อุณหภูมิร้อนจัดทั่วไทย หลายพื้นที่ทะลุ 40 องศา ประชาชนต้องระวังเรื่องฮีตสโตรก

อุณหภูมิร้อนจัดทั่วไทย หลายพื้นที่ทะลุ 40 องศา ประชาชนต้องระวังเรื่องฮีตสโตรก

กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้ประเทศไทยมีอากาศร้อนถึงร้อนจัด โดยเฉพาะภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคอีสาน มีโอกาสสูงที่จะมีอุณหภูมิสูงถึง 42-43 องศาเซลเซียส ตัวอย่างพื้นที่ที่คาดว่าจะมีอุณหภูมิสูง: ประชาชนควร: สัญญาณเตือนฮีตสโตรก: หากพบสัญญาณเตือนฮีตสโตรก ควร: สำหรับเกษตรกร ควรระวังความร้อนจัดที่จะส่งผลกระทบต่อพืชผลทางการเกษตร ควร: ขอให้ประชาชนทุกคนดูแลสุขภาพและระวังเรื่องฮีตสโตรกในช่วงอากาศร้อนจัดนี้

สกิลการทำงานในยุคปัจจุบัน ก้าวทันโลก เปลี่ยนตัวเองให้พร้อมสำหรับอนาคต

สกิลการทำงานในยุคปัจจุบัน ก้าวทันโลก เปลี่ยนตัวเองให้พร้อมสำหรับอนาคต

โลกของการทำงานเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เทคโนโลยีใหม่ ๆ เกิดขึ้นอยู่เสมอ ทักษะที่จำเป็นสำหรับการทำงานในอดีตอาจไม่เพียงพอสำหรับการทำงานในปัจจุบันและอนาคต แล้วทักษะอะไรบ้างที่จำเป็นสำหรับการทำงานในยุคปัจจุบัน? 1. ทักษะด้านดิจิทัล (Digital Skills) 2. ทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ (Critical Thinking Skills) 3. ทักษะด้านการสื่อสาร (Communication Skills) 4. ทักษะด้านการทำงานเป็นทีม (Teamwork Skills) 5. ทักษะด้านการเรียนรู้ (Learning Skills) นอกจากทักษะเหล่านี้แล้ว ยังมีทักษะอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับการทำงานในยุคปัจจุบัน เช่น การพัฒนาทักษะการทำงาน การพัฒนาทักษะการทำงานจะช่วยให้คุณมี อนาคตของการทำงาน โลกของการทำงานในอนาคตจะเปลี่ยนแปลงไปอีกมาก เทคโนโลยีใหม่ ๆ จะเกิดขึ้นและเข้ามามีบทบาทสำคัญในการทำงานมากขึ้น ทักษะที่จำเป็นสำหรับการทำงานในอนาคตจึงเปลี่ยนแปลงไปเช่นกัน การพัฒนาทักษะการทำงานอยู่เสมอจะช่วยให้คุณสามารถก้าวทันโลก เปลี่ยนตัวเองให้พร้อมสำหรับอนาคต และประสบความสำเร็จในการทำงาน

