โรค’มะเร็งปอด’ มีโอกาสพบใน ‘ผู้หญิง’ มากกว่าผู้ชาย แม้ไม่เคยสูบบุหรี่

'มะเร็งปอด' มีโอกาสพบใน 'ผู้หญิง' มากกว่าผู้ชาย แม้ไม่เคยสูบบุหรี่ 01 (1)

มะเร็งปอดมีโอกาสพบในผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย แม้ไม่เคยสูบบุหรี่ สาเหตุหลักของมะเร็งปอดเกิดจากการสูบบุหรี่ ซึ่งพบได้ประมาณ 80% ของผู้ป่วยมะเร็งปอดทั้งหมด แต่ผู้ที่ไม่เคยสูบบุหรี่เลยก็มีความเสี่ยงเช่นกัน โดยเฉพาะผู้ที่ไม่สูบบุหรี่แต่สัมผัสควันบุหรี่ (second-hand smoking) และผู้ที่เคยรับสารพิษจากการสูดดมเมื่ออายุน้อย ๆ

รายงานจากสถาบันมะเร็งแห่งชาติสหรัฐอเมริกา (National Cancer Institute) พบว่า อัตราการเสียชีวิตจากมะเร็งปอดในผู้หญิงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมา โดยในปี 2022 มะเร็งปอดเป็นมะเร็งที่พบเป็นอันดับ 3 ในผู้หญิง และอันดับ 1 ในผู้ชาย

ปัจจัยเสี่ยงที่อาจเพิ่มโอกาสการเกิดมะเร็งปอดในผู้หญิง ได้แก่

 • การสูบบุหรี่หรือสัมผัสควันบุหรี่
 • ประวัติครอบครัวเป็นมะเร็งปอด
 • โรคอ้วน
 • ภาวะดื้ออินซูลิน
 • โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD)
 • มลภาวะทางอากาศ
 • รังสี
 • สารเคมีบางชนิด เช่น อะโครเลนีน (acrolein) และเบนซีน (benzene)

อาการของมะเร็งปอดมักไม่ปรากฏให้เห็นในระยะแรก เมื่อมะเร็งลุกลามแล้วผู้ป่วยอาจมีอาการดังนี้

 • ไอเรื้อรัง
 • ไอมีเลือดปน
 • หายใจลำบาก
 • เจ็บหน้าอก
 • เสียงแหบ
 • เหนื่อยง่าย
 • น้ำหนักลด

การตรวจคัดกรองมะเร็งปอดสามารถทำได้ด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์แบบใช้ปริมาณรังสีต่ำ (Low-dose computerized tomography หรือ Low-dose CT) โดยแนะนำให้ผู้ที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป มีประวัติสูบบุหรี่หรือมีปัจจัยเสี่ยงอื่นๆ ควรเข้ารับการตรวจคัดกรองทุกปี

วิธีป้องกันมะเร็งปอดที่ดีที่สุดคือ การหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ดังนี้

 • ไม่สูบบุหรี่
 • หลีกเลี่ยงการสัมผัสควันบุหรี่
 • ควบคุมน้ำหนัก
 • ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ
 • รับประทานอาหารที่มีประโยชน์
 • ตรวจสุขภาพเป็นประจำ

หากมีอาการที่สงสัยว่าอาจเป็นมะเร็งปอด ควรรีบไปพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยและรับการรักษาอย่างเหมาะสม

Articles You Might Like

Share This Article

Get Your Weekly Sport Dose

Subscribe to TheWhistle and recieve notifications on new sports posts