โรคความดันโลหิตสูง ภัยเงียบที่ไม่ควรมองข้าม

โรคความดันโลหิตสูง หรือ ไฮเปอร์เทนชั่น เป็นภาวะเรื้อรังที่พบได้บ่อย ซึ่งส่งผลต่อสุขภาพของคนทั่วโลก โรคนี้มักถูกขนานนามว่า “ภัยเงียบ” เพราะผู้ป่วยจำนวนมากไม่มีอาการใดๆ แสดงออก แม้จะมีความดันโลหิตสูงผิดปกติก็ตาม

โรคความดันโลหิตสูง ภัยเงียบที่ไม่ควรมองข้าม 02

ความดันโลหิต คือ แรงดันของเลือดที่ดันต่อผนังของหลอดเลือด เปรียบเสมือนแรงดันน้ำที่ไหลในท่อ ยามใดก็ตามที่แรงดันนี้สูงเกินไป ย่อมส่งผลเสียต่อท่อและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง เช่นเดียวกับหลอดเลือดและหัวใจของเรา

ค่าความดันโลหิตปกติ ควรอยู่ต่ำกว่า 120/80 มม.ปรอท

  • ความดันโลหิตสูง ระยะที่ 1: 130-139/80-89 มม.ปรอทความดันโลหิตสูง ระยะที่ 2: 140-159/90-99 มม.ปรอทความดันโลหิตสูง ระยะที่ 3: มากกว่าหรือเท่ากับ 160/100 มม.ปรอท

สาเหตุ ของโรคความดันโลหิตสูง แบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลักๆ ดังนี้

โรคความดันโลหิตสูง ภัยเงียบที่ไม่ควรมองข้าม 01

  • ความดันโลหิตสูงชนิดไม่ทราบสาเหตุ คิดเป็น 90% ของผู้ป่วยทั้งหมด มักเกี่ยวข้องกับปัจจัยเสี่ยงต่างๆ เช่น อายุ พันธุกรรม ภาวะอ้วน การไม่ออกกำลังกาย อาหาร การสูบบุหรี่ และการดื่มแอลกอฮอล์ความดันโลหิตสูงชนิดทราบสาเหตุ เกิดจากโรคอื่นๆ ที่ส่งผลต่อระบบหัวใจและหลอดเลือด เช่น โรคไต โรคต่อมหมวกไต โรคหลอดเลือดแดง

อาการ ของโรคความดันโลหิตสูง ส่วนใหญ่ผู้ป่วยจะไม่มีอาการใดๆ แสดงออก แต่ในบางรายอาจพบอาการดังต่อไปนี้

  • ปวดศีรษะหน้าแดงเวียนหัวหายใจลำบากเลือดกำเดาไหลสายตาพร่ามัว

ความร้ายแรง ของโรคความดันโลหิตสูง อยู่ที่การละเลยและไม่ได้รับการรักษาอย่างถูกต้อง ภาวะความดันโลหิตสูงเรื้อรัง ส่งผลเสียต่อระบบหัวใจและหลอดเลือด เพิ่มความเสี่ยงต่อโรคร้ายแรงต่างๆ เช่น

  • โรคหลอดเลือดสมอง เกิดจากการอุดตันหรือแตกของหลอดเลือดในสมอง ส่งผลต่อระบบประสาท สูญเสียการควบคุมร่างกาย อัมพาต หรือเสียชีวิตหัวใจวาย เกิดจากการอุดตันของหลอดเลือดหัวใจ ส่งผลต่อกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน หยุดหายใจ หรือเสียชีวิตโรคไตวาย เกิดจากการเสื่อมสภาพของไต ส่งผลต่อการกรองของเสียของร่างกายเส้นเลือดแดงใหญ่โป่งพอง เกิดจากผนังหลอดเลือดอ่อนแอ เสี่ยงต่อการแตกของหลอดเลือด

การวินิจฉัย โรคความดันโลหิตสูง สามารถทำได้ง่ายๆ โดยการวัดความดันโลหิต แพทย์จะใช้เครื่องวัดความดันโลหิตพันรอบแขน เพื่อวัดค่าความดันโลหิตทั้งซิสโตลิกและไดแอสโตลิก

การรักษา โรคความดันโลหิตสูง ขึ้นอยู่กับระดับความรุนแรงของโรค สุขภาพโดยรวมของผู้ป่วย และปัจจัยเสี่ยงอื่นๆ แนวทางการรักษาหลักๆ ประกอบด้วย

  • การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เช่น การลดน้ำหนัก การรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ การออกกำลัง

Articles You Might Like

Share This Article

Get Your Weekly Sport Dose

Subscribe to TheWhistle and recieve notifications on new sports posts