จัดการเวลาให้มีประสิทธิภาพ

จัดการเวลาให้มีประสิทธิภาพ

1. ตั้งเป้าหมายให้ชัดเจน เปรียบเสมือนเข็มทิศนำทางชีวิต เป้าหมายที่ชัดเจนจะช่วยให้คุณโฟกัสและตัดสินใจได้ง่ายขึ้น 2. วางแผนและจัดลำดับความสำคัญ เมื่อทราบเป้าหมายแล้ว แบ่งเป้าหมายใหญ่ๆ ลงเป็นขั้นตอนย่อยๆ เรียงลำดับความสำคัญ 3. กำหนดเวลาทำงาน ประเมินเวลาที่ใช้สำหรับแต่ละงาน กำหนด Deadline ที่ชัดเจน 4. จดจ่อกับงาน 5. พักเบรกระหว่างงาน ลุกขึ้นยืดเส้นยืดสาย หลับตาพักสายตา ทำกิจกรรมผ่อนคลาย 6. จัดระบบชีวิต วางแผนการใช้ชีวิตในภาพรวม จดบันทึกสิ่งที่ต้องทำ ใช้แอปพลิเคชั่นช่วยจัดการเวลา 7. ปฏิเสธอย่างสุภาพ กล้าปฏิเสธงานที่ไม่จำเป็น เรียนรู้ที่จะพูด “ไม่” 8. ดูแลตัวเอง นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ ทานอาหาร nutritious ออกกำลังกายสม่ำเสมอ 9. เรียนรู้ทักษะใหม่ พัฒนาทักษะการจัดการเวลา เรียนรู้เทคนิคใหม่ๆ 10. ปรับใช้ให้เหมาะกับตัวเอง หาวิธีจัดการเวลาที่เหมาะกับไลฟ์สไตล์และบุคลิกของคุณ ทดลองใช้เทคนิคต่างๆ 11. ทบทวนและปรับปรุง ประเมินผลการจัดการเวลา หาจุดอ่อน ปรับปรุงแก้ไข 12. หาแรงบันดาลใจ อ่านหนังสือ […]

สถิติหวย ตรวจหวยย้อนหลัง งวด 1 ก.พ.ย้อนหลัง 5 ปี

สถิติหวย ตรวจหวยย้อนหลัง งวด1 ก.พ.ย้อนหลัง 5 ปี

สถิติหวย งวด 1 กุมภาพันธ์ ย้อนหลัง 5 ปี ปีที่ออก รางวัลที่ 1 เลขท้าย 2 ตัว เลขท้าย 3 ตัว 2567 257206 26 257, 260, 262 2566 152256 66 152, 156, 256 2565 809195 95 809, 815, 915 2564 435524 24 435, 452, 524 2563 235552 52 235, 252, 352 สรุปสถิติ ข้อสังเกต แนวทางการเล่นหวย งวด 1 กุมภาพันธ์ 2568 จากสถิติข้างต้น เลขท้าย […]

สีนำโชค สีกาลกิณี ของทั้ง 12 ราศี

สีนำโชค สีกาลกิณี ของทั้ง 12 ราศี

ตามความเชื่อทางโหราศาสตร์ไทย เชื่อว่าสีแต่ละสีมีอิทธิพลต่อดวงชะตาของแต่ละราศี ส่งผลให้เกิดความโชคดี ความสำเร็จ หรือความโชคร้ายได้ ดังนั้น จึงนิยมนำสีมงคลมาประกอบในชีวิตประจำวัน เช่น การเลือกเสื้อผ้า เครื่องประดับ ของใช้ต่างๆ เป็นต้น ความหมายของสีมงคลในแต่ละราศี ความหมายของสีกาลกิณีในแต่ละราศี การเลือกสีมงคลให้เหมาะสม การเลือกสีมงคลให้เหมาะสมนั้น สามารถทำได้ดังนี้ อย่างไรก็ตาม การเลือกสีมงคลเป็นเพียงส่วนหนึ่งในการเสริมดวงชะตาเท่านั้น ยังมีปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอีกมากมาย เช่น บุญกรรม การกระทำ ความคิด เป็นต้น ดังนั้น จึงควรทำดี คิดดี ทำดีอยู่เสมอ เพื่อให้ดวงชะตาของตนเองดีขึ้นอย่างยั่งยืน

