5 อาการเสี่ยง เนื้องอกในสมอง

5 อาการเสี่ยง เนื้องอกในสมอง 02

หากมีอาการเหล่านี้ ควรรีบไปพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยและรักษาอย่างทันท่วงที

1. ปวดศีรษะเรื้อรัง

ปวดศีรษะจากเนื้องอกในสมองมักมีลักษณะดังนี้:

 • ปวดศีรษะรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ
 • ปวดศีรษะอาจเกิดขึ้นในตอนเช้าและอาจรุนแรงขึ้นเมื่อผู้ป่วยลุกขึ้นยืนหรือเดิน
 • ปวดศีรษะอาจมีอาการคลื่นไส้ อาเจียน ร่วมด้วย

หากมีอาการปวดศีรษะเรื้อรังเหล่านี้ ควรรีบไปพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยและรักษาอย่างทันท่วงที

2. อ่อนแรงครึ่งซีก

อาการอ่อนแรงครึ่งซีกจากเนื้องอกในสมองมักมีลักษณะดังนี้:

 • อ่อนแรงหรืออัมพาตที่แขนขา ใบหน้า หรือลำคอ
 • อ่อนแรงหรืออัมพาตมักเกิดขึ้นที่ด้านเดียวกับของร่างกายที่มีเนื้องอก

หากมีอาการอ่อนแรงครึ่งซีก ควรรีบไปพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยและรักษาอย่างทันท่วงที

3. เดินเตะของรอบตัว

อาการเดินเตะของรอบตัวจากเนื้องอกในสมองมักมีลักษณะดังนี้:

 • ทรงตัวไม่สมดุล
 • เวียนศีรษะ
 • ล้มง่าย

หากมีอาการเดินเตะของรอบตัว ควรรีบไปพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยและรักษาอย่างทันท่วงที

4. เห็นภาพซ้อน

อาการเห็นภาพซ้อนจากเนื้องอกในสมองมักมีลักษณะดังนี้:

 • เห็นภาพซ้อนเป็นสองภาพหรือมากกว่า
 • อาการนี้มักเกิดขึ้นที่ตาข้างเดียวกับของร่างกายที่มีเนื้องอก

หากมีอาการเห็นภาพซ้อน ควรรีบไปพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยและรักษาอย่างทันท่วงที

5. เวียนศีรษะเรื้อรัง

อาการเวียนศีรษะเรื้อรังจากเนื้องอกในสมองมักมีลักษณะดังนี้:

 • เวียนศีรษะ
 • มึนงง
 • สูญเสียการทรงตัว

หากมีอาการเวียนศีรษะเรื้อรัง ควรรีบไปพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยและรักษาอย่างทันท่วงที

นอกจากอาการเหล่านี้แล้ว อาการอื่น ๆ ที่อาจบ่งชี้ถึงเนื้องอกในสมอง ได้แก่:

 • การเปลี่ยนแปลงทางบุคลิกภาพหรือพฤติกรรม ผู้ป่วยอาจมีอาการซึมเศร้า หงุดหงิด ก้าวร้าว หรือมีปัญหาในการตัดสินใจ
 • ความจำเสื่อม ผู้ป่วยอาจมีอาการลืมสิ่งต่าง ๆ ได้ง่ายขึ้น หรือไม่สามารถจดจำสิ่งใหม่ ๆ ได้
 • ปัญหาการพูดหรือกลืน ผู้ป่วยอาจพูดติดอ่าง พูดไม่ชัด หรือกลืนลำบาก
 • ปัญหาการได้ยินหรือการมองเห็น ผู้ป่วยอาจสูญเสียการได้ยินหรือมองเห็น
 • อาการชัก ผู้ป่วยอาจมีอาการชักกระตุกหรือหมดสติ
 • น้ำหนักลดโดยไม่ทราบสาเหตุ ผู้ป่วยอาจน้ำหนักลดโดยไม่ทราบสาเหตุ
 • อาการเบื่ออาหาร ผู้ป่วยอาจรู้สึกเบื่ออาหารหรือรับประทานอาหารได้น้อยลง

Articles You Might Like

Share This Article

Get Your Weekly Sport Dose

Subscribe to TheWhistle and recieve notifications on new sports posts