ช็อกโกแลตไม่ได้ทำให้ปวดไมเกรนจริงหรือไม่?

ช็อกโกแลตไม่ได้ทำให้ปวดไมเกรนจริงหรือไม่ 02

จากการศึกษาพบว่า คนที่เป็นโรคไมเกรนมีแนวโน้มที่จะตอบสนองต่อช็อกโกแลตมากกว่าคนที่ไม่เป็นโรคไมเกรน การศึกษาบางชิ้นพบว่า การบริโภคช็อกโกแลตปริมาณมากอาจเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดอาการปวดไมเกรน แต่การศึกษาอื่นๆ พบว่า การบริโภคช็อกโกแลตปริมาณน้อยอาจไม่ส่งผลกระทบต่ออาการปวดไมเกรน


สารที่อาจกระตุ้นอาการปวดไมเกรนในช็อกโกแลต

สารที่อาจกระตุ้นอาการปวดไมเกรนในช็อกโกแลต ได้แก่ คาเฟอีน ทีโอโบรมีน ไทโรซีน และแอนติออกซิแดนต์บางชนิด เช่น ฟลาโวนอยด์

 • คาเฟอีน เป็นสารกระตุ้นที่พบได้ในกาแฟ ชา เครื่องดื่มชูกำลัง และช็อกโกแลต การศึกษาพบว่า การบริโภคคาเฟอีนอาจเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดอาการปวดไมเกรนในผู้ที่เป็นโรคไมเกรนอยู่แล้ว ปริมาณคาเฟอีนที่อาจกระตุ้นอาการปวดไมเกรนแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล แต่โดยทั่วไปแล้ว ปริมาณคาเฟอีนประมาณ 200-300 มิลลิกรัมอาจกระตุ้นอาการปวดไมเกรนได้
 • ทีโอโบรมีน เป็นสารกระตุ้นที่พบได้ในช็อกโกแลต การศึกษาพบว่า การบริโภคทีโอโบรมีนอาจเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดอาการปวดไมเกรนในผู้ที่เป็นโรคไมเกรนอยู่แล้ว ปริมาณทีโอโบรมีนที่อาจกระตุ้นอาการปวดไมเกรนแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล แต่โดยทั่วไปแล้ว ปริมาณทีโอโบรมีนประมาณ 500-1000 มิลลิกรัมอาจกระตุ้นอาการปวดไมเกรนได้ทีโอโบรมีน สารกระตุ้นในช็อกโกแลต
 • ไทโรซีน เป็นกรดอะมิโนที่พบได้ในช็อกโกแลต การศึกษาพบว่า การบริโภคไทโรซีนอาจเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดอาการปวดไมเกรนในผู้ที่เป็นโรคไมเกรนอยู่แล้ว ปริมาณไทโรซีนที่อาจกระตุ้นอาการปวดไมเกรนแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล แต่โดยทั่วไปแล้ว ปริมาณไทโรซีนประมาณ 1000-2000 มิลลิกรัมอาจกระตุ้นอาการปวดไมเกรนได้ไทโรซีน กรดอะมิโนในช็อกโกแลต
 • ฟลาโวนอยด์ เป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่พบได้ในช็อกโกแลต การศึกษาพบว่า การบริโภคฟลาโวนอยด์อาจเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดอาการปวดไมเกรนในผู้ที่เป็นโรคไมเกรนอยู่แล้ว ปริมาณฟลาโวนอยด์ที่อาจกระตุ้นอาการปวดไมเกรนแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล แต่โดยทั่วไปแล้ว ปริมาณฟลาโวนอยด์ประมาณ 100-200 มิลลิกรัมอาจกระตุ้นอาการปวดไมเกรนได้ฟลาโวนอยด์ สารต้านอนุมูลอิสระในช็อกโกแลต

ปัจจัยอื่นๆ ที่อาจเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดอาการปวดไมเกรนจากช็อกโกแลต

นอกจากสารที่กล่าวมาแล้ว ปัจจัยอื่นๆ ที่อาจเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดอาการปวดไมเกรนจากช็อกโกแลต ได้แก่

 • ปริมาณช็อกโกแลตที่บริโภค
 • ปริมาณของสารที่อาจกระตุ้นอาการปวดไมเกรนในช็อกโกแลต
 • พันธุกรรม
 • ปัจจัยทางร่างกายและจิตใจอื่นๆ เช่น การอดนอน การเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมน และความเครียด

วิธีสังเกตว่าช็อกโกแลตกระตุ้นอาการปวดไมเกรนหรือไม่

หากสงสัยว่าช็อกโกแลตอาจกระตุ้นอาการปวดไมเกรน ให้ลองสังเกตตนเองว่า การบริโภคช็อกโกแลตกระตุ้นให้เกิดอาการปวดไมเกรนหรือไม่ โดยอาจสังเกตดังนี้

 • จดบันทึกว่ารับประทานช็อกโกแลตหรือไม่ และมีอาการปวดไมเกรนหรือไม่
 • สังเกตว่ามีอาการปวดไมเกรนหลังจากรับประทานช็อกโกแลตนานแค่ไหน
 • สังเกตว่ามีอาการปวดไมเกรนรุนแรงแค่ไหน

หากพบว่าการรับประทานช็อกโกแลตกระตุ้นให้เกิดอาการปวดไมเกรน ควรหลีกเลี่ยงหรือจำกัดการบริโภคช็อกโกแลต

Articles You Might Like

Share This Article

Get Your Weekly Sport Dose

Subscribe to TheWhistle and recieve notifications on new sports posts