ทีมวิจัยจีน พบแมลงสาบ!!! เป็นพาหะนำเชื้อก่อโรคเพียบ ทั้งไวรัส แบคทีเรีย ปรสิต

ทีมวิจัยจีน พบแมลงสาบ!!! เป็นพาหะนำเชื้อก่อโรคเพียบ ทั้งไวรัส แบคทีเรีย ปรสิต 02

ทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งจีน (USTC) พบว่าแมลงสาบเป็นพาหะนำเชื้อก่อโรคมากมาย ทั้งไวรัส แบคทีเรีย ปรสิต ซึ่งอาจก่อให้เกิดโรคร้ายแรงในมนุษย์ได้ การศึกษาครั้งนี้ ทีมวิจัยได้เก็บตัวอย่างแมลงสาบจากสถานที่ต่างๆ ในประเทศจีน พบว่าแมลงสาบเหล่านี้มีเชื้อก่อโรคอย่างน้อย 20 ชนิด ครอบคลุมทั้งไวรัส แบคทีเรีย และปรสิต โดยเชื้อก่อโรคที่พบมากที่สุด ได้แก่ ทีมวิจัยระบุว่าแมลงสาบเป็นพาหะนำเชื้อก่อโรคเหล่านี้ได้ เนื่องจากแมลงสาบมักอาศัยอยู่ในที่สกปรก และชอบกินสิ่งสกปรกต่างๆ เช่น เศษอาหาร ขยะ อุจจาระ เชื้อโรคเหล่านี้จึงติดไปกับร่างกายของแมลงสาบ และสามารถแพร่กระจายไปยังสิ่งของต่างๆ รวมถึงอาหารและน้ำดื่ม การสัมผัสกับแมลงสาบหรือสิ่งของที่ปนเปื้อนเชื้อโรคจากแมลงสาบ อาจทำให้มนุษย์ติดเชื้อได้ โดยอาการของโรคจะขึ้นอยู่กับเชื้อก่อโรคที่ติดเชื้อ เช่น โรคท้องร่วง อาหารเป็นพิษ โรคบิด โรคพยาธิ เป็นต้น ทีมวิจัยระบุว่าผลการศึกษาครั้งนี้ชี้ให้เห็นว่าแมลงสาบเป็นภัยต่อสุขภาพที่สำคัญ โดยควรกำจัดแมลงสาบอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดโรค วิธีกำจัดแมลงสาบอย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ นอกจากนี้ ยังสามารถป้องกันไม่ให้แมลงสาบเข้ามาในบ้านได้ โดยการติดตั้งมุ้งลวดประตูหน้าต่างให้แน่นหนา พิกัดยาฆ่าแมลง

อาชีพไหนรุ่ง-ไม่รุ่ง ปี67 ยุคดิจิทัลเปลี่ยน “ทำอะไรดี”

อาชีพไหนรุ่ง-ไม่รุ่ง ปี67 ยุคดิจิทัลเปลี่ยน ทำอะไรดี ปก

อาชีพรุ่งปี 67 อาชีพที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นอาชีพที่มีแนวโน้มเติบโตสูงที่สุดในปี 67 เนื่องจากเทคโนโลยีดิจิทัลมีบทบาทสำคัญในทุกภาคส่วนของโลก ไม่ว่าจะเป็นภาคธุรกิจ ภาคการศึกษา ภาคสาธารณสุข ภาคสังคม เป็นต้น ตัวอย่างอาชีพที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีดิจิทัล ได้แก่ อาชีพที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพเป็นอาชีพที่มีแนวโน้มเติบโตสูงเช่นกัน เนื่องจากประชากรทั่วโลกมีจำนวนเพิ่มขึ้นและมีอายุยืนยาวขึ้น ส่งผลให้ความต้องการด้านสุขภาพเพิ่มขึ้น ตัวอย่างอาชีพที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ ได้แก่ อาชีพที่เกี่ยวข้องกับไลฟ์สไตล์เป็นอาชีพที่ตอบสนองความต้องการด้านไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ที่ให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตและประสบการณ์ที่ดี ตัวอย่างอาชีพที่เกี่ยวข้องกับไลฟ์สไตล์ ได้แก่ อาชีพไม่รุ่งปี 67 งานฝีมือเป็นงานที่ใช้ทักษะและฝีมือเป็นหลัก เช่น ช่างฝีมือ นักประดิษฐ์ ช่างตัดผม ช่างเสริมสวย เป็นต้น ในปัจจุบันงานฝีมือเริ่มถูกแทนที่ด้วยเทคโนโลยีมากขึ้น เช่น เครื่องพิมพ์สามมิติ เครื่องตัดผมอัตโนมัติ เป็นต้น งานบริการแบบดั้งเดิมเป็นงานที่ใช้แรงงานเป็นหลัก เช่น พนักงานต้อนรับ พนักงานขาย พนักงานเสิร์ฟ พนักงานทำความสะอาด เป็นต้น ในปัจจุบันงานบริการแบบดั้งเดิมเริ่มถูกทดแทนด้วยเทคโนโลยีมากขึ้น เช่น ระบบออโตเมชัน ระบบคิวอัตโนมัติ เป็นต้น งานที่ใช้แรงงานเป็นหลัก เช่น แรงงานก่อสร้าง แรงงานโรงงาน แรงงานภาคเกษตร เป็นต้น ในปัจจุบันงานที่ใช้แรงงานเป็นหลักเริ่มถูกทดแทนด้วยเทคโนโลยีมากขึ้น เช่น หุ่นยนต์อัตโนมัติ […]

