ไข้เลือดออก และวัคซีนป้องกันไข้เลือดออกชนิดใหม่

ไข้เลือดออกเป็นโรคติดเชื้อที่เกิดจากยุงลายที่มีเชื้อเดงกี โรคนี้สามารถแพร่กระจายได้อย่างรวดเร็วและอาจรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้

อาการของไข้เลือดออก

อาการของไข้เลือดออกมักจะเริ่มต้นด้วยไข้สูง ปวดหัว ปวดกล้ามเนื้อ ปวดข้อ และอาจมีอาการคลื่นไส้ อาเจียน และท้องเสียร่วมด้วย อาการเหล่านี้อาจรุนแรงขึ้นในช่วง 2-3 วันแรก และอาจทำให้ผู้ป่วยมีอาการช็อกและเสียชีวิตได้

การรักษาไข้เลือดออก

การรักษาไข้เลือดออกส่วนใหญ่เป็นการรักษาตามอาการ โดยการให้ยาลดไข้ ยาแก้ปวด และยาน้ำเกลือทดแทนน้ำที่สูญเสียไปจากอาการกระหายน้ำและอาเจียน ผู้ป่วยบางรายอาจต้องได้รับการรักษาในโรงพยาบาลเพื่อรับยาปฏิชีวนะและยากระตุ้นภูมิคุ้มกัน

วัคซีนป้องกันไข้เลือดออก

วัคซีนป้องกันไข้เลือดออกเป็นวิธีป้องกันโรคไข้เลือดออกที่มีประสิทธิภาพ วัคซีนป้องกันไข้เลือดออกในปัจจุบันมี 2 ชนิด ได้แก่

 • Dengvaxia เป็นวัคซีนชนิด 3 เข็ม ฉีดครั้งแรกที่อายุ 9-45 ปี และฉีดเข็มที่ 2 และ 3 ห่างกัน 6 เดือน มีประสิทธิภาพในการป้องกันโรคไข้เลือดออกสายพันธุ์ 1, 2, 3 และ 4 ได้ 59.5% และป้องกันอาการรุนแรงของโรคไข้เลือดออกได้ 80.3%วัคซีน Dengvaxia
ไข้เลือดออก และวัคซีนป้องกันไข้เลือดออกชนิดใหม่ 01
 • QDenga เป็นวัคซีนชนิด 2 เข็ม ฉีดครั้งแรกที่อายุ 4-60 ปี และฉีดเข็มที่ 2 ห่างกัน 3 เดือน มีประสิทธิภาพในการป้องกันโรคไข้เลือดออกสายพันธุ์ 1, 2, 3 และ 4 ได้ 80.2% และป้องกันอาการรุนแรงของโรคไข้เลือดออกได้ 90.4%วัคซีน QDenga
ไข้เลือดออก และวัคซีนป้องกันไข้เลือดออกชนิดใหม่ 02

ข้อบ่งชี้ในการฉีดวัคซีนป้องกันไข้เลือดออก

วัคซีนป้องกันไข้เลือดออกสามารถฉีดได้ในกลุ่มประชากรต่อไปนี้

 • ผู้ที่มีอายุ 9-45 ปี
 • ผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่มีการระบาดของไข้เลือดออก
 • ผู้ที่ไม่เคยเป็นไข้เลือดออกมาก่อน หรือเคยเป็นไข้เลือดออกแต่อาการไม่รุนแรง

ข้อห้ามในการฉีดวัคซีนป้องกันไข้เลือดออก

วัคซีนป้องกันไข้เลือดออกมีข้อห้ามในการฉีดดังนี้

 • ผู้ที่แพ้วัคซีนหรือส่วนประกอบของวัคซีน
 • ผู้ที่มีอาการแพ้รุนแรง เช่น ลมพิษ หายใจลำบาก หน้าบวม คอบวม
 • ผู้ที่เป็นโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง
 • ผู้ที่ตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร

ผลข้างเคียงของวัคซีนป้องกันไข้เลือดออก

ผลข้างเคียงของวัคซีนป้องกันไข้เลือดออกที่พบได้บ่อย ได้แก่

 • อาการปวด บวม แดง คัน บริเวณที่ฉีด
 • ปวดหัว ปวดกล้ามเนื้อ
 • อ่อนเพลีย
 • คลื่นไส้ อาเจียน

ผลข้างเคียงที่รุนแรงของวัคซีนป้องกันไข้เลือดออกที่พบได้น้อย ได้แก่

 • ภาวะแทรกซ้อนจากวัคซีน เช่น ช็อก อัมพาต ภาวะเกล็ดเลือดต่ำ

สรุป

วัคซีนป้องกันไข้เลือดออกเป็นวิธีป้องกันโรคไข้เลือดออกที่มีประสิทธิภาพ ผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่มีการระบาดของไข้เลือดออก ควรปรึกษาแพทย์เพื่อพิจารณาการฉีดวัคซีนป้องกันไข้เลือดออก

Articles You Might Like

Share This Article

Get Your Weekly Sport Dose

Subscribe to TheWhistle and recieve notifications on new sports posts