iOS 17.2 แก้ไขปัญหาการเชื่อมต่อ Wi-Fi ที่น่าหงุดหงิด

iOS 17.2 แก้ไขปัญหาการเชื่อมต่อ Wi-Fi ที่น่าหงุดหงิด 01

Apple เปิดตัว iOS 17.2 เวอร์ชันเบต้าสาธารณะเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2023 โดยมุ่งเน้นไปที่การแก้ไขข้อบกพร่องและปรับปรุงประสิทธิภาพ เวอร์ชันนี้ยังมีรายงานว่าแก้ไขปัญหาการเชื่อมต่อ Wi-Fi ที่น่ารำคาญหลายประการ

ปัญหาการเชื่อมต่อ Wi-Fi ที่น่ารำคาญที่รายงานก่อนหน้านี้ ได้แก่:

  • อุปกรณ์ iOS สูญเสียการเชื่อมต่อ Wi-Fi อย่างต่อเนื่อง
  • อุปกรณ์ iOS ไม่สามารถเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi บางเครือข่ายได้
  • อุปกรณ์ iOS ประสบปัญหาความเร็ว Wi-Fi ที่ช้า

Apple ไม่ได้กล่าวถึงการแก้ไขข้อบกพร่องเหล่านี้เป็นการเฉพาะในบันทึกประจำรุ่นสำหรับ iOS 17.2 อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้บางคนรายงานว่าปัญหาเหล่านี้ได้รับการแก้ไขหลังจากติดตั้งเวอร์ชันเบต้า

นอกจากการแก้ไขข้อบกพร่องแล้ว iOS 17.2 ยังรวมถึงการปรับปรุงประสิทธิภาพบางอย่างสำหรับคุณสมบัติต่างๆ เช่น กล้องและแบตเตอรี่ เวอร์ชันนี้ยังเพิ่มคุณสมบัติใหม่บางอย่าง เช่น ความสามารถในการสร้างรูปภาพ Live Text จากภาพถ่าย

iOS 17.2 คาดว่าจะวางจำหน่ายสำหรับผู้ใช้ทั่วไปในปลายเดือนพฤศจิกายน 2023

คำแปลภาษาไทย

Apple เปิดตัว iOS 17.2 เวอร์ชันเบต้าสาธารณะเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2023 โดยมุ่งเน้นไปที่การแก้ไขข้อบกพร่องและปรับปรุงประสิทธิภาพ เวอร์ชันนี้ยังมีรายงานว่าแก้ไขปัญหาการเชื่อมต่อ Wi-Fi ที่น่ารำคาญหลายประการ

ปัญหาการเชื่อมต่อ Wi-Fi ที่น่ารำคาญที่รายงานก่อนหน้านี้ ได้แก่ อุปกรณ์ iOS สูญเสียการเชื่อมต่อ Wi-Fi อย่างต่อเนื่อง อุปกรณ์ iOS ไม่สามารถเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi บางเครือข่ายได้ และอุปกรณ์ iOS ประสบปัญหาความเร็ว Wi-Fi ที่ช้า

Apple ไม่ได้กล่าวถึงการแก้ไขข้อบกพร่องเหล่านี้เป็นการเฉพาะในบันทึกประจำรุ่นสำหรับ iOS 17.2 อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้บางคนรายงานว่าปัญหาเหล่านี้ได้รับการแก้ไขหลังจากติดตั้งเวอร์ชันเบต้า

นอกจากการแก้ไขข้อบกพร่องแล้ว iOS 17.2 ยังรวมถึงการปรับปรุงประสิทธิภาพบางอย่างสำหรับคุณสมบัติต่างๆ เช่น กล้องและแบตเตอรี่ เวอร์ชันนี้ยังเพิ่มคุณสมบัติใหม่บางอย่าง เช่น ความสามารถในการสร้างรูปภาพ Live Text จากภาพถ่าย

iOS 17.2 คาดว่าจะวางจำหน่ายสำหรับผู้ใช้ทั่วไปในปลายเดือนพฤศจิกายน 2023

Articles You Might Like

Share This Article

Get Your Weekly Sport Dose

Subscribe to TheWhistle and recieve notifications on new sports posts