การไหว้วันสารทจีน เวลาและเคล็ดลับในการไหว้

การไหว้วันสารทจีน เวลาและเคล็ดลับในการไหว้
การไหว้วันสารทจีน เวลาและเคล็ดลับในการไหว้ 01

วันสารทจีน เป็นวันสำคัญสำหรับชาวจีนทั่วโลก โดยจะมีการเซ่นไหว้บรรพบุรุษ เพื่อแสดงความกตัญญูต่อบรรพบุรุษผู้ล่วงลับ ดังนั้น สิ่งสำคัญในการเซ่นไหว้ในวันสารทจีน คือ ความตั้งใจและความศรัทธาของลูกหลาน

เวลาในการไหว้

การไหว้บรรพบุรุษในวันสารทจีน นิยมทำในช่วงเช้าตรู่ หรือก่อนเที่ยงวัน โดยเชื่อว่าช่วงเวลานี้เป็นเวลาที่บรรพบุรุษจะรับไหว้ได้ดีที่สุด

วิธีการไหว้

การไหว้บรรพบุรุษในวันสารทจีน นิยมจัดโต๊ะเซ่นไหว้ที่บ้าน หรือที่สุสาน โดยเครื่องเซ่นไหว้ส่วนใหญ่จะเป็นอาหารคาวหวาน และเครื่องเซ่นไหว้ต่างๆ ดังนี้

 • อาหารคาว เช่น หมู เป็ด ไก่ ปลา อาหารทะเล ผักต่างๆ
 • อาหารหวาน เช่น ขนมไหว้พระจันทร์ ซาลาเปา ขนมเทียน
 • เครื่องเซ่นไหว้อื่นๆ เช่น กระดาษเงินกระดาษทอง เทียนธูป น้ำชา น้ำเปล่า เหล้า

เมื่อจัดโต๊ะเซ่นไหว้เรียบร้อยแล้ว ลูกหลานจะจุดธูปเทียน และกล่าวคำอวยพรให้กับบรรพบุรุษ จากนั้นจึงนำอาหารและเครื่องดื่มไปวางบนโต๊ะเซ่นไหว้

สิ่งสำคัญและข้อห้าม

นอกจากการไหว้บรรพบุรุษแล้ว ในวันสารทจีน ยังมีสิ่งสำคัญและข้อห้ามที่ลูกหลานชาวจีนควรปฏิบัติ ดังนี้

 • สิ่งสำคัญ
  • แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย
  • เตรียมเครื่องเซ่นไหว้ให้ครบถ้วน
  • ไหว้ด้วยความตั้งใจและความศรัทธา
  • รับประทานอาหารบนโต๊ะเซ่นไหว้เพียงเล็กน้อย
 • ข้อห้าม
  • ห้ามส่งเสียงดังรบกวนบรรพบุรุษ
  • ห้ามทะเลาะวิวาท
  • ห้ามทิ้งเศษอาหารหรือเศษกระดาษเงินกระดาษทองลงบนพื้น

เคล็ดลับการไหว้วันสารทจีน

เพื่อให้การไหว้บรรพบุรุษในวันสารทจีน เป็นไปอย่างสมบูรณ์ ลูกหลานชาวจีนควรปฏิบัติตามเคล็ดลับดังนี้

