คอเลสเตอรอล ไขมันดี อาจส่งผลให้ ผู้สูงวัย สมองเสื่อม

คอเลสเตอรอล ไขมันดี อาจ ส่งผลให้ สูงวัย สมองเสื่อม 02 (1)

อเลสเตอรอลเป็นไขมันชนิดหนึ่งที่พบได้ในร่างกาย แบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลัก ๆ คือ

  • คอเลสเตอรอลชนิด LDL หรือที่เรียกว่าคอเลสเตอรอลชนิดเลว มีหน้าที่ขนส่งคอเลสเตอรอลไปยังอวัยวะต่างๆ ในร่างกาย คอเลสเตอรอลชนิด LDL ที่สูงเกินไปอาจทำให้เกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ
  • คอเลสเตอรอลชนิด HDL หรือที่เรียกว่าคอเลสเตอรอลชนิดดี มีหน้าที่นำคอเลสเตอรอลจากอวัยวะต่างๆ กลับไปยังตับเพื่อทำลาย คอเลสเตอรอลชนิด HDL ที่สูงจะช่วยป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจ
คอเลสเตอรอล ไขมันดี อาจ ส่งผลให้ สูงวัย สมองเสื่อม 01

ระดับคอเลสเตอรอล HDL ที่ปกติสำหรับผู้ใหญ่คือ 40-60 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร สำหรับผู้สูงอายุคือ 40-70 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร

จากการศึกษาพบว่า ผู้สูงอายุที่มีระดับคอเลสเตอรอล HDL-C มากกว่า 70 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร มีความเสี่ยงสูงถึง 3 เท่าที่จะเป็นโรคสมองเสื่อมเมื่อเทียบกับผู้สูงอายุที่มีระดับคอเลสเตอรอล HDL-C น้อยกว่า 40 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร

นักวิจัยยังไม่ทราบแน่ชัดว่าระดับคอเลสเตอรอล HDL-C มีผลต่อภาวะสมองเสื่อมได้อย่างไร แต่พวกเขาตั้งสมมติฐานว่าอาจเป็นเพราะคอเลสเตอรอล HDL-C มีบทบาทสำคัญในการอักเสบและกระบวนการอักเสบอาจนำไปสู่ความเสียหายของเซลล์ประสาทในสมอง

นอกจากนี้ คอเลสเตอรอล HDL-C อาจทำให้หลอดเลือดแข็งตัวและเพิ่มความเสี่ยงเกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมอง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสมองด้วย

อย่างไรก็ตาม ผลการศึกษานี้เป็นเพียงการศึกษาเชิงสังเกต ซึ่งไม่สามารถระบุได้ว่าระดับคอเลสเตอรอล HDL-C เป็นสาเหตุของภาวะสมองเสื่อมได้โดยตรง จำเป็นต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อยืนยันความสัมพันธ์นี้

แนวทางการดูแลสุขภาพที่อาจช่วยลดความเสี่ยงของภาวะสมองเสื่อม ได้แก่

  • รับประทานอาหารที่มีไขมันดีสูง เช่น ปลา ถั่ว เมล็ดพืช
  • ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ
  • ควบคุมความดันโลหิต ระดับน้ำตาลในเลือด และระดับคอเลสเตอรอล
  • หลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่
  • ควบคุมน้ำหนัก
  • ฝึกสมองด้วยการคิดเลข เล่นปริศนา หรือทำกิจกรรมทางปัญญาอื่นๆ

หากผู้สูงอายุมีอาการของภาวะสมองเสื่อม เช่น ปัญหาด้านความจำ สมาธิ การตัดสินใจ หรือการสื่อสาร ควรรีบไปพบแพทย์เพื่อรับการตรวจวินิจฉัยและการรักษาที่เหมาะสม

สรุปได้ว่า ระดับคอเลสเตอรอล HDL-C ที่สูงเกินไปในผู้สูงอายุ อาจเพิ่มความเสี่ยงของภาวะสมองเสื่อมได้ แต่จำเป็นต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อยืนยันความสัมพันธ์นี้

Articles You Might Like

Share This Article

Get Your Weekly Sport Dose

Subscribe to TheWhistle and recieve notifications on new sports posts