5 เทคนิค “อ่านหนังสือให้จำแม่น” เพิ่มประสิทธิภาพการเรียน

5 เทคนิค "อ่านหนังสือให้จำแม่น" เพิ่มประสิทธิภาพการเรียน 01

1. เตรียมตัวก่อนอ่าน

 • เลือกสถานที่สงบ อากาศถ่ายเทสะดวก ปราศจากสิ่งรบกวน:
  • หามุมสงบในบ้าน ห้องสมุด หรือ ร้านกาแฟที่เงียบสงบ
  • ปิดโทรศัพท์ แจ้งเตือนต่างๆ เพื่อลดการดึงดูดความสนใจ
 • จัดเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อม เช่น โคมไฟ ปากกา สมุดจด:
  • เลือกปากกาไฮไลต์สีต่างๆ เพื่อเน้นใจความสำคัญ
  • เตรียมสมุดจดสำหรับจดโน้ต เขียนสรุป หรือ วาด Mind Map
 • ทบทวนเนื้อหาคร่าวๆ จากหัวข้อ บทสรุป หรือคำถามท้ายบท:
  • ช่วยให้เข้าใจภาพรวมของเนื้อหา
  • ตั้งคำถามในใจ กระตุ้นความอยากรู้อยากเห็น

2. อ่านอย่างตั้งใจ

 • จดจ่อกับเนื้อหา วิเคราะห์ ตีความ เชื่อมโยงกับความรู้เดิม:
  • อ่านอย่างช้าๆ คิดตาม ฝึกตั้งคำถาม
  • เชื่อมโยงเนื้อหากับประสบการณ์ เรื่องราว หรือความรู้เดิม
 • ตั้งคำถาม ฝึกคิดวิเคราะห์:
  • ฝึกตั้งคำถาม “อะไร” “ทำไม” “อย่างไร”
  • วิเคราะห์เนื้อหา มองมุมมองต่างๆ
 • เน้นใจความสำคัญด้วยปากกาไฮไลต์ หรือ จดโน้ต:
  • เน้นคำสำคัญ ประโยคสำคัญ หรือ ข้อมูลสำคัญ
  • จดโน้ตสั้นๆ สรุปใจความสำคัญ

3. เทคนิคการจำ

 • เขียน Mind Map หรือ โมเดลภาพ เพื่อจำเนื้อหา:
  • ช่วยให้เห็นภาพรวมของเนื้อหา
  • จดจำข้อมูลสำคัญได้ง่ายขึ้น
 • แปลงเนื้อหาเป็นคำศัพท์ย่อ หรือ เรื่องราว:
  • ใช้คำศัพท์ย่อที่เข้าใจง่าย
  • แต่งเป็นเรื่องราว เพลง กลอน
 • ฝึกสอนเนื้อหาให้ผู้อื่นฟัง หรือ อัดเสียงตัวเองอ่าน:
  • ช่วยให้เข้าใจเนื้อหาลึกซึ้ง
  • ฝึกการลำดับความคิด พูดสรุป

4. ทบทวนอย่างสม่ำเสมอ

 • สรุปเนื้อหาหลังอ่านแต่ละบท:
  • เขียนสรุปสั้นๆ ด้วยภาษาของตัวเอง
 • ฝึกทำโจทย์ หรือ ตอบคำถาม:
  • หาโจทย์หรือแบบฝึกหัดมาลองทำ
  • ตอบคำถามท้ายบท หรือ ฝึกเขียนคำถามเอง
 • ทบทวนเนื้อหาเป็นระยะๆ:
  • ทบทวนเนื้อหาอีกครั้งหลังเรียน 1 วัน 3 วัน 7 วัน
  • ฝึกเขียน Mind Map ใหม่ หรือ อธิบายเนื้อหาให้ผู้อื่นฟัง

5. ดูแลสุขภาพ

 • นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ:
  • สมองต้องการการพักผ่อนเพื่อจดจำข้อมูล
  • นอนหลับ 7-8 ชั่วโมงต่อวัน
 • ทานอาหารครบ 5 หมู่:
  • สมองต้องการสารอาหารเพื่อทำงาน
  • ทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ เน้นผักผลไม้
 • ออกกำลังกายสม่ำเสมอ:
  • ช่วยให้สมองทำงานมีประสิทธิภาพ
  • ออกกำลังกาย 30 นาที 3-5 วันต่อสัปดาห์

เทคนิคเพิ่มเติม

 • หาเพื่อนร่วมอ่าน แลกเปลี่ยนความคิดเห็น:
  • ช่วยให้เข้าใจเนื้อหาหลากหลายมุมมอง
  • กระตุ้นความคิด ฝึกการอธิบาย
 • ใช้แอปพลิเคชั่นช่วยอ่านหนังสือ:
  • มีแอปพลิเคชั่นมากมาย เช่น Flashcards, Mind Map
  • ช่วยให้จดจำเนื้อหา ฝึกทำโจทย์
 • ฟังหนังสือเสียง:
  • สะดวก ฟังได้ทุกที่ทุกเวลา
  • เหมาะสำหรับผู้ที่มีเวลาจำกัด หรือ ชอบฟังมากกว่าอ่าน

แว่นกรองแสง แว่นตาแฟชั่น กรอบแว่นสีน้ำตาล แว่นสายตาสั้น0-400°

Articles You Might Like

Share This Article

Get Your Weekly Sport Dose

Subscribe to TheWhistle and recieve notifications on new sports posts