5อันดับ รถไฟฟ้าที่มียอดจดทะเบียนมากที่สุดในไทย

5อันดับ รถไฟฟ้าที่มียอดจดทะเบียนมากที่สุดในไทย 01

5 อันดับรถไฟฟ้าที่มียอดจดทะเบียนมากที่สุดในประเทศไทย ประจำปี 2566 มีดังนี้

  1. BYD Atto3
  2. NETA V
  3. Tesla Model Y
  4. MG EP
  5. MG 4 Electric

โดย BYD Atto3 เป็นรถไฟฟ้าที่มียอดจดทะเบียนมากที่สุดในประเทศไทย ด้วยยอดจดทะเบียน 2,068 คัน รองลงมาคือ NETA V 1,254 คัน Tesla Model Y 534 คัน MG EP 356 คัน และ MG 4 Electric 318 คัน

สาเหตุที่รถไฟฟ้าเหล่านี้มียอดจดทะเบียนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องมาจากกระแสความนิยมในการใช้รถไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นในประเทศไทย ประกอบกับรัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการใช้รถไฟฟ้า เช่น การให้สิทธิประโยชน์ทางภาษี การลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียน และการอุดหนุนราคารถไฟฟ้า เป็นต้น

นอกจาก 5 อันดับรถไฟฟ้าข้างต้นแล้ว ยังมีรถไฟฟ้ารุ่นอื่นๆ ที่ได้รับการจดทะเบียนเพิ่มขึ้นเช่นกัน เช่น Toyota C+pod 168 คัน Nissan Leaf 152 คัน Hyundai Kona Electric 138 คัน และ MG ZS EV 124 คัน

อันดับยี่ห้อรุ่นยอดจดทะเบียน
1BYDAtto32,068 คัน
2NETAV1,254 คัน
3TeslaModel Y534 คัน
4MGEP356 คัน
5MG4 Electric318 คัน

โดยรวมแล้ว ยอดจดทะเบียนรถไฟฟ้าในประเทศไทย ประจำปี 2566 มีจำนวนทั้งสิ้น 7,637 คัน คิดเป็น 12.81% ของยอดจดทะเบียนรถยนต์ทั้งหมด

BYD Atto3

BYD Atto3 เป็นรถไฟฟ้าขนาดเล็กจากค่าย BYD ผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้ารายใหญ่จากจีน BYD Atto3 มีจุดเด่นที่ราคาที่ย่อมเยา เมื่อเทียบกับรถไฟฟ้ารุ่นอื่นๆ ในท้องตลาด โดยราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 579,000 บาท ประกอบกับมีรูปลักษณ์ที่ทันสมัย ตอบโจทย์การใช้งานในชีวิตประจำวัน

NETA V

NETA V เป็นรถไฟฟ้าขนาดเล็กจากค่าย NETA ผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้ารายย่อยจากจีน NETA V มีจุดเด่นที่ราคาที่ย่อมเยา เมื่อเทียบกับรถไฟฟ้ารุ่นอื่นๆ ในท้องตลาด โดยราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 499,000 บาท ประกอบกับมีรูปลักษณ์ที่ทันสมัย ตอบโจทย์การใช้งานในชีวิตประจำวัน

Tesla Model Y

Tesla Model Y เป็นรถ SUV ไฟฟ้าจากค่าย Tesla ผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้ารายใหญ่จากสหรัฐอเมริกา Tesla Model Y มีจุดเด่นที่สมรรถนะที่ยอดเยี่ยม ระยะทางที่ไกล และเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย

MG EP

MG EP เป็นรถซีดานไฟฟ้าจากค่าย MG ผู้ผลิตรถยนต์สัญชาติอังกฤษ ภายใต้เครือ SAIC Motor ผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่จากจีน MG EP มีจุดเด่นที่ราคาที่ย่อมเยา เมื่อเทียบกับรถไฟฟ้ารุ่นอื่นๆ ในท้องตลาด โดยราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 889,000 บาท ประกอบกับมีรูปลักษณ์ที่ทันสมัย ตอบโจทย์การใช้งานในชีวิตประจำวัน

MG 4 Electric

MG 4 Electric เป็นรถแฮทช์แบ็กไฟฟ้าจากค่าย MG ผู้ผลิตรถยนต์สัญชาติอังกฤษ ภายใต้เครือ SAIC Motor ผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่จากจีน MG 4 Electric มีจุดเด่นที่รูปลักษณ์ที่ทันสมัย ตอบโจทย์การใช้งานในเมือง

นอกจากปัจจัยด้านราคาและรูปลักษณ์แล้ว ปัจจัยด้านนโยบายส่งเสริมการใช้รถไฟฟ้าของรัฐบาลไทย ก็เป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อยอดจดทะเบียนรถไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง รัฐบาลไทยมีนโยบายสนับสนุนการใช้รถไฟฟ้าหลายประการ เช่น การให้สิทธิประโยชน์ทางภาษี การลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียน และการอุดหนุนราคารถไฟฟ้า เป็นต้น

สำหรับอนาคตของตลาดรถไฟฟ้าในประเทศไทยนั้น คาดว่าจะเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยคาดว่าจะมียอดจดทะเบียนรถไฟฟ้ามากกว่า 100,000 คัน ภายในปี 2573 ปัจจัยสนับสนุนการเติบโตของตลาดรถไฟฟ้าในประเทศไทย ได้แก่ กระแสความนิยมในการใช้รถไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น ประกอบกับนโยบายส่งเสริมการใช้รถไฟฟ้าของรัฐบาลไทย

Articles You Might Like

Share This Article

Get Your Weekly Sport Dose

Subscribe to TheWhistle and recieve notifications on new sports posts