5 โรคจิตเวช ที่พบมากสุดในไทย

5 โรคจิตเวช ที่พบมากสุดในไทย 01

1. โรคซึมเศร้า

อาการทางอารมณ์

 • รู้สึกเศร้า หดหู่ เบื่อหน่าย
 • หมดหวัง สิ้นหวัง
 • รู้สึกตนเองไร้ค่าหรือโทษตนเอง
 • สูญเสียความสนใจในกิจกรรมที่เคยชอบ
 • รู้สึกเหนื่อยล้าหรืออ่อนเพลีย
 • นอนไม่หลับหรือนอนมากผิดปกติ
 • น้ำหนักขึ้นหรือลงผิดปกติ
 • คิดฆ่าตัวตายหรือทำร้ายตนเอง

อาการทางร่างกาย

 • ปวดหัว ปวดท้อง ท้องผูก
 • ใจสั่น หายใจไม่ทัน
 • ปวดกล้ามเนื้อ อ่อนแรง

สาเหตุ

 • พันธุกรรม
 • ปัจจัยทางชีวภาพ เช่น ความไม่สมดุลของสารสื่อประสาทในสมอง
 • ปัจจัยทางจิตสังคม เช่น ความเครียด เหตุการณ์กระทบกระเทือนจิตใจ

การรักษา

 • การใช้ยา
 • การให้คำปรึกษาและจิตบำบัด

2. โรคจิตเภท

อาการเชิงบวก

 • หลงผิด เช่น เชื่อว่าตนเองถูกควบคุมหรือถูกตามรังควาน
 • ประสาทหลอน เช่น เห็นหรือได้ยินสิ่งที่ไม่มีอยู่จริง
 • พูดจาไม่รู้เรื่อง
 • พฤติกรรมแปลกแยก เช่น พูดคนเดียว เคลื่อนไหวผิดปกติ

อาการเชิงลบ

 • อารมณ์เรียบเฉย
 • พูดน้อย ไร้อารมณ์
 • ขาดความสนใจในกิจกรรมที่เคยชอบ

สาเหตุ

 • พันธุกรรม
 • ปัจจัยทางชีวภาพ เช่น ความผิดปกติของสารสื่อประสาทในสมอง
 • ปัจจัยทางจิตสังคม เช่น ความเครียด เหตุการณ์กระทบกระเทือนจิตใจ

การรักษา

 • การใช้ยา
 • การให้คำปรึกษาและจิตบำบัด

3. โรควิตกกังวล

อาการ

 • วิตกกังวล กลัวเกินเหตุ กังวลมากเกินไป
 • นอนไม่หลับ ใจสั่น หายใจไม่ทัน
 • ปวดหัว ปวดท้อง ท้องผูก
 • เหงื่อออก มือสั่น
 • รู้สึกเหนื่อยล้าหรืออ่อนเพลีย
 • สมาธิสั้น จดจำได้ไม่ดี

สาเหตุ

 • พันธุกรรม
 • ปัจจัยทางชีวภาพ เช่น ความผิดปกติของสารสื่อประสาทในสมอง
 • ปัจจัยทางจิตสังคม เช่น ความเครียด เหตุการณ์กระทบกระเทือนจิตใจ

การรักษา

 • การใช้ยา
 • การให้คำปรึกษาและจิตบำบัด

4. โรคจิตเวชเนื่องมาจากสารเสพติด

อาการ

 • ทางอารมณ์ เช่น อารมณ์แปรปรวน หงุดหงิดง่าย อารมณ์ซึมเศร้า
 • ทางร่างกาย เช่น นอนไม่หลับ อ่อนเพลีย น้ำหนักขึ้นหรือลงผิดปกติ
 • ทางจิต เช่น หลงผิด ประสาทหลอน

สาเหตุ

 • สารเสพติดที่เสพเข้าไป เช่น เหล้า บุหรี่ กัญชา เป็นต้น

การรักษา

 • การเข้ารับการบำบัด
 • การเลิกเสพสารเสพติด

5. โรคอารมณ์แปรปรวนสองขั้ว

อาการ

 • ช่วงซึมเศร้า มีอาการซึมเศร้า เบื่อหน่าย หมดหวัง ไม่อยากทำอะไร
 • ช่วงแมเนีย มีอาการอารมณ์ดีเกินปกติ พูดเร็ว คิดเร็ว กระวนกระวาย ใช้จ่ายเงินฟุ่มเฟือย

สาเหตุ

 • พันธุกรรม
 • ปัจจัยทางชีวภาพ เช่น ความผิดปกติของสารสื่อประสาทในสมอง
 • ปัจจัยทางจิตสังคม เช่น ความเครียด เหตุการณ์กระทบกระเทือนจิตใจ

การรักษา

 • การใช้ยา
 • การให้คำปรึกษาและจิตบำบัด

นอกจากรายละเอียดที่กล่าวมาแล้ว โรคจิตเวชเหล่านี้ยังสามารถส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตในด้านต่างๆ เช่น การทำงาน การเรียน ความสัมพันธ์ และคุณภาพชีวิตโดยรวม ดังนั้น หากพบอาการของโรคจิตเวช ควรรีบพบแพทย์จิตเวชเพื่อรับการวินิจฉัยและการรักษาอย่างทันท่วงที

Articles You Might Like

Share This Article

Get Your Weekly Sport Dose

Subscribe to TheWhistle and recieve notifications on new sports posts