โรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบ (Meningitis) อาการ สาเหตุ การรักษา

โรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบ Meningitis อาการ สาเหตุ การรักษา 01 (1)

โรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบ (Meningitis) คือ ภาวะที่มีการอักเสบของเยื่อหุ้มสมอง ซึ่งทำหน้าที่ห่อหุ้มสมองและไขสันหลัง เยื่อหุ้มสมองอักเสบอาจเกิดจากเชื้อแบคทีเรีย ไวรัส เชื้อรา หรือเชื้อราอื่นๆ ก็ได้

อาการของโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบ

อาการของโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบอาจแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล ขึ้นอยู่กับชนิดของเชื้อที่ทำให้เกิดการติดเชื้อ ความรุนแรงของการติดเชื้อ และอายุของผู้ป่วย โดยทั่วไปแล้ว อาการของโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบที่พบได้บ่อย ได้แก่

 • ไข้สูงเฉียบพลัน
 • ปวดศีรษะอย่างรุนแรง
 • คอแข็ง
 • คลื่นไส้และอาเจียน
 • ชัก
 • อ่อนเพลีย
 • ซึม
 • แสงจ้า
 • มีปัญหาในการหายใจ

สาเหตุของโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบ

โรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบ Meningitis อาการ สาเหตุ การรักษา 02 (1)

โรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบอาจเกิดจากเชื้อแบคทีเรีย ไวรัส เชื้อรา หรือเชื้อราอื่นๆ ก็ได้ เชื้อแบคทีเรียที่พบบ่อยที่สุดที่ทำให้เกิดโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบ ได้แก่

 • Streptococcus pneumoniae (สเตร็ปโตคอคคัส นิวโมเนีย)
 • Neisseria meningitidis (เนิสเซเรีย เมนิงิติดิส)
 • Haemophilus influenzae type b (เฮโมฟิลัส อินฟลูเอนซา ไทป์ บี)

เชื้อไวรัสที่พบบ่อยที่สุดที่ทำให้เกิดโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบ ได้แก่

 • เอนเทอโรไวรัส (Enterovirus)
 • ไวรัสชิคุนกุนยา (Chikungunya virus)
 • ไวรัสเวสต์ไนล์ (West Nile virus)

เชื้อราที่พบบ่อยที่สุดที่ทำให้เกิดโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบ ได้แก่

 • Cryptococcus neoformans (คริปโตคอคคัส นีโอฟอร์มานส์)
 • Coccidioides immitis (คอคซิดิโอดีส อิมมิเตติส)
 • Histoplasma capsulatum (ฮิสโทพลาสมา แคปซูลาตัม)

การรักษาโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบ

การรักษาโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบขึ้นอยู่กับชนิดของเชื้อที่ทำให้เกิดการติดเชื้อ ความรุนแรงของการติดเชื้อ และอายุของผู้ป่วย

หากเป็นการติดเชื้อแบคทีเรีย การรักษาจะมุ่งเน้นไปที่การฆ่าเชื้อแบคทีเรียด้วยยาปฏิชีวนะ ยาปฏิชีวนะมักให้ทางหลอดเลือดดำเป็นเวลาอย่างน้อย 7-14 วัน

หากเป็นการติดเชื้อไวรัส การรักษาจะมุ่งเน้นไปที่การรักษาตามอาการและสนับสนุนการทำงานของอวัยวะต่างๆ ของร่างกาย

หากเป็นการติดเชื้อรา การรักษาจะมุ่งเน้นไปที่การใช้ยาต้านเชื้อรา

การป้องกันโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบ

การป้องกันโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบสามารถทำได้โดย

 • การฉีดวัคซีนป้องกันโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบจากเชื้อแบคทีเรียบางชนิด เช่น วัคซีนป้องกันโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบจากเชื้อ Streptococcus pneumoniae (สเตร็ปโตคอคคัส นิวโมเนีย) วัคซีนป้องกันโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบจากเชื้อ Neisseria meningitidis (เนิสเซเรีย เมนิงิติดิส) และวัคซีนป้องกันโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบจากเชื้อ Haemophilus influenzae type b (เฮโมฟิลัส อินฟลูเอนซา ไทป์ บี)
 • การหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผู้ที่มีอาการของโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบ
 • การล้างมือให้สะอาดบ่อยๆ

หากมีอาการของโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบ ควรรีบไปพบแพทย์ทันที เพื่อรับการรักษาที่เหมาะสมและทันเวลา

Articles You Might Like

Share This Article

Get Your Weekly Sport Dose

Subscribe to TheWhistle and recieve notifications on new sports posts