ก่อนซื้อรถ ควรรู้อะไรบ้าง? สำหรับมือใหม่ซื้อรถคันแรก

ก่อนซื้อรถ ควรรู้อะไรบ้าง สำหรับมือใหม่ซื้อรถคันแรก 02

ความจำเป็นในการซื้อรถ

ก่อนอื่นควรสำรวจความต้องการและความจำเป็นในการมีรถของตนเองก่อนว่า ต้องการรถเพื่อใช้เดินทางส่วนตัวหรือใช้ทำงาน ต้องการรถแบบไหน เช่น รถเก๋ง รถกระบะ รถเอสยูวี เป็นต้น ต้องการรถที่มีฟังก์ชันอะไรบ้าง เช่น ระบบความปลอดภัย ระบบความบันเทิง เป็นต้น

หากต้องการรถเพื่อใช้เดินทางส่วนตัว ควรพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ เช่น ระยะทางในการเดินทางเป็นประจำ สภาพอากาศ สภาพถนน รวมไปถึงไลฟ์สไตล์ของตนเอง เช่น ชอบเดินทางคนเดียวหรือเดินทางเป็นกลุ่ม ชอบขนสัมภาระมากน้อยเพียงใด เป็นต้น

หากต้องการรถเพื่อใช้ทำงาน ควรพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ เช่น ประเภทของงาน ลักษณะของงาน รวมไปถึงพื้นที่ในการใช้งาน เป็นต้น

งบประมาณในการซื้อรถ

การซื้อรถเป็นการลงทุนที่มีค่าใช้จ่ายสูง จึงควรประเมินงบประมาณในการซื้อรถของตนเองให้รอบคอบ โดยพิจารณาจากเงินดาวน์ ค่าผ่อนรถ ค่าน้ำมัน ค่าดูแลรักษารถยนต์ ค่าพ.ร.บ. ประกันรถยนต์ ภาษีรถยนต์ ค่าที่จอดรถ ค่าทางด่วน เป็นต้น

โดยทั่วไปแล้ว ค่าใช้จ่ายในการซื้อรถจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลัก ๆ ดังนี้

  • ค่าใช้จ่ายในการซื้อรถ ได้แก่ เงินดาวน์ ค่าผ่อนรถ ค่าทะเบียนรถ ค่าพ.ร.บ. ประกันรถยนต์
  • ค่าใช้จ่ายในการใช้งานรถ ได้แก่ ค่าน้ำมัน ค่าดูแลรักษารถยนต์ ค่าที่จอดรถ ค่าทางด่วน

ข้อมูลเกี่ยวกับรถ

ควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับรถรุ่นที่ต้องการซื้ออย่างละเอียด ทั้งข้อมูลด้านเครื่องยนต์ สมรรถนะ ความปลอดภัย อุปกรณ์อำนวยความสะดวก รวมไปถึงรีวิวจากผู้ใช้จริง เพื่อให้มั่นใจว่ารถรุ่นนั้นตรงตามความต้องการและการใช้งานของตนเอง

ข้อมูลที่สำคัญที่ต้องพิจารณา ได้แก่

  • เครื่องยนต์ ได้แก่ ประเภท ขนาด กำลังแรงม้า อัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง เป็นต้น
  • สมรรถนะ ได้แก่ อัตราเร่ง ความเร็วสูงสุด การทรงตัว เป็นต้น
  • ความปลอดภัย ได้แก่ ระบบเบรก ระบบกันสะเทือน ระบบถุงลมนิรภัย เป็นต้น
  • อุปกรณ์อำนวยความสะดวก ได้แก่ ระบบนำทาง ระบบปรับอากาศ ระบบความบันเทิง เป็นต้น

การเปรียบเทียบราคา

ควรเปรียบเทียบราคารถจากหลาย ๆ เจ้า เพื่อหาราคาที่ดีที่สุด

ปัจจุบันมีแหล่งข้อมูลมากมายที่สามารถใช้ในการเปรียบเทียบราคารถ เช่น เว็บไซต์ของผู้ผลิตรถยนต์ เว็บไซต์เปรียบเทียบราคารถ เป็นต้น

