โรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท

โรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท 01


โรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท (Herniated disc) เป็นโรคที่เกิดจากการที่หมอนรองกระดูกสันหลัง (Intervertebral disc) เคลื่อนออกจากตำแหน่งเดิมและไปกดทับเส้นประสาทที่อยู่ข้างเคียง โดยหมอนรองกระดูกสันหลังเป็นแผ่นนิ่มๆ อยู่ระหว่างกระดูกสันหลังแต่ละชิ้น ทำหน้าที่รองรับน้ำหนักและช่วยในการเคลื่อนตัว

อาการของโรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทจะแตกต่างกันไปตามตำแหน่งที่หมอนรองกระดูกเคลื่อนไปกดทับเส้นประสาท โดยอาการที่พบบ่อย ได้แก่

 • ปวดหลัง
 • ปวดร้าวลงขา
 • ชาตามส่วนต่างๆ ของขา
 • กล้ามเนื้อขาอ่อนแรง
 • เดินได้ไม่ไกล

ในบางรายอาจมีอาการอื่นๆ ร่วมด้วย เช่น ปัสสาวะหรืออุจจาระลำบาก

สาเหตุของโรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทยังไม่ทราบแน่ชัด แต่เชื่อว่าอาจเกิดจากปัจจัยต่างๆ ร่วมกัน เช่น

 • อายุที่มากขึ้น ทำให้หมอนรองกระดูกเสื่อมสภาพ
 • อุบัติเหตุหรือการยกของหนัก
 • การเคลื่อนไหวที่ผิดท่า
 • น้ำหนักตัวที่มากเกินไป

การวินิจฉัยโรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท แพทย์จะซักประวัติและตรวจร่างกายอย่างละเอียด จากนั้นอาจทำการตรวจเพิ่มเติม เช่น การตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT scan) หรือการตรวจคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) เพื่อยืนยันการวินิจฉัย

การรักษาโรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท มีดังนี้

 • การรักษาแบบประคับประคอง เช่น การรับประทานยาแก้ปวด ยาแก้อักเสบ การใส่เฝือกพยุงคอหรือหลัง การทำกายภาพบำบัด
 • การผ่าตัด ซึ่งจะทำในกรณีที่การรักษาแบบประคับประคองไม่ได้ผลหรือมีอาการรุนแรง

การรักษาแบบประคับประคองมักได้ผลดีในผู้ป่วยส่วนใหญ่ โดยผู้ป่วยควรพักผ่อนให้เพียงพอ หลีกเลี่ยงการยกของหนักหรือการเคลื่อนไหวที่ผิดท่า และทำกายภาพบำบัดตามคำแนะนำของแพทย์

การผ่าตัดเป็นทางเลือกสุดท้ายสำหรับผู้ป่วยที่การรักษาแบบประคับประคองไม่ได้ผลหรือมีอาการรุนแรง โดยการผ่าตัดมีวัตถุประสงค์เพื่อนำหมอนรองกระดูกที่เคลื่อนออกหรือกดทับเส้นประสาทออก

การป้องกันโรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทสามารถทำได้โดย

 • ควบคุมน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ
 • ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ
 • ยกของหนักอย่างถูกวิธี
 • หลีกเลี่ยงการนั่งหรือยืนนานๆ

หากมีอาการปวดหลัง ปวดร้าวลงขา หรือชาตามส่วนต่างๆ ของขา ควรรีบไปพบแพทย์เพื่อรับการตรวจวินิจฉัยและรักษาอย่างถูกต้อง

Articles You Might Like

Share This Article

Get Your Weekly Sport Dose

Subscribe to TheWhistle and recieve notifications on new sports posts