โรคอ้วนในผู้สูงอายุต้องจัดการอย่างไร?

โรคอ้วนในผู้สูงอายุต้องจัดการอย่างไร 02


โรคอ้วนในผู้สูงอายุเป็นปัญหาสุขภาพที่พบได้บ่อยมากขึ้นในปัจจุบัน เนื่องจากการเผาผลาญของร่างกายลดลงตามอายุที่มากขึ้น ประกอบกับพฤติกรรมการรับประทานอาหารและการออกกำลังกายที่ไม่เหมาะสม ส่งผลให้เกิดภาวะอ้วนตามมาและนำไปสู่โรคเรื้อรังต่างๆ ตามมาได้ เช่น โรคเบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคความดันโลหิตสูง โรคมะเร็ง เป็นต้น

แนวทางการจัดการโรคอ้วนในผู้สูงอายุ มีดังนี้

 • ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานอาหาร ผู้สูงอายุควรรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และครบ 5 หมู่ โดยเน้นผักและผลไม้ให้มากขึ้น เลือกรับประทานอาหารที่มีไขมันต่ำ หลีกเลี่ยงอาหารที่มีน้ำตาลและไขมันสูง งดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และจำกัดการรับประทานอาหารแปรรูป
 • ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ ผู้สูงอายุควรออกกำลังกายอย่างน้อยวันละ 30 นาที สัปดาห์ละ 5 วัน โดยเลือกกิจกรรมที่เหมาะกับสภาพร่างกาย เช่น เดิน ว่ายน้ำ โยคะ เป็นต้น
 • พบแพทย์เพื่อปรึกษาปัญหาสุขภาพ หากผู้สูงอายุไม่สามารถลดน้ำหนักได้ด้วยตนเอง หรือมีโรคประจำตัว ควรพบแพทย์เพื่อปรึกษาปัญหาสุขภาพและวางแผนการรักษาอย่างเหมาะสม

แนวทางการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานอาหารและการออกกำลังกายในผู้สูงอายุ มีดังนี้

การรับประทานอาหาร

 • รับประทานอาหารที่มีประโยชน์และครบ 5 หมู่
 • เน้นผักและผลไม้ให้มากขึ้น
 • เลือกรับประทานอาหารที่มีไขมันต่ำ
 • หลีกเลี่ยงอาหารที่มีน้ำตาลและไขมันสูง
 • งดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
 • จำกัดการรับประทานอาหารแปรรูป

การออกกำลังกาย

 • ออกกำลังกายอย่างน้อยวันละ 30 นาที
 • สัปดาห์ละ 5 วัน
 • เลือกกิจกรรมที่เหมาะกับสภาพร่างกาย
 • ค่อยๆ เพิ่มระยะเวลาและระดับความหนักของการออกกำลังกาย

พบแพทย์เพื่อปรึกษาปัญหาสุขภาพ

 • หากผู้สูงอายุไม่สามารถลดน้ำหนักได้ด้วยตนเอง
 • มีโรคประจำตัว
 • มีภาวะสุขภาพที่เสี่ยงต่อโรคอ้วน

การจัดการโรคอ้วนในผู้สูงอายุอย่างเหมาะสมจะช่วยให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพที่ดีและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้

Articles You Might Like

Share This Article

Get Your Weekly Sport Dose

Subscribe to TheWhistle and recieve notifications on new sports posts