How to หางานที่เหมาะกับตัวเอง

1. รู้จักตัวเอง: กุญแจสำคัญในการหางานที่ใช่คือการเข้าใจตัวเองอย่างลึกซึ้ง

หางานที่เหมาะกับตัวเอง 01
 • จุดแข็ง: คุณเก่งอะไร? ทักษะอะไรที่คุณมี? อะไรคือสิ่งที่คุณทำได้ดีกว่าคนอื่น?
 • จุดอ่อน: คุณมีข้อจำกัดอะไร? อะไรคือสิ่งที่คุณต้องพัฒนา?
 • ความสนใจ: คุณชอบทำอะไร? อะไรคือสิ่งที่คุณอยากเรียนรู้เพิ่มเติม?
 • บุคลิก: คุณเป็นคนแบบไหน? คุณชอบทำงานคนเดียวหรือทำงานเป็นทีม?
 • ค่านิยม: อะไรคือสิ่งที่มีคุณค่าสำหรับคุณ? คุณต้องการทำงานที่มีความหมายหรือทำงานที่มีรายได้สูง?

ลองตอบคำถามเหล่านี้ด้วยความซื่อสัตย์ จดบันทึกสิ่งที่คุณคิด วิเคราะห์ตัวคุณเอง คุณอาจขอความช่วยเหลือจากเพื่อน ครอบครัว หรือผู้เชี่ยวชาญ

2. ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพ: เมื่อคุณเข้าใจตัวเองดีแล้ว คุณสามารถเริ่มศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพที่ตรงกับคุณ

 • แหล่งข้อมูล: มีแหล่งข้อมูลมากมาย เช่น เว็บไซต์หางาน หน่วยงานจัดหางาน หนังสือ บทความ เว็บไซต์ของสมาคมวิชาชีพ
 • ข้อมูล: ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะงาน ทักษะ เงินเดือน โอกาสในการเติบโต สภาพแวดล้อมการทำงาน วัฒนธรรมองค์กร
 • ตัวอย่าง: พูดคุยกับผู้ทำงานในสายงานที่คุณสนใจ ถามเกี่ยวกับประสบการณ์ ความท้าทาย ความพึงพอใจ

3. ทดลองฝึกงานหรือทำงานพิเศษ:

 • ประสบการณ์: การฝึกงานหรือทำงานพิเศษ ช่วยให้คุณได้สัมผัสงานจริง
 • ตัดสินใจ: ประสบการณ์เหล่านี้ จะช่วยให้คุณตัดสินใจได้ว่าอาชีพนั้นเหมาะกับคุณหรือไม่
 • ทักษะ: คุณยังสามารถพัฒนาทักษะ เรียนรู้เพิ่มเติม และสร้างคอนเนคชั่น

4. พัฒนาทักษะ:

 • ทักษะจำเป็น: พัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับงานที่คุณต้องการ
 • ทักษะทั่วไป: ทักษะการสื่อสาร ทักษะการทำงานเป็นทีม ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะการคิดวิเคราะห์ ทักษะทางเทคนิค
 • แหล่งเรียนรู้: มีแหล่งเรียนรู้มากมาย เช่น หลักสูตรออนไลน์ หนังสือ สัมมนา ฝึกอบรม

5. หางาน:

 • ช่องทาง: เว็บไซต์หางาน หน่วยงานจัดหางาน ติดต่อบริษัทโดยตรง
 • Resume: เตรียม Resume ที่ดี เน้นทักษะ ประสบการณ์ และความสำเร็จ
 • Portfolio: เตรียม Portfolio (ถ้ามี) แสดงผลงานของคุณ
 • LinkedIn: สร้างโปรไฟล์ LinkedIn เชื่อมต่อกับผู้คนในสายงาน

6. เตรียมตัวสำหรับการสัมภาษณ์งาน:

 • ข้อมูล: ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทและตำแหน่งงาน
 • คำถาม: ฝึกฝนการตอบคำถามสัมภาษณ์
 • การแต่งกาย: แต่งกายสุภาพเรียบร้อย แสดงถึงความเป็นมืออาชีพ
 • มารยาท: ยิ้มแย้ม แสดงความมั่นใจ ตอบคำถามอย่างตรงไปตรงมา

7. ปรับตัวและเรียนรู้สิ่งใหม่:

หางานที่เหมาะกับตัวเอง 02
 • ตลาดงาน: ตลาดงานมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ
 • ทักษะใหม่: เรียนรู้ทักษะใหม่ ๆ อยู่เสมอ พัฒนาตัวเอง
 • ติดตามข่าวสาร: ติดตามข่าวสารเทรนด์ใหม่ ๆ ในสายงาน

ตัวอย่าง:

 • สมมติว่า คุณชอบเขียน ชอบอ่าน ชอบคิดวิเคราะห์ คุณอาจเหมาะกับอาชีพนักเขียน นักข่าว นักวิเคราะห์
 • คุณสามารถลองเขียนบทความ บล็อก ฝึกเขียนนิยาย
 • หางานฝึกงานในสำนักพิมพ์ เว็บไซต์ หรือบริษัทสื่อ
 • พัฒนาทักษะการเขียน การแก้ไข การวิจัย

คำแนะนำเพิ่มเติม:

 • อย่ากลัว: อย่ากลัวที่จะลองสิ่งใหม่ ๆ
 • อดทน: การหางานที่ใช่ อาจต้องใช้เวลา

Articles You Might Like

Share This Article

Get Your Weekly Sport Dose

Subscribe to TheWhistle and recieve notifications on new sports posts