1 ใน 7 ชาวอเมริกันเคยมี โรคลองโควิด-19 Long COVID

1 ใน 7 ชาวอเมริกันเคยมี โรคลองโควิด-19 Long COVID 01 (1)

การศึกษาพบว่า 1 ใน 7 ชาวอเมริกันเคยมีโรคโควิด-19 เรื้อรัง

การศึกษาใหม่พบว่า 1 ใน 7 ชาวอเมริกันเคยมีโรคโควิด-19 เรื้อรัง การศึกษาที่ตีพิมพ์ในวารสาร JAMA Network Open พบว่า ประมาณ 13 ล้านคนในประเทศเคยมีประสบการณ์อย่างน้อยหนึ่งอาการของโรคโควิด-19 เรื้อรังเป็นเวลา 4 สัปดาห์หรือมากกว่าหลังจากการติดเชื้อครั้งแรก

อาการที่พบบ่อยที่สุดของโรคโควิด-19 เรื้อรัง ได้แก่:

  • ความเหนื่อยล้า: ผู้ป่วยโรคโควิด-19 เรื้อรังมักรู้สึกเหนื่อยล้าอย่างรุนแรง ซึ่งอาจทำให้กิจกรรมประจำวันเป็นเรื่องยาก
  • หายใจลำบาก: ผู้ป่วยโรคโควิด-19 เรื้อรังอาจมีอาการหายใจลำบาก เช่น เหนื่อยง่ายขึ้นเมื่อเดินขึ้นบันไดหรือออกกำลังกาย
  • เจ็บหน้าอก: ผู้ป่วยโรคโควิด-19 เรื้อรังอาจมีอาการเจ็บหน้าอก ซึ่งอาจเกิดจากความเสียหายต่อปอดหรือหัวใจ
  • ปวดกล้ามเนื้อและข้อต่อ: ผู้ป่วยโรคโควิด-19 เรื้อรังอาจมีอาการปวดกล้ามเนื้อและข้อต่อ ซึ่งอาจเกิดจากความเสียหายต่อเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน
  • ปัญหาการนอนหลับ: ผู้ป่วยโรคโควิด-19 เรื้อรังอาจมีปัญหาในการนอนหลับ ซึ่งอาจเกิดจากความเหนื่อยล้า หายใจลำบาก หรืออาการอื่นๆ
  • ปัญหาการจดจำและสมาธิ: ผู้ป่วยโรคโควิด-19 เรื้อรังอาจมีปัญหาในการจดจำและสมาธิ ซึ่งอาจเกิดจากความเสียหายต่อสมอง

สาเหตุของโรคโควิด-19 เรื้อรังยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัด แต่เชื่อกันว่าเกิดจากความเสียหายต่อปอด หัวใจ และระบบประสาท การศึกษาบางชิ้นพบว่าผู้ป่วยโรคโควิด-19 เรื้อรังอาจมีความเสียหายต่อเนื้อเยื่อเกี่ยวพันและสมอง

การศึกษานี้จัดทำโดยนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยมินนิโซตา พวกเขาใช้ข้อมูลการสำรวจจากผู้ใหญ่ 5,000 คนในสหรัฐอเมริกา ข้อมูลการสำรวจรวบรวมระหว่างเดือนมกราคมถึงมีนาคม 2022

นักวิจัยกล่าวว่าการศึกษาของพวกเขาแสดงให้เห็นว่าโรคโควิด-19 เรื้อรังเป็นโรคที่พบได้บ่อยในสหรัฐอเมริกา พวกเขากล่าวว่าจำเป็นต้องมีการวิจัยเพิ่มเติมเพื่อระบุสาเหตุและการรักษาโรคโควิด-19 เรื้อรัง

ผลกระทบของโรคโควิด-19 เรื้อรัง

โรคโควิด-19 เรื้อรังสามารถส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของผู้ติดเชื้อได้อย่างมาก ผู้ป่วยโรคโควิด-19 เรื้อรังอาจประสบปัญหาในการทำงาน กิจกรรมประจำวัน และความสัมพันธ์ทางสังคม

ผู้ป่วยโรคโควิด-19 เรื้อรังบางรายอาจต้องหยุดงานหรือลดชั่วโมงการทำงาน เนื่องจากอาการของพวกเขาทำให้พวกเขาไม่สามารถทำงานได้อย่างเต็มที่ ผู้ป่วยโรคโควิด-19 เรื้อรังบางรายอาจต้องขอความช่วยเหลือจากผู้อื่นในการทำกิจกรรมประจำวัน เช่น เดินขึ้นบันไดหรือทำอาหาร

โรคโควิด-19 เรื้อรังยังสามารถส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ทางสังคมของผู้ป่วยได้ ผู้ป่วยโรคโควิด-19 เรื้อรังอาจรู้สึกเหนื่อยล้าหรือท้อแท้ที่จะออกไปข้างนอกหรือใช้เวลากับผู้อื่น

การรักษาโรคโควิด-19 เรื้อรัง

ในปัจจุบันยังไม่มีการรักษาโรคโควิด-19 เรื้อรังที่เฉพาะเจาะจง อย่างไรก็ตาม ผู้ป่วยโรคโควิด-19 เรื้อรังอาจได้รับประโยชน์จากการรักษาตามอาการ เช่น

  • ยาแก้ปวด: สามารถใช้เพื่อบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อและข้อต่อ
  • ยาขยายหลอดลม: สามารถใช้เพื่อบรรเทาอาการหายใจลำบาก
  • ยานอนหลับ: สามารถใช้เพื่อปรับปรุงการนอนหลับ
  • ยารักษาภาวะสมองเสื่อม: สามารถใช้เพื่อปรับปรุงการจดจำและสมาธิ

นอกจากนี้ ผู้ป่วยโรคโควิด-19 เรื้อรังอาจพบว่าการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต เช่น การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ และการพักผ่อนอย่างเพียงพอ มีประโยชน์ในการบรรเทาอาการ

การป้องกันโรคโควิด-19 เรื้อรัง

การฉีดวัคซีนโควิด-19 และวัคซีนเสริมสามารถช่วยป้องกันโรคโควิด-19 เรื้อรังได้ การศึกษาพบว่าผู้ที่ได้รับวัคซีนโควิด-19 มีความเสี่ยงน้อยลงที่จะพัฒนาโรคโควิด-19 เรื้อรัง

นอกจากนี้ การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 เช่น การสวมหน้ากากอนามัย การเว้นระยะห่างทางสังคม และการล้างมือบ่อยๆ ยังสามารถช่วยป้องกันโรคโควิด-19 เรื้อรังได้

Articles You Might Like

Share This Article

Get Your Weekly Sport Dose

Subscribe to TheWhistle and recieve notifications on new sports posts