อาหาร “แพลนต์เบส, วีแกน, มังสวิรัติ” ป้องกันโควิด-19 ได้จริงหรือ

อาหาร “แพลนต์เบส, วีแกน, มังสวิรัติ” ป้องกันโควิด-19 ได้จริงหรือ 02

จากผลการวิจัยในปัจจุบัน พบว่าอาหารแพลนต์เบส, วีแกน, หรือมังสวิรัติ อาจช่วยลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด-19 และอาการรุนแรงได้ แต่หลักฐานยังไม่เพียงพอที่จะสรุปได้ว่าสามารถป้องกันได้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ต่อไปนี้เป็นรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับอาหารแพลนต์เบส, วีแกน, และมังสวิรัติ และความสัมพันธ์กับความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด-19 แบบไม่มีรูปภาพ อาหารแพลนต์เบส คือ อาหารที่มีพืชผักผลไม้เป็นหลัก และลดการบริโภคเนื้อสัตว์ลง อาหารแพลนต์เบสมีหลายระดับ ตั้งแต่การกินเนื้อสัตว์บางวันในสัปดาห์ ไปจนถึงการงดกินเนื้อสัตว์ทั้งหมด อาหารวีแกน คือ อาหารมังสวิรัติที่งดเว้นเนื้อสัตว์ทุกชนิด รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากสัตว์ทั้งหมด เช่น นม ไข่ น้ำผึ้ง เป็นต้น อาหารมังสวิรัติ คือ อาหารที่ไม่กินเนื้อสัตว์ แต่อาจกินผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากสัตว์บางชนิด เช่น นม ไข่ เป็นต้น สารอาหารบางชนิดที่พบในอาหารแพลนต์เบส และอาจช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน และลดความรุนแรงของโรคโควิด-19 ได้แก่ สารอาหารเหล่านี้พบได้ในผัก ผลไม้ ถั่ว เมล็ดพืช พืชตระกูลถั่ว เป็นต้น ข้อควรระวังในการรับประทานอาหารแพลนต์เบส สรุป อาหารแพลนต์เบส, วีแกน, หรือมังสวิรัติ อาจช่วยลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด-19 และอาการรุนแรงได้ แต่หลักฐานยังไม่เพียงพอที่จะสรุปได้ว่าสามารถป้องกันได้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม […]

ชี้เป้า 5 สมุนไพรไล่ยุง หาง่าย ป้องกันภัยร้ายจากไข้เลือดออก มีอะไรบ้าง?

