How to หางานในต่างประเทศ

การหางานในต่างประเทศเป็นโอกาสดีสำหรับการเรียนรู้วัฒนธรรมใหม่ พัฒนาทักษะภาษา และเพิ่มพูนประสบการณ์การทำงาน มีหลายวิธีในการหางานในต่างประเทศ ขึ้นอยู่กับทักษะ ประสบการณ์ และความชอบของคุณ

How to หางานในต่างประเทศ 01

1. หางานผ่านหน่วยงานรัฐบาล

 • กรมการจัดหางาน: หน่วยงานหลักของรัฐบาลที่ให้บริการจัดหางานไปต่างประเทศ มีทั้งงานที่จัดส่งโดยรัฐบาลเองและงานที่จัดส่งโดยบริษัทจัดหางาน คุณสามารถค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับงาน ประเทศ qualifications และขั้นตอนการสมัครได้ที่เว็บไซต์ของกรมการจัดหางาน (https://www.doe.go.th/overseas)
 • ตัวอย่าง: โครงการ EPS ของเกาหลีใต้ เป็นโครงการจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานในเกาหลีใต้ คุณต้องมีคุณสมบัติตามที่กำหนด เช่น อายุ 18-35 ปี สุขภาพแข็งแรง จบการศึกษา ม.ปลาย ผ่านการทดสอบภาษาเกาหลี และฝึกอบรมก่อนเดินทาง

2. หางานผ่านบริษัทจัดหางาน

 • บริษัทจัดหางาน: ตัวเลือกที่สะดวก บริษัทจัดหางานจะช่วยคุณค้นหางาน เตรียมเอกสาร ฝึกสัมภาษณ์ และดูแล手続きต่างๆ
 • ข้อควรระวัง: เลือกบริษัทจัดหางานที่มีใบอนุญาตถูกต้อง ตรวจสอบข้อมูลบริษัทอย่างละเอียด เปรียบเทียบค่าธรรมเนียม และอ่านสัญญาจ้างอย่างรอบคอบ
 • ตัวอย่าง: บริษัท Adecco ManpowerGroup และ Hays เป็นบริษัทจัดหางานที่มีชื่อเสียง

3. หางานผ่านเว็บไซต์หางานต่างประเทศ

 • เว็บไซต์หางานทั่วไป: Indeed, LinkedIn, Glassdoor
 • เว็บไซต์หางานเฉพาะประเทศ: GaijinPot (ญี่ปุ่น), JobKorea (เกาหลีใต้)
 • ข้อดี: สะดวก รวดเร็ว ค้นหาตำแหน่งงานได้หลากหลาย
 • ข้อควรระวัง: ตรวจสอบความน่าเชื่อถือของงาน ระวังมิจฉาชีพ

4. หางานผ่านบริษัทต่างประเทศ

 • เว็บไซต์ของบริษัท: ตรวจสอบเว็บไซต์ของบริษัทที่คุณสนใจ บางบริษัทมีหน้าเว็บสำหรับหางานโดยเฉพาะ
 • งานหางาน: บริษัทต่างประเทศบางแห่งจัดงานหางานในประเทศไทย ติดตามข่าวสารจากบริษัทหรือเว็บไซต์หางาน
 • ข้อดี: โอกาสได้งานตรงกับบริษัทที่ต้องการ

5. หางานผ่านเครือข่าย

 • เพื่อน ญาติ หรือคนรู้จัก: ติดต่อคนรู้จักที่ทำงานในต่างประเทศ อาจได้ข้อมูลเกี่ยวกับงาน บริษัท หรือคำแนะนำ
 • กลุ่ม Facebook หรือ LinkedIn: เข้าร่วมกลุ่มคนไทยในต่างประเทศ แลกเปลี่ยนข้อมูล ประสบการณ์ และหางาน

ข้อควรระวัง

 • มิจฉาชีพ: ระวังบุคคลหรือบริษัทที่อ้างว่าสามารถหางานให้ในต่างประเทศโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ตรวจสอบข้อมูลอย่างละเอียดก่อนสมัคร
 • ข้อมูลเท็จ: ตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับงาน บริษัท และประเทศที่จะไปทำงานอย่างละเอียด
 • เอกสาร: เตรียมเอกสารให้พร้อม เช่น ใบสมัคร ประวัติส่วนตัว ใบรับรองการศึกษา ใบรับรองการทำงาน หนังสือเดินทาง และใบตรวจสุขภาพ

แหล่งข้อมูล

พัฒนาทักษะภาษา

How to หางานในต่างประเทศ 02
 • ภาษาต่างประเทศเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการหางานในต่างประเทศ พัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ให้ดี
 • ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากล ควรเรียนภาษาอังกฤษให้คล่อง
 • เรียนภาษาเพิ่มเติมตามประเทศที่คุณต้องการไปทำงาน

พัฒนาทักษะอื่นๆ

 • ทักษะการสื่อสาร: สื่อสาร effectively โน้มน้าวใจ ตอบคำถาม
 • ทักษะการทำงานเป็นทีม: ทำงานร่วมกับผู้อื่น แบ่งงาน แก้ปัญหา
 • ทักษะการแก้ปัญหา: วิเคราะห์ปัญหา หาสาเหตุ คิดหาวิธีแก้ไข
 • ทักษะการคิดวิเคราะห์: คิดวิเคราะห์ข้อมูล ตัดสินใจ แก้ปัญหา

เตรียมเอกสารให้พร้อม

 • ใบสมัคร: เขียนใบสมัครให้ดี เน้นทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถ
 • ประวัติส่วนตัว: เขียนประวัติส่วนตัวให้ดี เน้นข้อมูล relevant
 • ใบรับรองการศึกษา: เตรียมใบรับรองการศึกษา ใบแปลภาษา
 • ใบรับรองการทำงาน: เตรียมใบรับรองการทำงาน ใบแปลภาษา
 • หนังสือเดินทาง: ตรวจสอบวันหมดอายุ เตรียมสำเนา
 • ใบตรวจสุขภาพ: ตรวจสุขภาพตามกำหนด เตรียมใบรับรอง

ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับประเทศที่จะไปทำงาน

 • วัฒนธรรม: เรียนรู้วัฒนธรรม ธรรมเนียมปฏิบัติ มารยาท
 • กฎหมาย: เรียนรู้กฎหมาย ข้อบังคับ วีซ่า
 • สภาพเศรษฐกิจ: เรียนรู้สภาพเศรษฐกิจ ค่าครองชีพ
 • ภาษา: เรียนรู้ภาษา ภาษาพูด ภาษาเขียน

เตรียมตัวสำหรับการสัมภาษณ์

 • ฝึกตอบคำถามทั่วไปเกี่ยวกับตัวเอง ทักษะ ประสบการณ์
 • ฝึกตอบคำถามเกี่ยวกับงาน บริษัท ประเทศ
 • เตรียมคำถามเกี่ยวกับงาน บริษัท ประเทศ
 • แต่งกายสุภาพ เรียบร้อย

หางานอย่างสม่ำเสมอ

 • สมัครงานหลายๆ ตำแหน่ง
 • อดทน มุ่งมั่น สู้ต่อไป

หางานในต่างประเทศเป็นโอกาสดีสำหรับการพัฒนาตัวเอง เตรียมตัวให้พร้อม หางานอย่างสม่ำเสมอ คุณจะประสบความสำเร็จ

Articles You Might Like

Share This Article

Get Your Weekly Sport Dose

Subscribe to TheWhistle and recieve notifications on new sports posts