การผ่อนรถ

หากเลือกซื้อรถแบบผ่อน ควรศึกษารายละเอียดของสินเชื่อรถยนต์ให้รอบคอบ ทั้งอัตราดอกเบี้ย ค่างวด ระยะเวลาผ่อนชำระ เป็นต้น

อัตราดอกเบี้ยของสินเชื่อรถยนต์จะแตกต่างกันไปตามแต่ละสถาบันการเงิน ควรเปรียบเทียบอัตราดอกเบี้ยจากหลาย ๆ เจ้า เพื่อให้ได้อัตราดอกเบี้ยที่ดีที่สุด

ระยะเวลาผ่อนชำระของสินเชื่อรถยนต์จะแตกต่างกันไปตามความสามารถในการผ่อนชำระของผู้กู้ ควรเลือกระยะเวลาผ่อนชำระที่เหมาะสมกับความสามารถในการผ่อนชำระของตนเอง

การประกันภัยรถยนต์

การประกันภัยรถยนต์เป็นสิ่งจำเป็นที่จะช่วยคุ้มครองผู้ขับขี่และผู้โดยสารจากอุบัติเหตุ ควรเลือกประกันภัยรถยนต์ที่ครอบคลุมความเสี่ยงต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับความต้องการ

ประเภทของการประกันภัยรถยนต์ ได้แก่

  • ประกันภัยภาคบังคับ (พ.ร.บ.) เป็นประกันภัยที่บังคับให้เจ้าของรถต้องทำ ครอบคลุมความเสียหายต่อบุคคลภายนอกที่เกิดจากการขับขี่
  • ประกันภัยภาคสมัครใจ เป็นประกันภัยที่เจ้าของรถสามารถเลือกทำเพิ่มเติมได้ ครอบคลุมความเสียหายต่าง ๆ เพิ่มเติมจากประกันภัยภาคบังคับ เช่น ความเสียหายต่อรถ ความเสียหายต่อทรัพย์สิน เป็นต้น

การบำรุงรักษารถยนต์

การบำรุงรักษารถยนต์อย่างสม่ำเสมอจะช่วยให้รถมีอายุการใช้งานยาวนานขึ้น ควรนำรถเข้าตรวจเช็คสภาพตามระยะทางที่กำหนด

ระยะทางที่กำหนดในการเข้าตรวจเช็คสภาพรถยนต์จะแตกต่างกันไปตามประเภทและยี่ห้อของรถ ควรศึกษาระยะทางที่กำหนดจากคู่มือการใช้รถ

ปัจจัยอื่น ๆ ประกอบการตัดสินใจซื้อรถ

นอกจากปัจจัยต่าง ๆ ที่ได้กล่าวมาแล้ว ยังมีปัจจัยอื่น ๆ ที่ควรพิจารณาประกอบการตัดสินใจซื้อรถ เช่น สภาพเศรษฐกิจ แนวโน้มราคาน้ำมัน เทคโนโลยียานยนต์ เป็นต้น

สภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันมีแนวโน้มที่จะชะลอตัวลง ส่งผลให้ราคารถยนต์มีแนวโน้มที่จะลดลง จึงเป็นโอกาสที่ดีในการซื้อรถ

แนวโน้มราคาน้ำมันในอนาคตมีแนวโน้มที่จะสูงขึ้น จึงเป็นปัจจัยที่ต้องพิจารณาหากต้องการซื้อรถที่ใช้น้ำมันมาก

เทคโนโลยียานยนต์มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้รถยนต์รุ่นใหม่ ๆ มีความปลอดภัยและประหยัดน้ำมันมากขึ้น จึงเป็นปัจจัยที่ต้องพิจารณาหากต้องการซื้อรถรุ่นใหม่

Articles You Might Like

Share This Article

Get Your Weekly Sport Dose

Subscribe to TheWhistle and recieve notifications on new sports posts