 • ไหว้ด้วยความตั้งใจและความศรัทธา สิ่งสำคัญที่สุดในการเซ่นไหว้คือ ความตั้งใจและความศรัทธาของลูกหลาน หากลูกหลานมีความตั้งใจและศรัทธาในการเซ่นไหว้ บรรพบุรุษก็จะรับรู้และรับไหว้
 • เตรียมเครื่องเซ่นไหว้ให้ครบถ้วน อาหารและเครื่องเซ่นไหว้ต่างๆ เป็นสื่อแทนความรักและความเคารพของลูกหลานที่มีต่อบรรพบุรุษ ดังนั้น จึงควรเตรียมเครื่องเซ่นไหว้ให้ครบถ้วน
 • ไหว้ตามขั้นตอน การไหว้บรรพบุรุษมีขั้นตอนต่างๆ มากมาย ดังนั้น ควรไหว้ตามขั้นตอนอย่างถูกต้อง เพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาด
 • รับประทานอาหารบนโต๊ะเซ่นไหว้เพียงเล็กน้อย อาหารบนโต๊ะเซ่นไหว้เป็นอาหารอุทิศส่วนกุศลให้กับบรรพบุรุษ ดังนั้น จึงควรรับประทานอาหารบนโต๊ะเซ่นไหว้เพียงเล็กน้อยเท่านั้น
 • วันสารทจีน หรือ เทศกาลไหว้บรรพบุรุษ เป็นเทศกาลที่สำคัญของชาวจีนทั่วโลก ตรงกับวันที่ 15 เดือน 7 ตามปฏิทินจันทรคติ หรือในปี 2566 นี้ ตรงกับวันที่ 30 สิงหาคม

วันสารทจีน เป็นวันสำคัญที่ลูกหลานชาวจีนจะแสดงความกตัญญูต่อบรรพบุรุษผู้ล่วงลับ โดยจะมีการเซ่นไหว้ด้วยอาหารคาวหวาน และเครื่องเซ่นไหว้ต่างๆ เพื่อเป็นการอุทิศส่วนกุศลให้กับบรรพบุรุษ และทำบุญให้กับดวงวิญญาณที่ตกทุกข์ได้ยาก

นอกจากนี้ ในวันสารทจีน ลูกหลานชาวจีนยังนิยมทำขนมไหว้พระจันทร์ เพื่อเป็นการไหว้พระจันทร์ และส่งมอบให้ญาติพี่น้องที่อยู่ห่างไกลอีกด้วย

ประเพณีวันสารทจีน

ประเพณีวันสารทจีน ประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

 • การเซ่นไหว้บรรพบุรุษ เป็นประเพณีที่สำคัญที่สุดของวันสารทจีน โดยลูกหลานชาวจีนจะจัดโต๊ะเซ่นไหว้บรรพบุรุษที่บ้าน หรือที่สุสาน โดยจะมีการเซ่นไหว้ด้วยอาหารคาวหวาน และเครื่องเซ่นไหว้ต่างๆ เพื่อเป็นการอุทิศส่วนกุศลให้กับบรรพบุรุษ
 • การไหว้พระจันทร์ ชาวจีนเชื่อว่าดวงจันทร์ในวันสารทจีนจะเต็มดวง และสว่างไสวที่สุด ดังนั้น จึงนิยมทำขนมไหว้พระจันทร์ เพื่อไหว้พระจันทร์ และส่งมอบให้ญาติพี่น้องที่อยู่ห่างไกล
 • การทำบุญให้กับดวงวิญญาณที่ตกทุกข์ได้ยาก ชาวจีนเชื่อว่าในวันสารทจีน ประตูนรกจะเปิดออก เพื่อให้ดวงวิญญาณที่ตกทุกข์ได้ยากได้ออกมาโลกมนุษย์ ดังนั้น จึงนิยมทำบุญให้กับดวงวิญญาณเหล่านี้ โดยการทำบุญด้วยการปล่อยนกปล่อยปลา หรือบริจาคเงินให้กับองค์กรการกุศล

ความสำคัญของวันสารทจีน

วันสารทจีน เป็นเทศกาลที่สำคัญของชาวจีนทั่วโลก เนื่องจากเป็นวันสำคัญที่ลูกหลานชาวจีนจะแสดงความกตัญญูต่อบรรพบุรุษผู้ล่วงลับ และเป็นการสืบทอดประเพณีและวัฒนธรรมของชาวจีน

เวลาในการไหว้

การไหว้บรรพบุรุษในวันสารทจีน นิยมทำในช่วงเช้าตรู่ หรือก่อนเที่ยงวัน โดยเชื่อว่าช่วงเวลานี้เป็นเวลาที่บรรพบุรุษจะรับไหว้ได้ดีที่สุด

