โรคหลอดลมตีบในสัตว์เลี้ยง เกิดได้อย่างไร และจะรักษาอย่างไร?

โรคหลอดลมตีบในสัตว์เลี้ยง เกิดได้อย่างไร และจะรักกษาอย่างไร 02


โรคหลอดลมตีบในสัตว์เลี้ยง เป็นโรคที่เกิดจากการที่หลอดลมตีบแคบลง ส่งผลให้การไหลเวียนของอากาศไปยังปอดทำได้ยากขึ้น โรคนี้พบได้บ่อยในสัตว์เลี้ยงทุกชนิด แต่พบได้บ่อยที่สุดในสุนัขพันธุ์เล็ก เช่น ชิวาวา ปอมเมอเรเนียน ยอร์คเชียร์ เทอร์เรีย เป็นต้น

สาเหตุของโรคหลอดลมตีบในสัตว์เลี้ยงยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัด แต่เชื่อว่าอาจเกิดจากหลายปัจจัยร่วมกัน เช่น

 • พันธุกรรม : พบว่าสุนัขบางสายพันธุ์มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดลมตีบสูงกว่าสายพันธุ์อื่น
 • น้ำหนักตัว : สุนัขที่มีน้ำหนักตัวเกินหรืออ้วนมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดลมตีบสูงกว่าสุนัขที่มีน้ำหนักตัวปกติ
 • ปัจจัยสิ่งแวดล้อม : มลพิษทางอากาศ ฝุ่นละออง ควันบุหรี่ อาจกระตุ้นให้เกิดอาการหลอดลมตีบ
 • การติดเชื้อ : การติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ เช่น โรคหอบหืด โรคภูมิแพ้ อาจทำให้หลอดลมอักเสบและตีบแคบลง

อาการของโรคหลอดลมตีบในสัตว์เลี้ยง ได้แก่

 • ไอแห้ง ๆ เสียงดังก้อง
 • หายใจลำบาก เหนื่อยง่าย
 • หายใจมีเสียงหวีด
 • ลิ้นและเยื่อเมือกเป็นสีม่วง

หากพบสัตว์เลี้ยงมีอาการดังกล่าว ควรรีบพาไปพบสัตวแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยและรับการรักษาโดยเร็ว

การรักษาโรคหลอดลมตีบในสัตว์เลี้ยงขึ้นอยู่กับความรุนแรงของอาการ โดยอาจใช้วิธีการรักษาดังต่อไปนี้

 • การรักษาด้วยยา : ยาที่ใช้รักษาโรคหลอดลมตีบในสัตว์เลี้ยง ได้แก่ ยาขยายหลอดลม ยาลดการอักเสบ ยาแก้แพ้ เป็นต้น
 • การผ่าตัด : การผ่าตัดรักษาโรคหลอดลมตีบในสัตว์เลี้ยงมักใช้ในกรณีที่อาการรุนแรง โดยการผ่าตัดอาจใช้วิธีการต่างๆ เช่น การผ่าตัดใส่แหวนพยุงหลอดลม การผ่าตัดเสริมแรงกระดูกอ่อนหลอดลม เป็นต้น

นอกจากการรักษาด้วยวิธีทางการแพทย์แล้ว เจ้าของสัตว์เลี้ยงยังสามารถช่วยป้องกันและบรรเทาอาการของโรคหลอดลมตีบได้ โดยการดูแลดังนี้

 • ควบคุมน้ำหนักสัตว์เลี้ยงให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม
 • หลีกเลี่ยงการพาสัตว์เลี้ยงไปในที่ที่มีอากาศเสียหรือมีมลพิษสูง
 • หลีกเลี่ยงการพาสัตว์เลี้ยงสูดดมควันบุหรี่
 • ดูแลสุขภาพช่องปากของสัตว์เลี้ยงให้สะอาดอยู่เสมอ

หากสัตว์เลี้ยงของคุณมีอาการไอแห้ง ๆ เสียงดังก้อง หายใจลำบาก เหนื่อยง่าย ควรรีบพาไปพบสัตวแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยและรับการรักษาโดยเร็ว เพื่อไม่ให้อาการรุนแรงและอาจถึงแก่ชีวิตได้

Articles You Might Like

Share This Article

Get Your Weekly Sport Dose

Subscribe to TheWhistle and recieve notifications on new sports posts