ชี้เป้า 5 สมุนไพรไล่ยุง หาง่าย ป้องกันภัยร้ายจากไข้เลือดออก มีอะไรบ้าง 02

สมุนไพรไทยมีมากมายที่มีคุณสมบัติในการไล่ยุง 5 สมุนไพรไล่ยุง หาง่าย ป้องกันภัยร้ายจากไข้เลือดออก มีดังนี้ 1. ตะไคร้หอม ตะไคร้หอมเป็นสมุนไพรไทยที่รู้จักกันดี มีกลิ่นหอมเย็น มีคุณสมบัติในการไล่ยุงและแมลงอื่น ๆ ได้ดี เนื่องจากมีสาร citronellal ซึ่งเป็นน้ำมันหอมระเหยที่มีฤทธิ์ไล่ยุง ตะไคร้หอมสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้หลายอย่าง เช่น 2. ยูคาลิปตัส ยูคาลิปตัสเป็นสมุนไพรที่มีกลิ่นหอมฉุน มีคุณสมบัติในการไล่ยุงได้ดี เนื่องจากมีสาร eucalyptol ซึ่งเป็นน้ำมันหอมระเหยที่มีฤทธิ์ไล่ยุง ยูคาลิปตัสสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้หลายอย่าง เช่น 3. ผิวมะกรูด ผิวมะกรูดมีกลิ่นหอมสดชื่น มีคุณสมบัติในการไล่ยุงได้ดี เนื่องจากมีสาร limonene ซึ่งเป็นน้ำมันหอมระเหยที่มีฤทธิ์ไล่ยุง ผิวมะกรูดสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้หลายอย่าง เช่น 4. โหระพา โหระพาเป็นสมุนไพรที่มีกลิ่นหอมฉุน มีคุณสมบัติในการไล่ยุงได้ดี เนื่องจากมีสาร thymol ซึ่งเป็นน้ำมันหอมระเหยที่มีฤทธิ์ไล่ยุง โหระพาสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้หลายอย่าง เช่น 5. สะระแหน่ สะระแหน่เป็นสมุนไพรที่มีกลิ่นหอมสดชื่น มีคุณสมบัติในการไล่ยุงได้ดี เนื่องจากมีสาร menthol ซึ่งเป็นน้ำมันหอมระเหยที่มีฤทธิ์ไล่ยุง สะระแหน่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้หลายอย่าง เช่น

คอหวยคึกคัก เลขดังงวดนี้ 30/12/66 ไปลุ้นโชคงวดสุดท้ายของปี 2566

คอหวยคึกคัก เลขดังงวดนี้ ไปลุ้นโชคงวดสุดท้ายของปี 2566 01

งวดวันที่ 30 ธันวาคม 2566 นี้ เป็นวันหวยออกส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ จึงเป็นงวดที่มีคอหวยให้ความสนใจเป็นพิเศษ จากการสอบถามจากแผงขายลอตเตอรี่ พบว่า เลขเด็ดที่ได้รับความนิยมมากที่สุด ได้แก่ เลขมงคลเหล่านี้เป็นเลขที่มีความหมายดี เช่น เลข 07 หมายถึง เจ็ดเซียน เลข 59 หมายถึง ก้าวหน้า เลข 89 หมายถึง ก้าวหน้าก้าวหน้า เลข 45 หมายถึง ก้าวหน้ารุ่งเรือง เลข 521 หมายถึง สูงส่ง เลข 908 หมายถึง ก้าวหน้ารุ่งเรือง อาจารย์น๊อตตี้ เป็นอาจารย์หวยชื่อดังที่มักให้เลขเด็ดแม่น ๆ งวดนี้อาจารย์น๊อตตี้ให้เลขเด็ดดังนี้ 71, 76, 79, 796, 791, 195 เลขส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ เป็นเลขที่คอหวยมักนิยมซื้อกัน เนื่องจากเชื่อว่าเป็นเลขนำโชคที่จะนำพาความโชคดีมาสู่ปีใหม่ เช่น เลข 66, 67, […]

Get Your Weekly Sport Dose

Subscribe to TheWhistle and recieve notifications on new sports posts