วิธีการไหว้

การไหว้บรรพบุรุษในวันสารทจีน นิยมจัดโต๊ะเซ่นไหว้ที่บ้าน หรือที่สุสาน โดยเครื่องเซ่นไหว้ส่วนใหญ่จะเป็นอาหารคาวหวาน และเครื่องเซ่นไหว้ต่างๆ ดังนี้

 • อาหารคาว เช่น หมู เป็ด ไก่ ปลา อาหารทะเล ผักต่างๆ
 • อาหารหวาน เช่น ขนมไหว้พระจันทร์ ซาลาเปา ขนมเทียน
 • เครื่องเซ่นไหว้อื่นๆ เช่น กระดาษเงินกระดาษทอง เทียนธูป น้ำชา น้ำเปล่า เหล้า

เมื่อจัดโต๊ะเซ่นไหว้เรียบร้อยแล้ว ลูกหลานจะจุดธูปเทียน และกล่าวคำอวยพรให้กับบรรพบุรุษ จากนั้นจึงนำอาหารและเครื่องดื่มไปวางบนโต๊ะเซ่นไหว้

สิ่งสำคัญและข้อห้าม

นอกจากการไหว้บรรพบุรุษแล้ว ในวันสารทจีน ยังมีสิ่งสำคัญและข้อห้ามที่ลูกหลานชาวจีนควรปฏิบัติ ดังนี้

 • สิ่งสำคัญ
  • แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย
  • เตรียมเครื่องเซ่นไหว้ให้ครบถ้วน
  • ไหว้ด้วยความตั้งใจและความศรัทธา
  • รับประทานอาหารบนโต๊ะเซ่นไหว้เพียงเล็กน้อย
 • ข้อห้าม
  • ห้ามส่งเสียงดังรบกวนบรรพบุรุษ
  • ห้ามทะเลาะวิวาท
  • ห้ามทิ้งเศษอาหารหรือเศษกระดาษเงินกระดาษทองลงบนพื้น

เคล็ดลับการไหว้วันสารทจีน

เพื่อให้การไหว้บรรพบุรุษในวันสารทจีน เป็นไปอย่างสมบูรณ์ ลูกหลานชาวจีนควรปฏิบัติตามเคล็ดลับดังนี้

 • ไหว้ด้วยความตั้งใจและความศรัทธา สิ่งสำคัญที่สุดในการเซ่นไหว้คือ ความตั้งใจและความศรัทธาของลูกหลาน หากลูกหลานมีความตั้งใจและศรัทธาในการเซ่นไหว้ บรรพบุรุษก็จะรับรู้และรับไหว้
 • เตรียมเครื่องเซ่นไหว้ให้ครบถ้วน อาหารและเครื่องเซ่นไหว้ต่างๆ เป็นสื่อแทนความรักและความเคารพของลูกหลานที่มีต่อบรรพบุรุษ ดังนั้น จึงควรเตรียมเครื่องเซ่นไหว้ให้ครบถ้วน
 • ไหว้ตามขั้นตอน การไหว้บรรพบุรุษมีขั้นตอนต่างๆ มากมาย ดังนั้น ควรไหว้ตามขั้นตอนอย่างถูกต้อง เพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาด
 • รับประทานอาหารบนโต๊ะเซ่นไหว้เพียงเล็กน้อย อาหารบนโต๊ะเซ่นไหว้เป็นอาหารอุทิศส่วนกุศลให้กับบรรพบุรุษ ดังนั้น จึงควรรับประทานอาหารบนโต๊ะเซ่นไหว้เพียงเล็กน้อยเท่านั้น

หวังว่าข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์สำหรับลูกหลานชาวจีนที่ต้องการไหว้บรรพบุรุษในวันสารทจีน

Articles You Might Like

Share This Article

Get Your Weekly Sport Dose

Subscribe to TheWhistle and recieve notifications on new sports posts