โรคโลหิตจาง (Anemia) สาเหตุ อาการ การวินิจฉัย การรักษา

สาเหตุของโลหิตจาง

โรคโลหิตจาง (Anemia) สาเหตุ อาการ การวินิจฉัย การรักษา 02

โลหิตจางเกิดจากการที่ร่างกายมีเม็ดเลือดแดงน้อยกว่าปกติ เม็ดเลือดแดงมีหน้าที่ในการนำออกซิเจนไปเลี้ยงส่วนต่างๆ ของร่างกาย เมื่อร่างกายมีเม็ดเลือดแดงน้อยกว่าปกติ ร่างกายจะได้รับออกซิเจนไม่เพียงพอ ทำให้มีอาการต่างๆ ของโลหิตจาง

สาเหตุของโลหิตจางแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลักๆ คือ

 • สาเหตุที่เกิดจากการสูญเสียเลือด สาเหตุนี้ทำให้ร่างกายมีเม็ดเลือดแดงลดลงอย่างรวดเร็ว อาการของโลหิตจางมักรุนแรงและเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว
 • สาเหตุที่เกิดจากการที่ไขกระดูกผลิตเม็ดเลือดแดงได้น้อยลง สาเหตุนี้ทำให้ร่างกายมีเม็ดเลือดแดงลดลงอย่างช้าๆ อาการของโลหิตจางมักไม่รุนแรงและเกิดขึ้นอย่างช้าๆ

สาเหตุที่เกิดจากการสูญเสียเลือด ได้แก่

 • การเสียเลือดจากประจำเดือน
 • การเสียเลือดจากแผลในกระเพาะอาหารหรือลำไส้
 • การเสียเลือดจากการผ่าตัด
 • การเสียเลือดจากการบาดเจ็บ
 • การเสียเลือดจากการบริจาคเลือด

สาเหตุที่เกิดจากการที่ไขกระดูกผลิตเม็ดเลือดแดงได้น้อยลง ได้แก่

 • การขาดธาตุเหล็ก
 • การขาดวิตามินบี 12
 • การขาดกรดโฟลิก
 • โรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย
 • โรคโลหิตจางจากเม็ดเลือดแดงแตก
 • โรคโลหิตจางจากการทำลายเม็ดเลือดแดง
 • โรคโลหิตจางจากไขกระดูกบกพร่อง

อาการของโลหิตจาง

โรคโลหิตจาง (Anemia) สาเหตุ อาการ การวินิจฉัย การรักษา 04

อาการของโลหิตจางอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับความรุนแรงของโลหิตจาง อาการทั่วไปบางประการของโลหิตจาง ได้แก่

 • เหนื่อยง่าย
 • อ่อนเพลีย
 • หายใจลำบาก
 • หน้าซีด
 • เวียนศีรษะ
 • มึนงง
 • มือและเท้าเย็น
 • ปวดศีรษะ
 • เจ็บหน้าอก

หากมีอาการเหล่านี้ ควรไปพบแพทย์เพื่อตรวจหาสาเหตุและรับการรักษาที่เหมาะสม

การวินิจฉัยโลหิตจาง

โรคโลหิตจาง (Anemia) สาเหตุ อาการ การวินิจฉัย การรักษา 03

แพทย์จะวินิจฉัยโลหิตจางโดยการซักประวัติทางการแพทย์ ตรวจร่างกาย และตรวจเลือด การตรวจเลือดอาจรวมถึงการตรวจระดับฮีโมโกลบินและเม็ดเลือดแดง การตรวจระดับวิตามินบี 12 และกรดโฟลิก และการตรวจไขกระดูก

การรักษาโลหิตจาง

การรักษาโลหิตจางขึ้นอยู่กับสาเหตุของโลหิตจาง การรักษาทั่วไปบางประการสำหรับโลหิตจาง ได้แก่:

 • การรับประทานยาเสริมธาตุเหล็ก ยาเสริมธาตุเหล็กมักใช้รักษาการขาดธาตุเหล็ก
 • การรับประทานยาเสริมวิตามินบี 12 ยาเสริมวิตามินบี 12 มักใช้รักษาการขาดวิตามินบี 12
 • การฉีดยาเสริมธาตุเหล็ก ยาเสริมธาตุเหล็กอาจใช้ฉีดเข้าเส้นเลือดหากการรับประทานยาเสริมธาตุเหล็กไม่ได้ผล
 • การผ่าตัด การผ่าตัดอาจใช้รักษาโรคโลหิตจางบางชนิด เช่น โรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย

การป้องกันโลหิตจาง

การป้องกันโลหิตจางสามารถทำได้โดย

 • การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ครบถ้วน โดยเฉพาะอาหารที่มีธาตุเหล็ก วิตามินบี 12 และกรดโฟลิก
 • การหลีกเลี่ยงการสูญเสียเลือด
 • การตรวจสุขภาพเป็นประจำเพื่อตรวจหาสาเหตุของโลหิตจาง

Articles You Might Like

Share This Article

Get Your Weekly Sport Dose

Subscribe to TheWhistle and recieve notifications on new sports posts