โรคใหลตาย ที่เราควรรู้

โรคใหลตาย หรือ Sudden unexplained nocturnal death syndrome (SUNDS) คือ การเสียชีวิตอย่างกะทันหันขณะนอนหลับ โดยไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัด โรคนี้พบมากในหมู่คนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะประเทศไทยจะพบผู้ที่เป็นโรคใหลตายได้ 4-6 คน ต่อ 1,000 คน

สาเหตุของโรคใหลตาย

โรคใหลตาย ที่เราควรรู้ 02

สาเหตุของโรคใหลตายยังไม่ทราบแน่ชัด แต่เชื่อว่าเกิดจากหลายปัจจัยร่วมกัน เช่น

 • ความผิดปกติของหัวใจ โรคใหลตายมักเกิดจากภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะรุนแรงจนทำให้หัวใจหยุดเต้น เช่น ภาวะหัวใจเต้นเร็วผิดปกติ (tachycardia) ภาวะหัวใจเต้นช้าผิดปกติ (bradycardia) ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะแบบหัวใจห้องบนเต้นเร็ว (supraventricular tachycardia) หรือภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะแบบหัวใจห้องล่างเต้นเร็ว (ventricular tachycardia)
 • ความผิดปกติทางพันธุกรรม โรคใหลตายมีความสัมพันธ์กับโรคทางพันธุกรรมหลายชนิด เช่น โรค Brugada syndrome โรค Long QT syndrome โรค Catecholaminergic polymorphic ventricular tachycardia (CPVT)
 • ปัจจัยเสี่ยงอื่นๆ ปัจจัยเสี่ยงอื่นๆ ที่อาจเพิ่มโอกาสในการเกิดโรคใหลตาย ได้แก่
  • เพศชาย
  • อายุน้อยกว่า 40 ปี
  • มีประวัติครอบครัวที่เป็นโรคหัวใจ
  • สูบบุหรี่
  • ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
  • การใช้สารเสพติดบางชนิด
  • ภาวะหยุดหายใจขณะหลับ

อาการของโรคใหลตาย

โรคใหลตายมักไม่มีอาการเตือนมาก่อน ผู้ป่วยจะเสียชีวิตอย่างกะทันหันขณะนอนหลับ โดยมักพบศพนอนหงาย มือเท้าเย็น ร่างกายซีด ไม่มีบาดแผลหรือร่องรอยการต่อสู้

แนวทางการรักษาโรคใหลตาย

ยังไม่มีการรักษาที่ได้ผลสำหรับโรคใหลตาย อย่างไรก็ตาม แพทย์อาจพิจารณารักษาด้วยวิธีต่างๆ เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ เช่น

 • การใช้ยา แพทย์อาจพิจารณาใช้ยาเพื่อควบคุมภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ เช่น ยาขยายหลอดเลือดหัวใจ ยาต้านหัวใจเต้นผิดจังหวะ
 • การปลูกเครื่องกระตุ้นหัวใจ การปลูกเครื่องกระตุ้นหัวใจอาจช่วยป้องกันภาวะหัวใจเต้นช้าผิดปกติจนทำให้หัวใจหยุดเต้นได้

การป้องกันโรคใหลตาย

การป้องกันโรคใหลตายสามารถทำได้โดยหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงต่างๆ เช่น

 • ไม่สูบบุหรี่
 • ไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
 • ไม่ใช้สารเสพติดบางชนิด
 • รักษาภาวะหยุดหายใจขณะหลับ
 • หากมีประวัติครอบครัวที่เป็นโรคหัวใจ ควรปรึกษาแพทย์เพื่อตรวจหาความผิดปกติของหัวใจ

สัญญาณเตือนที่ควรสังเกต

หากพบสัญญาณเตือนดังต่อไปนี้ ควรรีบไปพบแพทย์โดยเร็ว

 • มีอาการใจสั่นขณะนอนหลับ
 • ตื่นขึ้นมาจากอาการหายใจไม่ออกขณะนอนหลับ
 • มีอาการเป็นลมหรือหมดสติขณะนอนหลับ
 • มีอาการแน่นหน้าอก หรือเจ็บหน้าอกขณะนอนหลับ
 • มือเท้าเย็น ร่างกายซีดขณะนอนหลับ

สรุป

โรคใหลตายเป็นโรคร้ายแรงที่อาจทำให้เสียชีวิตได้ โดยไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัด ปัจจัยเสี่ยงที่อาจเพิ่มโอกาสในการเกิดโรคใหลตาย ได้แก่ เพศชาย อายุน้อยกว่า 40 ปี มีประวัติครอบครัวที่เป็นโรคหัวใจ สูบบุหรี่ ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การใช้สารเสพติดบางชนิด ภาวะหยุดหายใจขณะหลับ หากพบสัญญาณเตือนที่ควรสังเกต ควรรีบไปพบแพทย์โดยเร็ว

Articles You Might Like

Share This Article

Get Your Weekly Sport Dose

Subscribe to TheWhistle and recieve notifications on new sports posts