ไปทะเลต้องเตรียมตัวยังไงบ้าง

ไปทะเลต้องเตรียมตัวยังไงบ้าง 03


การไปทะเลเป็นสิ่งที่หลายคนชื่นชอบ แต่การไปทะเลนั้นควรเตรียมตัวให้ดี เพื่อความปลอดภัยและสนุกสนานกับการท่องเที่ยวอย่างเต็มที่ การเตรียมตัวไปทะเล มีดังนี้

 1. วางแผนการเดินทาง

ก่อนไปทะเลควรวางแผนการเดินทางให้ดี โดยกำหนดวันเดินทาง ระยะเวลาในการท่องเที่ยว และสถานที่ท่องเที่ยวที่ไป โดยควรเลือกสถานที่ท่องเที่ยวที่เหมาะกับความสนใจและงบประมาณของตนเอง

 1. จองที่พัก

หากต้องพักค้างคืนที่ทะเล ควรจองที่พักล่วงหน้า โดยเฉพาะในช่วงวันหยุดยาวหรือฤดูท่องเที่ยว เพื่อให้ได้ที่พักที่ต้องการและราคาที่เหมาะสม

 1. เตรียมเสื้อผ้าและอุปกรณ์ที่จำเป็น

ควรเตรียมเสื้อผ้าและอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการเดินทางและท่องเที่ยว เช่น เสื้อผ้าว่ายน้ำ ครีมกันแดด หมวก แว่นกันแดด ยาประจำตัว และอุปกรณ์ป้องกันแมลงกัดต่อย

 1. เตรียมเงินสดและบัตรเครดิต

ควรเตรียมเงินสดและบัตรเครดิตให้เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายในการเดินทางและท่องเที่ยว โดยควรแลกเงินเป็นสกุลเงินของท้องถิ่นหากเดินทางไปยังประเทศอื่น

 1. ศึกษาข้อมูลการท่องเที่ยว

ควรศึกษาข้อมูลการท่องเที่ยวเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวที่ไป เช่น สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ กิจกรรมที่น่าสนใจ และวัฒนธรรมท้องถิ่น เพื่อเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการเดินทางและการท่องเที่ยว

 1. ทำประกันการเดินทาง

การทำประกันการเดินทางจะช่วยคุ้มครองค่าใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉิน เช่น อุบัติเหตุ เจ็บป่วย สูญหาย และล่าช้าของการเดินทาง

นอกจากนี้ ควรปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของตนเองและผู้อื่น

ไปทะเลต้องเตรียมตัวยังไงบ้าง 02

สำหรับการเตรียมตัวไปทะเลเพิ่มเติม จะได้แก่

 • ตรวจสอบสภาพร่างกาย

ก่อนไปทะเลควรตรวจสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง หากมีปัญหาสุขภาพ ควรปรึกษาแพทย์ก่อนเดินทาง

 • เตรียมยาประจำตัว

หากมีโรคประจำตัว ควรเตรียมยาประจำตัวให้เพียงพอและครบถ้วน

 • รับประทานอาหารที่สะอาดและปลอดภัย

ควรรับประทานอาหารที่สะอาดและปลอดภัย เพื่อหลีกเลี่ยงอาหารเป็นพิษ

 • ดื่มน้ำให้เพียงพอ

ควรดื่มน้ำให้เพียงพอ เพื่อป้องกันการขาดน้ำ

 • พักผ่อนให้เพียงพอ

ควรพักผ่อนให้เพียงพอ เพื่อไม่ให้ร่างกายอ่อนล้า

 • ระมัดระวังอันตราย

ควรระมัดระวังอันตรายต่างๆ เช่น คลื่นลมแรง แมงกะพรุน และสัตว์ทะเลมีพิษ

การไปทะเลอย่างปลอดภัยและสนุกสนาน สามารถทำได้โดยการเตรียมตัวให้พร้อมและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นอย่างเคร่งครัด

Articles You Might Like

Share This Article

Get Your Weekly Sport Dose

Subscribe to TheWhistle and recieve notifications on new sports posts