5 โรค อันตรายเรื้อรัง ที่ควรพบแพทย์

5 โรค อันตรายเรื้อรัง ที่ควรพบแพทย์ 02


โรคอันตรายเรื้อรัง 5 โรคที่พบบ่อยในประเทศไทย ได้แก่

 1. โรคหัวใจและหลอดเลือด เป็นโรคที่เกิดจากหลอดเลือดหัวใจตีบหรืออุดตัน ส่งผลให้หัวใจได้รับเลือดไปหล่อเลี้ยงไม่เพียงพอ ทำให้เกิดอาการเจ็บหน้าอก แน่นหน้าอก หายใจไม่ออก หรืออาจเสียชีวิตได้
 2. โรคมะเร็ง เป็นโรคที่เกิดจากเซลล์ผิดปกติเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วและแบ่งตัวโดยไม่หยุดยั้ง จนกลายเป็นก้อนเนื้อร้ายที่สามารถลุกลามไปยังอวัยวะอื่นๆ ของร่างกายได้ มะเร็งมีหลายชนิด แต่ละชนิดเกิดจากสาเหตุที่แตกต่างกันไป แต่มีปัจจัยเสี่ยงบางประการที่อาจเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดมะเร็ง เช่น การสูบบุหรี่ การดื่มแอลกอฮอล์ การรับประทานอาหารที่มีไขมันสูง การขาดการออกกำลังกาย การสัมผัสกับรังสี การสัมผัสกับสารเคมีบางชนิด และพันธุกรรม
 3. โรคเบาหวาน เป็นโรคที่เกิดจากร่างกายไม่สามารถผลิตอินซูลินเพียงพอ หรืออินซูลินไม่สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูง ทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆ ตามมา เช่น โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคไตวาย โรคตาบอด และโรคอัมพาต
 4. โรคความดันโลหิตสูง เป็นโรคที่เกิดจากความดันโลหิตในหลอดเลือดสูง ส่งผลให้หลอดเลือดหัวใจ สมอง และไตเสื่อมลง ทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆ ตามมา เช่น โรคหัวใจขาดเลือด โรคหลอดเลือดสมอง และโรคไตวาย
 5. โรคอ้วน เป็นโรคที่เกิดจากน้ำหนักตัวเกินหรือมีไขมันสะสมมากเกินไปในร่างกาย ส่งผลให้เกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆ ตามมา เช่น โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคเบาหวาน โรคข้อเข่าเสื่อม และโรคถุงลมโป่งพอง

โรคอันตรายเรื้อรังเหล่านี้สามารถป้องกันได้ โดยปฏิบัติตามคำแนะนำต่อไปนี้

 • รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ เน้นผักและผลไม้
 • ควบคุมน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม
 • ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ
 • งดสูบบุหรี่
 • ดื่มแอลกอฮอล์ในปริมาณที่พอเหมาะ
 • ตรวจสุขภาพเป็นประจำ

การป้องกันโรคอันตรายเรื้อรังเป็นสิ่งสำคัญ เพราะจะช่วยเพิ่มโอกาสในการมีชีวิตที่ยืนยาวและมีคุณภาพมากขึ้น

Articles You Might Like

Share This Article

Get Your Weekly Sport Dose

Subscribe to TheWhistle and recieve notifications on new sports posts