Optic ID ระบบสแกนม่านตายืนยันตัวตนใหม่บน Apple Vision Pro ทำงานยังไง ปลอดภัยมั้ย?


Optic ID: เทคโนโลยีสแกนม่านตาสุดล้ำบน Apple Vision Pro

Optic ID ระบบสแกนม่านตายืนยันตัวตนใหม่บน Apple Vision Pro ทำงานยังไง ปลอดภัยมั้ย 02

Apple Vision Pro แว่นตา AR/VR รุ่นใหม่จาก Apple มาพร้อมระบบยืนยันตัวตนใหม่ล่าสุดอย่าง Optic ID ที่ใช้เทคโนโลยีสแกนม่านตาเพื่อปลดล็อกอุปกรณ์ บทความนี้จะพาทุกคนไปรู้จักกับ Optic ID ว่าทำงานอย่างไร ปลอดภัยแค่ไหน และข้อดี/ข้อจำกัดของระบบนี้

Optic ID ทำงานอย่างไร?

Optic ID ทำงานโดยใช้เทคโนโลยี Eye Tracking ร่วมกับฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์เฉพาะทาง ดังนี้

ฮาร์ดแวร์:

 • ไฟ LED อินฟราเรด
 • กล้องอินฟราเรด

ซอฟต์แวร์:

 • อัลกอริทึม Eye Tracking
 • อัลกอริทึมการจับคู่รูม่านตา

ขั้นตอนการทำงาน:

 1. ผู้ใช้มองไปที่ไอคอน Optic ID บนแว่น
 2. ไฟ LED อินฟราเรดจะส่องสว่างรูม่านตา
 3. กล้องอินฟราเรดจะถ่ายภาพรูม่านตา
 4. อัลกอริทึม Eye Tracking จะวิเคราะห์ภาพเพื่อระบุตำแหน่งและรูปร่างของรูม่านตา
 5. อัลกอริทึมการจับคู่รูม่านตาจะเปรียบเทียบภาพรูม่านตากับข้อมูลรูม่านตาที่เก็บไว้
 6. หากภาพรูม่านตาตรงกับข้อมูลที่เก็บไว้ แว่นจะปลดล็อก

Optic ID ปลอดภัยหรือไม่?

Apple ระบุว่า Optic ID นั้นปลอดภัยมาก เทคโนโลยี Eye Tracking นั้นแม่นยำมาก และข้อมูลรูม่านตาจะถูกเก็บไว้ในชิป Secure Enclave บนชิป M2 ของแว่น ซึ่งมีความปลอดภัยสูง

เหตุผลที่ Optic ID ปลอดภัย:

 • เทคโนโลยี Eye Tracking แม่นยำ:
  Optic ID ใช้อัลกอริทึม Eye Tracking ล้ำสมัยที่สามารถวิเคราะห์ภาพรูม่านตาได้อย่างละเอียด
 • ข้อมูลรูม่านตาถูกเก็บไว้อย่างปลอดภัย:
  ข้อมูลรูม่านตาจะถูกเก็บไว้ในชิป Secure Enclave บนชิป M2 ของแว่น ซึ่งมีความปลอดภัยสูง
 • ยากต่อการปลอมแปลง:
  รูม่านตาเป็นอวัยวะที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ยากต่อการปลอมแปลง

ข้อดีของ Optic ID

 • สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย:
  Optic ID ช่วยให้ผู้ใช้สามารถปลดล็อก Vision Pro ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยโดยไม่ต้องพิมพ์รหัสผ่าน
 • ใช้งานง่าย เพียงมองไปที่ไอคอน:
  การใช้งาน Optic ID นั้นง่ายมาก เพียงผู้ใช้มองไปที่ไอคอน Optic ID บนแว่น
 • ปลอดภัยกว่า Face ID:
  Optic ID นั้นปลอดภัยกว่า Face ID เพราะยากต่อการปลอมแปลงรูม่านตา
 • ใช้งานได้แม้ในสภาพแสงน้อย:
  Optic ID สามารถใช้งานได้แม้ในสภาพแสงน้อย

ข้อจำกัดของ Optic ID

 • ผู้ใช้ต้องสวมแว่น Vision Pro อยู่เสมอ:
  Optic ID ทำงานบน Vision Pro เท่านั้น ผู้ใช้ต้องสวมแว่นอยู่เสมอ
 • ผู้ใช้ต้องมองตรงไปที่ไอคอน Optic ID:
  ในการใช้งาน Optic ID ผู้ใช้ต้องมองตรงไปที่ไอคอนบนแว่น
 • ผู้ใช้ที่ใส่คอนแทคเลนส์บางชนิดอาจใช้งาน Optic ID ไม่ได้:
  คอนแทคเลนส์บางชนิดอาจรบกวนการทำงานของ Optic ID

สรุป

Optic ID เป็นระบบสแกนม่านตายืนยันตัวตนใหม่บน Apple Vision Pro ที่มีความปลอดภัย สะดวก รวดเร็ว และใช้งานง่าย ถึงแม้จะมีข้อจำกัดอยู่บ้าง แต่ Optic ID ก็ถือว่าเป็นเทคโนโลยีล้ำสมัยที่ช่วยยกระดับประสบการณ์การใช้งาน Vision Pro ไปอีกขั้น

เคสซิลิโคน ป้องกันเลนส์ อุปกรณ์เสริม สําหรับ Apple Vision Pro VR

Articles You Might Like

Share This Article

Get Your Weekly Sport Dose

Subscribe to TheWhistle and recieve notifications on new sports posts