) หมายถึงไม่พบความผิดปกติของเซลล์ผิดปกติเล็กน้อย (LSIL) หมายถึงพบเซลล์ที่ผิดปกติเล็กน้อย แต่ยังไม่ถือว่าเป็นมะเร็งผิดปกติปานกลางถึงรุนแรง (HSIL) หมายถึงพบเซลล์ที่ผิดปกติปานกลางถึงรุนแรง ซึ่งอาจพัฒนาเป็นมะเร็งได้

หากผลตรวจแปปสเมียร์ผิดปกติ แพทย์อาจแนะนำให้ทำการตรวจเพิ่มเติม เช่น การตรวจด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน (Electron Microscopy) หรือการตรวจทางชีวโมเลกุล (Molecular Biology) เพื่อหาสาเหตุของความผิดปกติการรักษามะเร็งปากมดลูกขึ้นอยู่กับระยะของโรค โดยทั่วไปการรักษาอาจประกอบด้วยการผ่าตัด รังสีรักษา หรือเคมีบำบัดหากตรวจพบความผิดปกติของเซลล์ปากมดลูก ควรรีบไปพบแพทย์เพื่อรับการรักษาโดยเร็วที่สุด เพื่อลดโอกาสที่จะพัฒนาเป็นมะเร็งได้

Articles You Might Like

Share This Article

Get Your Weekly Sport Dose

Subscribe to TheWhistle and recieve notifications on new sports posts