การปฐมพยาบาลที่ถูกต้องเมื่อ “กระดูกหัก”

การปฐมพยาบาล ที่ถูกต้องเมื่อกระดูกหัก 02

เมื่อกระดูกหักควรปฏิบัติอย่างถูกต้องดังนี้

การปฐมพยาบาลเบื้องต้น

 1. ห้ามพยายามดึงข้อหรือจัดกระดูกให้เข้าที่ด้วยตัวเอง เพราะอาจทำให้เส้นประสาทหรือหลอดเลือดฉีกขาดได้
 2. หากจำเป็นต้องถอดเสื้อผ้าออก ควรใช้วิธีตัดตามตะเข็บ ไม่ควรดึงเสื้อผ้าออก เพราะอาจทำให้กระดูกหักเคลื่อนได้
 3. ใช้วัสดุที่หาได้หนุนหรือประคองข้อให้บริเวณที่บาดเจ็บนั้นอยู่นิ่ง ๆ และอยู่ในท่าที่สบาย ด้วยการใช้ผ้าพยุงหรือดามไว้ด้วยเฝือกชั่วคราวให้อยู่ในท่าพัก
 4. ประคบบริเวณที่บาดเจ็บด้วยความเย็น เพื่อช่วยลดอาการปวดและบวม
 5. ให้ผู้ป่วยอยู่ในท่าที่สบายที่สุด และห้ามให้ผู้ป่วยเคลื่อนไหวบริเวณที่บาดเจ็บ

หลังการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

 1. รีบนำผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลโดยเร็วที่สุด เพื่อให้แพทย์ตรวจวินิจฉัยและรักษาอย่างถูกต้อง
 2. ระหว่างรอรถพยาบาลมาถึง ควรให้ผู้ป่วยอยู่ในท่าที่สบายที่สุด และห้ามให้ผู้ป่วยเคลื่อนไหวบริเวณที่บาดเจ็บ

การดูแลตัวเองหลังการรักษา

 1. ปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัด ไม่ว่าจะเป็นการรักษาด้วยวิธีใดก็ตาม
 2. รับประทานยาตามที่แพทย์สั่ง เพื่อบรรเทาอาการปวดและช่วยให้กระดูกหายเร็วขึ้น
 3. หลีกเลี่ยงการกระทบกระแทกบริเวณที่บาดเจ็บ
 4. ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเสริมสร้างกล้ามเนื้อและช่วยให้กระดูกแข็งแรง

ข้อควรระวัง

 1. ห้ามดึงข้อหรือจัดกระดูกให้เข้าที่ด้วยตัวเอง เพราะอาจทำให้เส้นประสาทหรือหลอดเลือดฉีกขาดได้
 2. ห้ามให้ผู้ป่วยเคลื่อนไหวบริเวณที่บาดเจ็บ เพราะอาจทำให้กระดูกหักเคลื่อนได้
 3. ห้ามให้ผู้ป่วยสัมผัสบริเวณที่บาดเจ็บด้วยน้ำ เพราะอาจทำให้เกิดการติดเชื้อได้

หากปฏิบัติตามคำแนะนำข้างต้นอย่างถูกต้อง จะช่วยให้กระดูกหักหายเร็วขึ้นและลดความเสี่ยงต่อภาวะแทรกซ้อนต่างๆ

Articles You Might Like

Share This Article

Get Your Weekly Sport Dose

Subscribe to TheWhistle and recieve notifications on new sports posts