โรคมือเท้าปาก โรคอันตรายในเด็กที่ต้องเตรียมรับมือและวิธีรักษา

โรคมือเท้าปาก โรคอันตรายในเด็กที่ต้องเตรียมรับมือและวิธีรักษา 01

โรคมือเท้าปาก (Hand-Foot-Mouth Disease) เป็นโรคติดต่อที่เกิดจากเชื้อไวรัส ส่วนใหญ่พบในเด็กเล็กอายุต่ำกว่า 5 ปี อาการที่พบได้บ่อย ได้แก่ มีไข้ เจ็บคอ เบื่ออาหาร อ่อนเพลีย ร่วมกับมีผื่นแดงหรือตุ่มน้ำใสขึ้นตามฝ่ามือ ฝ่าเท้า ง่ามนิ้วมือ ง่ามนิ้วเท้า และอาจพบในบริเวณปาก ลำคอ ทวารหนัก หรืออวัยวะเพศ

โรคมือเท้าปากสามารถติดต่อกันได้ผ่านการสัมผัสสารคัดหลั่งจากผู้ป่วย เช่น น้ำมูก น้ำลาย น้ำจากตุ่มน้ำ หรือการสัมผัสกับสิ่งของที่ปนเปื้อนสารคัดหลั่งจากผู้ป่วย เช่น ของเล่น ผ้าเช็ดหน้า แก้วน้ำ เป็นต้น

โรคมือเท้าปากมักหายได้เองภายใน 7-10 วัน โดยไม่มีภาวะแทรกซ้อนรุนแรง แต่หากเด็กมีอาการรุนแรงหรือมีภาวะแทรกซ้อนดังต่อไปนี้ ควรรีบพาไปพบแพทย์โดยด่วน

 • ไข้สูงเกิน 39 องศาเซลเซียส
 • ดื่มน้ำได้น้อย
 • ซึม ไม่ร่าเริง
 • หายใจลำบาก
 • คอบวม
 • ชัก
 • มือเท้าชา
 • กล้ามเนื้ออ่อนแรง

วิธีรักษาโรคมือเท้าปากในปัจจุบันยังไม่มียาเฉพาะ แต่สามารถรักษาตามอาการได้ เช่น

 • ยาลดไข้
 • ยาแก้ปวด
 • ยาแก้อักเสบ
 • ยาชาเฉพาะที่สำหรับแผลในปาก
 • น้ำเกลือแร่สำหรับชดเชยภาวะขาดน้ำ

นอกจากนี้ ผู้ปกครองควรดูแลเด็กดังนี้

 • ให้เด็กพักผ่อนให้เพียงพอ
 • ดื่มน้ำให้มากๆ
 • รับประทานอาหารอ่อนๆ ย่อยง่าย
 • ล้างมือให้สะอาดบ่อยๆ
 • แยกเด็กป่วยออกจากเด็กปกติ

การป้องกันโรคมือเท้าปากสามารถทำได้ดังนี้

 • ล้างมือให้สะอาดบ่อยๆ โดยใช้สบู่และน้ำ หรือเจลล้างมือที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์อย่างน้อย 20 วินาที
 • ไม่ใช้ของเล่นหรือสิ่งของร่วมกับผู้อื่น
 • สอนเด็กไม่ให้เอามือเข้าปาก จมูก หรือตา
 • หลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วย

โรคมือเท้าปากเป็นโรคติดต่อที่พบได้บ่อยในเด็กเล็ก ผู้ปกครองควรหมั่นสังเกตอาการของเด็ก หากพบว่ามีอาการผิดปกติ ควรรีบพาไปพบแพทย์โดยด่วน

Articles You Might Like

Share This Article

Get Your Weekly Sport Dose

Subscribe to TheWhistle and recieve notifications on new sports posts